Đất đai

Miễn giảm tiền sử dụng đất tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Miễn giảm tiền sử dụng đất tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức của bạn      Miễn giảm tiền sử dụng đất tại xã có điều kiện kinh tế xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Quyết định 11/2015/QĐ-TTg miễn giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân với đất có nguồn gốc được giao không

Xem tiếp »

Khởi kiện tranh chấp đất đai ở nhiều nơi theo quy định pháp luật

Khởi kiện tranh chấp đất đai ở nhiều nơi theo quy định pháp luật

KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Ở NHIỀU NƠI Kiến thức của bạn:      Khởi kiện tranh chấp đất đai ở nhiều nơi Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Luật tố tụng dân sự 2015 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Nội dung kiến thức về khởi kiện tranh chấp đất đai ở nhiều nơi 1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai ở nhiều nơi      Căn cứ

Xem tiếp »

Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất

Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất

     Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khi thu hồi đất số 08 quy định tại phụ lục I ban hành tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ............., ngày…….tháng....... năm ......   BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN Về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Xem tiếp »

Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Mẫu quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất tại Bắc Giang số 06 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN ... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ....                                          ................., ngày..... tháng .....năm

Xem tiếp »

Chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Kiến thức của bạn:   Chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở trong Luật Đất đai Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi

Xem tiếp »

Xác định diện tích đất bồi thường khi thu hồi đất tại Bắc Ninh

Xác định diện tích đất bồi thường khi thu hồi đất tại Bắc Ninh

DIỆN TÍCH ĐẤT BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT TẠI BẮC NINH Kiến thức của bạn: Xác định diện tích đất bồi thường khi thu hồi đất tại Bắc Ninh Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc

Xem tiếp »

Mua bán đất nông nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mua bán đất nông nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

MUA BÁN ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHƯA CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN Câu hỏi của bạn:      Nhà của tôi đang ở thuộc loại đất nông nghiệp. Hồi xưa khi mua nhà thì tôi cũng chỉ viết giấy tay. Nhà của tôi chưa có sổ bìa đỏ hay bìa hồng gì cả. Bây giờ tôi muốn bán nhà thì tôi cần phải làm những thủ tục và giấy tờ gì? Xin luật sư giải đáp thắc mắc này giúp tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều. Câu trả lời của Luật sư:    

Xem tiếp »

Mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đất

Mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đất

     Mẫu biên bản vận động người sử dụng đất hợp tác kiểm đếm khi thu hồi đất số 05 ban hành tại Phụ lục I kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------                                                                                                                                                          

Xem tiếp »

Mẫu biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Mẫu biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Mẫu biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất tại Bắc Giang quy định tại Quyết định định 869/2014/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ............., ngày …… tháng....... năm ...... BIÊN BẢN KIỂM KÊ Về đất và tài sản có trên đất Nhà nước thu hồi để thực hiện dự

Xem tiếp »

Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Mẫu tờ tự khai về đất và tài sản trên đất khi thu hồi đất tại Bắc Giang mẫu số 03 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ- UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------                                                                                                       ........, ngày …… tháng....... năm ......   TỜ

Xem tiếp »
Trang 3 của 22512345...102030...Cuối »