Kiến thức luật đất đai

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Bình Thuận khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Bình Thuận khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI BÌNH THUẬN Kiến thức của bạn: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Bình Thuận khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình

Xem tiếp »

Điều kiện được bố trí tái định cư tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện được bố trí tái định cư tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI BẮC KẠN Kiến thức của bạn: Điều kiện được bố trí tái định cư tại Bắc Kạn khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nội dung kiến thức về điều kiện được bố trí tái định cư

Xem tiếp »

Bồi thường về nhà và công trình tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường về nhà và công trình tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI BẠC LIÊU Kiến thức của bạn: Bồi thường về nhà và công trình tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường về nhà và công trình tại Bạc

Xem tiếp »

Bồi thường đất phi nông nghiệp tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường đất phi nông nghiệp tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI BẠC LIÊU Kiến thức của bạn: Bồi thường đất phi nông nghiệp tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đất phi nông nghiệp tại Bạc

Xem tiếp »

Bồi thường cây trồng vật nuôi tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường cây trồng vật nuôi tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TẠI QUẢNG NGÃI Kiến thức của bạn: Bồi thường cây trồng vật nuôi tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường cây trồng vật nuôi tại Quảng

Xem tiếp »

Hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ngãi khi thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở

Hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ngãi khi thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở

HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI QUẢNG NGÃI Kiến thức của bạn: Hỗ trợ tái định cư tại Quảng Ngãi khi thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nội dung

Xem tiếp »

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Quảng Ngãi do bị hạn chế khả năng sử dụng đất

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Quảng Ngãi do bị hạn chế khả năng sử dụng đất

BỒI THƯỜNG ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG TẠI QUẢNG NGÃI Kiến thức của bạn: Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Quảng Ngãi do bị hạn chế khả năng sử dụng đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đất nằm

Xem tiếp »

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Cần Thơ khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Cần Thơ khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI CẦN THƠ Kiến thức của bạn: Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Cần Thơ khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ; Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ

Xem tiếp »

Bồi thường cây trồng vật nuôi tại Bình Thuận khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường cây trồng vật nuôi tại Bình Thuận khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TẠI BÌNH THUẬN Kiến thức của bạn: Bồi thường cây trồng vật nuôi tại Bình Thuận khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình chủ đầu tư thỏa thuận

Xem tiếp »

Bố trí tái định cư tại Bắc Kạn cho người có đất ở bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

Bố trí tái định cư tại Bắc Kạn cho người có đất ở bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI BẮC KẠN Kiến thức của bạn: Bố trí tái định cư tại Bắc Kạn cho người có đất ở bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một

Xem tiếp »
Trang 4 của 160« Đầu...23456...102030...Cuối »