Đất đai

Bồi thường về mồ mả và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường về mồ mả và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TẠI HÀ GIANG Kiến thức của bạn: Bồi thường về mồ mả và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường về nhà

Xem tiếp »

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của UBND TP HCM quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của UBND TP HCM quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH 26/2017/QĐ-UBND CỦA UBND TP HCM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ-CP

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ-CP

VĂN BẢN HỢP NHẤT 19/VBHN-BTC       Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018   THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY

Xem tiếp »

Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định điều kiện kinh doanh môi trường

Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định điều kiện kinh doanh môi trường

NGHỊ ĐỊNH 136/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6

Xem tiếp »

Điều kiện được bồi thường về đất tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện được bồi thường về đất tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT TẠI AN GIANG Kiến thức của bạn: Điều kiện được bồi thường về đất tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Nội dung kiến thức về điều kiện được bồi thường về đất tại An Giang:     

Xem tiếp »

Một số khoản hỗ trợ tại Hà Nam khi Nhà nước thu hồi đất

Một số khoản hỗ trợ tại Hà Nam khi Nhà nước thu hồi đất

MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI HÀ NAM Kiến thức của bạn: Một số khoản hỗ trợ tại Hà Nam khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND bổ sung một số nội dung quy định về bồi thường, hỗ trợ

Xem tiếp »

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Hà Nam khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Hà Nam khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI HÀ NAM Kiến thức của bạn: Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Hà Nam khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại

Xem tiếp »

Hỗ trợ tái định cư tại Hà Nam khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ tái định cư tại Hà Nam khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI HÀ NAM Kiến thức của bạn: Hỗ trợ tái định cư tại Hà Nam khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ tái định cư tại Hà Nam:      Điều 15 Quyết định

Xem tiếp »

Một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

Một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI HÀ GIANG Kiến thức của bạn: Một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nội dung kiến thức về một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang:      Điều 20 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND quy định

Xem tiếp »

Bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI HÀ GIANG Kiến thức của bạn: Bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang:    

Xem tiếp »
Trang 2 của 31312345...102030...Cuối »