Đất đai

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC CÓ CHỨC NĂNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Kiến thức của bạn: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức:      Quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất được quy định tại Điều 119 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau: 1. Quyền của tổ chức có

Xem tiếp »

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức của bạn: Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Nội dung kiến thức: 1. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở

Xem tiếp »

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

NGUYÊN TẮC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức của bạn: Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức:      Tại Điều 98 Luật đất đai 2013, nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác  gắn liền với đất

Xem tiếp »

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật đất đai 2013

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật đất đai 2013

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Kiến thức của bạn: Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật đất đai 2013 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức:      Khoản 1 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định: "1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng

Xem tiếp »

Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI Kiến thức của bạn: Bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức:      Điều 90 Luật đất đai 2013 quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất như sau: 1. Bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất      Khi Nhà

Xem tiếp »

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI Kiến thức của bạn: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức: 1. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng      Điều 76 Luật

Xem tiếp »

Nguyên tắc và điều kiện bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất

Nguyên tắc và điều kiện bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất

NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT Kiến thức của bạn: Nguyên tắc và điều kiện bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức: 1. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất Được quy định tại Điều 74 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau: "1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều

Xem tiếp »

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo Luật đất đai 2013

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo Luật đất đai 2013

CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Kiến thức của bạn: Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo Luật đất đai 2013 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức: Tại Điều 71 Luật đất đai 2013 quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, cụ thể như sau: 1. Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất Khoản 1 quy định: "1.

Xem tiếp »

Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất theo quy định Luật đất đai

Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất theo quy định Luật đất đai

CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH KIỂM ĐẾM BẮT BUỘC Kiến thức của bạn: Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất theo quy định Luật đất đai Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức:      Về cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc khi thu hồi đất được quy định tại Điều 70 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau: 1. Nguyên tắc

Xem tiếp »

Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH Kiến thức của bạn: Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức về thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng:      Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an

Xem tiếp »
Trang 20 của 196« Đầu...10...1819202122...304050...Cuối »