Kiến thức luật đất đai

Quy định về chi phí di chuyển khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Quy định về chi phí di chuyển khi thu hồi đất tại Bắc Giang

CHI PHÍ DI CHUYỂN KHI THU HỒI ĐẤT TẠI BẮC GIANG Kiến thức của bạn: Quy định về chi phí di chuyển khi thu hồi đất tại Bắc Giang Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nội dung kiến thức về

Xem tiếp »

Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ tại Bắc Giang khi thu hồi đất

Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ tại Bắc Giang khi thu hồi đất

HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ TẠI BẮC GIANG Kiến thức của bạn: Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ tại Bắc Giang khi thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước

Xem tiếp »

Chính sách của Nhà nước và các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản

Chính sách của Nhà nước và các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản

HÀNH VI BỊ CẤM TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Kiến thức của bạn: Chính sách của Nhà nước và các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật kinh doanh bất động sản 2014; Nội dung kiến thức: 1. Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản      Điều 7 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định chính sách của Nhà nước đối với

Xem tiếp »

Quy định về công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

Quy định về công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN Kiến thức của bạn: Quy định về công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật kinh doanh bất động sản 2014; Nội dung kiến thức:      Việc công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh được quy định tại Điều 6 Luật kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể như sau: 1. Hình thức công khai thông

Xem tiếp »

Biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng được quy định như thế nào?

Biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng được quy định như thế nào?

BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG Kiến thức của bạn: Biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 09/2006/NĐ-CP quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Nội dung kiến thức: 1. Biện pháp phòng cháy rừng Điều 10 Nghị định 09/2006/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng cháy rừng bao gồm: Tuyên truyền giáo dục, phổ biến

Xem tiếp »

Quy định về trách nhiệm của các bộ trong phòng cháy và chữa cháy rừng

Quy định về trách nhiệm của các bộ trong phòng cháy và chữa cháy rừng

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ TRONG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG Kiến thức của bạn: Quy định về trách nhiệm của các bộ trong phòng cháy và chữa cháy rừng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 09/2006/NĐ-CP quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Nội dung kiến thức: Trách nhiệm của các bộ trong phòng cháy và chữa cháy rừng được quy định cụ thể như sau: 1. Trách nhiệm của Bộ Nông

Xem tiếp »

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất theo pháp luật hiện hành

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất theo pháp luật hiện hành

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT Kiến thức của bạn: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: nhà tôi ở trên diện tích đất của cha ông để lại nhưng nay có người anh em tranh chấp nói là đất của họ. Mâu thuẫn của hai gia đình không giải quyết được trong gia đình nữa nên đã hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã hai lần nhưng không thành. Vậy trong trường hợp này, cơ quan nào

Xem tiếp »

Quyền và trách nhiệm của chủ rừng trong phòng cháy và chữa cháy

Quyền và trách nhiệm của chủ rừng trong phòng cháy và chữa cháy

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ RỪNG Kiến thức của bạn: Quyền và trách nhiệm của chủ rừng trong phòng cháy và chữa cháy Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 09/2006/NĐ-CP về phòng cháy và chữa cháy rừng Nội dung kiến thức: Quyền và trách nhiệm của chủ rừng trong phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Điều 4 Nghị định 09/2006/NĐ-CP, cụ thể 1. Quyền của chủ rừng Chủ rừng có

Xem tiếp »

Hình thức khoán và hồ sơ khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

Hình thức khoán và hồ sơ khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước

HÌNH THỨC KHOÁN RỪNG Kiến thức của bạn: Hình thức khoán rừng và hồ sơ khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước Nội dung kiến thức: 1. Hình

Xem tiếp »

Quy định về phương án phòng cháy và chữa cháy rừng

Quy định về phương án phòng cháy và chữa cháy rừng

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG Kiến thức của bạn: Quy định về phương án phòng cháy và chữa cháy rừng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 09/2006/NĐ-CP về phòng cháy và chữa cháy rừng Nội dung kiến thức về phương án phòng cháy và chữa cháy rừng:      Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng được quy định tại Điều 20 Nghị định 09/2006/NĐ-CP, cụ thể: 1. Yêu cầu và nội

Xem tiếp »
Trang 3 của 12512345...102030...Cuối »