Kiến thức luật đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất theo pháp luật hiện hành

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất theo pháp luật hiện hành

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT Kiến thức của bạn: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: nhà tôi ở trên diện tích đất của cha ông để lại nhưng nay có người anh em tranh chấp nói là đất của họ. Mâu thuẫn của hai gia đình không giải quyết được trong gia đình nữa nên đã hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã hai lần nhưng không thành. Vậy trong trường hợp này, cơ quan nào

Xem tiếp »

Quyền và trách nhiệm của chủ rừng trong phòng cháy và chữa cháy

Quyền và trách nhiệm của chủ rừng trong phòng cháy và chữa cháy

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ RỪNG Kiến thức của bạn: Quyền và trách nhiệm của chủ rừng trong phòng cháy và chữa cháy Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 09/2006/NĐ-CP về phòng cháy và chữa cháy rừng Nội dung kiến thức: Quyền và trách nhiệm của chủ rừng trong phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Điều 4 Nghị định 09/2006/NĐ-CP, cụ thể 1. Quyền của chủ rừng Chủ rừng có

Xem tiếp »

Hình thức khoán và hồ sơ khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

Hình thức khoán và hồ sơ khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

HÌNH THỨC KHOÁN RỪNG Kiến thức của bạn: Hình thức khoán rừng và hồ sơ khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước Nội dung kiến thức: 1. Hình

Xem tiếp »

Quy định về phương án phòng cháy và chữa cháy rừng

Quy định về phương án phòng cháy và chữa cháy rừng

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG Kiến thức của bạn: Quy định về phương án phòng cháy và chữa cháy rừng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 09/2006/NĐ-CP về phòng cháy và chữa cháy rừng Nội dung kiến thức về phương án phòng cháy và chữa cháy rừng:      Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng được quy định tại Điều 20 Nghị định 09/2006/NĐ-CP, cụ thể: 1. Yêu cầu và nội

Xem tiếp »

Quy định về các biện pháp phòng cháy rừng và điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng

Quy định về các biện pháp phòng cháy rừng và điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY RỪNG Kiến thức của bạn: Quy định về các biện pháp phòng cháy rừng và điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 09/2006/NĐ-CP về phòng cháy và chữa cháy rừng Nội dung kiến thức: 1. Các biện pháp phòng cháy rừng Điều 10 Nghị định 09/2006/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng cháy rừng gồm có: Tuyên truyền

Xem tiếp »

Quyền và trách nhiệm của bên khoán và bên nhận khoán được quy định như thế nào?

Quyền và trách nhiệm của bên khoán và bên nhận khoán được quy định như thế nào?

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN KHOÁN VÀ NHẬN KHOÁN Kiến thức của bạn: Quyền và trách nhiệm của bên khoán và nhận khoán được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà

Xem tiếp »

Trình tự, thủ tục khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

Trình tự, thủ tục khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KHOÁN RỪNG Kiến thức của bạn: Trình tự, thủ tục khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước Nội dung kiến thức:      Trình tự,

Xem tiếp »

Thời hạn, hạn mức và đơn giá khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

Thời hạn, hạn mức và đơn giá khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

ĐƠN GIÁ KHOÁN Kiến thức của bạn: Thời hạn, hạn mức và đơn giá khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước Nội dung kiến thức:      Thời hạn, hạn

Xem tiếp »

Tiêu chí xác định bên khoán và bên nhận khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

Tiêu chí xác định bên khoán và bên nhận khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH BÊN KHOÁN VÀ BÊN NHẬN KHOÁN Kiến thức của bạn: Tiêu chí xác định bên khoán và bên nhận khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà

Xem tiếp »

Quản lý đất chưa sử dụng và đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Quản lý đất chưa sử dụng và đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

QUẢN LÝ ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG Kiến thức của bạn: Quản lý đất chưa sử dụng và đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Nội dung kiến thức: 1. Quản lý đất chưa sử dụng 1.1 Đất chưa sử dụng là đất gì?      Khoản 1 Điều 58 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: "Đất chưa sử dụng gồm đất

Xem tiếp »
Trang 4 của 125« Đầu...23456...102030...Cuối »