Kiến thức luật đất đai

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức cho bạn:      Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai 2013. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Thông tư

Xem tiếp »

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ MẤT Kiến thức cho bạn:     Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất theo quy định của luật đất đai 2013. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Xem tiếp »

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức cho bạn:      Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai 2013. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Thông tư 24/2014/TT-

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về thẩm quyền và trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

Quy định của pháp luật về thẩm quyền và trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI Kiến thức của bạn: Quy định của pháp luật về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xin cung cấp dữ liệu đất đai Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai. Nội dung kiến thức: 1. Thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai      Được quy định tại Điều

Xem tiếp »

Quy định về nộp tiền sử dụng đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Quy định về nộp tiền sử dụng đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Kiến thức của bạn: Quy định về nộp tiền sử dụng đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên

Xem tiếp »

Quy định về thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Quy định về thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ  KHI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI Kiến thức của bạn: Quy định về thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung kiến thức:      Việc thành

Xem tiếp »

Đối tượng được tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Đối tượng được tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA PHIÊN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI Kiến thức của bạn: Đối tượng được tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung kiến thức:      Đối tượng

Xem tiếp »

Quy định về điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Quy định về điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI Kiến thức của bạn: Quy định về điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung kiến thức:      Đất được đem đấu

Xem tiếp »

Thẩm quyền quyết định phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Thẩm quyền quyết định phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI Kiến thức của bạn: Thẩm quyền quyết định phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung kiến thức:      Căn cứ

Xem tiếp »

Cấp sổ đỏ cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội như thế nào?

Cấp sổ đỏ cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội như thế nào?

CẤP SỔ ĐỎ CHO TỔ CHỨC TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI Kiến thức của bạn: Cấp sổ đỏ cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử

Xem tiếp »
Trang 109 của 158« Đầu...102030...107108109110111...120130140...Cuối »