Kiến thức luật đất đai

Xử lý tiền sử dụng đất tiền thuê đất đã nộp chi phí đầu tư vào đất còn lại khi thu hồi đất

Xử lý tiền sử dụng đất tiền thuê đất đã nộp chi phí đầu tư vào đất còn lại khi thu hồi đất

XỬ LÝ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TIỀN THUÊ ĐẤT ĐÃ NỘP CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI KHI THU HỒI ĐẤT Kiến thức cho bạn:      Xử lý tiền sử dụng đất tiền thuê đất đã nộp chi phí đầu tư vào đất còn lại tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi

Xem tiếp »

Nội dung của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo luật đất đai 2013

Nội dung của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo luật đất đai 2013

NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 Kiến thức cho bạn: Nội dung của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo luật đất đai 2013 Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP- quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai –

Xem tiếp »

Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Lạng Sơn là bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Lạng Sơn là bao nhiêu?

Diện tích tách thửa ở Lạng Sơn là bao nhiêu? Kiến thức của bạn:      Diện tích tách thửa ở Lạng Sơn là bao nhiêu? Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 22/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở tại đô thị diện tích tối thiểu được tách thửa ở Lạng Sơn Quyết định 23/2014/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở tại nông thôn diện tích tối thiểu được tách thửa ở nông thôn Lạng Sơn Nội dung tư vấn

Xem tiếp »

Có được bảo lãnh quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 không?

Có được bảo lãnh quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 không?

CÓ ĐƯỢC BẢO LÃNH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 KHÔNG? Kiến thức của bạn:       Có được bảo lãnh quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 không? Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Bộ Luật dân sự 2015; Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm; Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 163/2006/NĐ-CP. Nội dung kiến thức về

Xem tiếp »

Xử lý một số trường hợp chuyển hình thức thuê đất

Xử lý một số trường hợp chuyển hình thức thuê đất

XỬ LÝ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT Kiến thức của bạn      Xử lý một số trường hợp chuyển hình thức thuê đất  Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lí: Luật đất đai 2013; Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất thuê mặt nước. Nội dung kiến thức:      Căn cứ điều 60 Luật đất đai 2013 và một số khoản tại điều 31 nghị định 46/2014/NĐ-CP một số trường hợp phải chuyển sang

Xem tiếp »

Bồi thường hỗ trợ về đất khi thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền trước 01.07.2004

Bồi thường hỗ trợ về đất khi thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền trước 01.07.2004

BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VỀ ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC GIAO KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN TRƯỚC 01.07.2004 Kiến thức cho bạn:      Bồi thường hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đối với đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định

Xem tiếp »

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC CƠ SỞ TÔN GIÁO ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức của Luật sư:      Quy định của pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP- quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Xem tiếp »

Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Kiến thức của bạn:      Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Bộ Luật dân sự 2015 Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lí tài sản bảo đảm Nội dung kiến thức về: Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tài sản gắn liền

Xem tiếp »

Bồi thường thiệt hại về nhà công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường thiệt hại về nhà công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Kiến thức cho bạn:      Bồi thường thiệt hại về nhà công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Thông tư 37/2014/TT- BTNMT hướng dẫn thi hành nghị

Xem tiếp »

Trình tự thủ tục thuê thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội

Trình tự thủ tục thuê thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THUÊ THUÊ MUA HOẶC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI Kiến thức cho bạn:      Trình tự thủ tục thuê thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Nhà ở 2014 Nghị định 100/2015/NĐ- CP quy định về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội Nội dung tư vấn:      Trình tự thủ tục thuê thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội      1. Điều kiện để được thuê thuê mua hoặc mua nhà

Xem tiếp »
Trang 30 của 110« Đầu...1020...2829303132...405060...Cuối »