Kiến thức luật đất đai

Khoảng cách các công trình đến công trình đường bộ được quy định như thế nào?

Khoảng cách các công trình đến công trình đường bộ được quy định như thế nào?

KHOẢNG CÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐẾN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ Kiến thức của bạn: Khoảng cách các công trình đến công trình đường bộ được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy đinh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu

Xem tiếp »

Hành lang an toàn đối với cầu, cống; hầm đường bộ; bến phà, cầu phao; kè bảo vệ đường bộ

Hành lang an toàn đối với cầu, cống; hầm đường bộ; bến phà, cầu phao; kè bảo vệ đường bộ

HÀNH LANG AN TOÀN ĐỐI VỚI CẦU, CỐNG Kiến thức của bạn: Hành lang an toàn đối với cầu, cống; hầm đường bộ; bến phà, cầu phao; kè bảo vệ đường bộ Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ

Xem tiếp »

Chiều rộng của hành lang an toàn đường bộ là bao nhiêu?

Chiều rộng của hành lang an toàn đường bộ là bao nhiêu?

CHIỀU RỘNG CỦA HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ  Kiến thức của bạn: Chiều rộng của hành lang an toàn đường bộ là bao nhiêu? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường

Xem tiếp »

Trình tự thủ tục xác định tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội từ 1/1/2018

Trình tự thủ tục xác định tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội từ 1/1/2018

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI  Kiến thức của bạn     Trình tự thủ tục xác định tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội từ 1/1/2018 Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư

Xem tiếp »

Quy định về cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai

Quy định về cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI Kiến thức của bạn: Quy định về cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường. Nội dung kiến thức:      Cơ chế

Xem tiếp »

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất từ 1/1/2018

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất từ 1/1/2018

XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT TỪ 1/1/2018 Kiến thức của bạn     Trình tự thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt

Xem tiếp »

Đất hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng

Đất hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng

ĐẤT HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG Kiến thức của bạn     Quản lý và sử dụng đất xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn. Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Nội dung kiến thức      Khoản 1 điều 157 Luật đất đai 2013 quy định:      "1. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo

Xem tiếp »

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai được quy định như thế nào?

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai được quy định như thế nào?

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI Kiến thức của bạn: Cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường. Nội dung kiến thức:  

Xem tiếp »

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI Kiến thức của bạn: Vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013; Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn Luật đất đai 2013; Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

Xem tiếp »

Sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề

Sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề

SỬ DỤNG ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP Kiến thức của bạn     Sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề. Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Nội dung kiến thức      Nhà nước cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để đầu tư xây

Xem tiếp »
Trang 4 của 110« Đầu...23456...102030...Cuối »