Kiến thức luật đất đai

Các khoản hỗ trợ tại Ninh Bình khi Nhà nước thu hồi đất

Các khoản hỗ trợ tại Ninh Bình khi Nhà nước thu hồi đất

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ TẠI NINH BÌNH Kiến thức của bạn: Các khoản hỗ trợ tại Ninh Bình khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung của quy định một số chính sách bồi

Xem tiếp »

Hỗ trợ đối tượng thuộc diện chính sách tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ đối tượng thuộc diện chính sách tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH TẠI ĐỒNG NAI Kiến thức của bạn: Hỗ trợ đối tượng thuộc diện chính sách tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ đối tượng thuộc diện chính

Xem tiếp »

Một số khoản hỗ trợ tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất

Một số khoản hỗ trợ tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ TẠI ĐỒNG NAI Kiến thức của bạn: Một số khoản hỗ trợ tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nội dung kiến thức về một số khoản hỗ trợ tại Đồng Nai: 1. Hỗ trợ tái định cư tại Đồng Nai      Điều 16

Xem tiếp »

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đồng Nai khi thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đồng Nai khi thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI ĐỒNG NAI Kiến thức của bạn: Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đồng Nai khi thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ đào tạo chuyển

Xem tiếp »

Suất tái định cư tối thiểu tại Đồng Nai là bao nhiêu theo quy định mới nhất

Suất tái định cư tối thiểu tại Đồng Nai là bao nhiêu theo quy định mới nhất

SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ TỐI THIỂU TẠI ĐỒNG NAI Kiến thức của bạn: Suất tái định cư tối thiểu tại Đồng Nai là bao nhiêu theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nội dung kiến thức suất tái định cư tối thiểu tại Đồng Nai:      Điều 19

Xem tiếp »

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT TẠI HẢI DƯƠNG Kiến thức của bạn: Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hải

Xem tiếp »

Hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI HẢI DƯƠNG Kiến thức của bạn: Hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại

Xem tiếp »

Bồi thường đất ở tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào?

Bồi thường đất ở tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào?

BỒI THƯỜNG ĐẤT Ở TẠI HẢI DƯƠNG Kiến thức của bạn: Bồi thường đất ở tại Hải Dương khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đất ở tại Hải Dương:      Điều 3 Quyết

Xem tiếp »

Bồi thường thiệt hại về nhà tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường thiệt hại về nhà tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ TẠI ĐỒNG NAI Kiến thức của bạn: Bồi thường thiệt hại về nhà tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường thiệt hại về nhà tại Đồng Nai:     Điều 6

Xem tiếp »

Bồi thường về đất ở tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường về đất ở tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT Ở TẠI ĐỒNG NAI Kiến thức của bạn: Bồi thường về đất ở tại Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường về đất ở tại Đồng Nai:      Điều 4 Quyết định số

Xem tiếp »
Trang 20 của 158« Đầu...10...1819202122...304050...Cuối »