Đất đai

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI BẮC KẠN Kiến thức của bạn: Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số

Xem tiếp »

Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI BẾN TRE Kiến thức của bạn: Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nội dung kiến thức:      Điều 7 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND

Xem tiếp »

Bố trí tái định cư tại Đà Nẵng cho hộ gia đình, cá nhân tại khu đất tái định cư

Bố trí tái định cư tại Đà Nẵng cho hộ gia đình, cá nhân tại khu đất tái định cư

BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI ĐÀ NẴNG Kiến thức của bạn: Bố trí tái định cư tại Đà Nẵng cho hộ gia đình, cá nhân tại khu đất tái định cư Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng; Nội dung kiến thức về vấn đề bố trí tái định cư tại Đà Nẵng:      Điều

Xem tiếp »

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Thái Nguyên khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Thái Nguyên khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT TẠI THÁI NGUYÊN Kiến thức của bạn: Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Thái Nguyên khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số

Xem tiếp »

Bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất

CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI QUẢNG NGÃI Kiến thức của bạn: Bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường về đất

Xem tiếp »

Hỗ trợ tái định cư tại Bình Thuận khi thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở

Hỗ trợ tái định cư tại Bình Thuận khi thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở

HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI BÌNH THUẬN Kiến thức của bạn: Hỗ trợ tái định cư tại Bình Thuận khi thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê

Xem tiếp »

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Bình Thuận khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Bình Thuận khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI BÌNH THUẬN Kiến thức của bạn: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Bình Thuận khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình

Xem tiếp »

Điều kiện được bố trí tái định cư tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện được bố trí tái định cư tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI BẮC KẠN Kiến thức của bạn: Điều kiện được bố trí tái định cư tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nội dung kiến thức về điều kiện được bố trí tái định cư

Xem tiếp »

Bồi thường về nhà và công trình tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường về nhà và công trình tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI BẠC LIÊU Kiến thức của bạn: Bồi thường về nhà và công trình tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường về nhà và công trình tại Bạc

Xem tiếp »

Bồi thường đất phi nông nghiệp tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường đất phi nông nghiệp tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI BẠC LIÊU Kiến thức của bạn: Bồi thường đất phi nông nghiệp tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đất phi nông nghiệp tại Bạc

Xem tiếp »
Trang 2 của 27212345...102030...Cuối »