Kiến thức luật đất đai

Thủ tục tặng cho con quyền sử dụng đất

Thủ tục tặng cho con quyền sử dụng đất

Kiến thức của bạn:     Thủ tục tặng cho con quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật mới nhấtCâu trả lời của Luật sư:     1.Căn cứ pháp lý     - Luật Đất đai 2013     - Nghị định 43/2014/NĐ-CP     - Nghị định 45/2011/NĐ-CP     - Nghị định 65/2014/NĐ-CP     2.Nội dung tư vấn     Đối với thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất thì căn cứ theo khoản 4, điều 4, Nghị định 65/2014/NĐ-CP và khoản 10 điều 4

Xem tiếp »

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Kiến thức của bạn:    Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật đất đai 2013.Kiến thức của Luật sư:    1. Cơ sở pháp lý:    - Luật đất đai 2013    2. Nội dung kiến thức:    Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định tại Điều 105 Luật đất đai 2013,

Xem tiếp »

Cưỡng chế thu hồi đất cần những điều kiện gì

Cưỡng chế thu hồi đất cần những điều kiện gì

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đấtKiến thức của bạn: Quy định của pháp luật về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất>> Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 19006178 <<Kiến thức của luật sư:1. Cơ sở pháp lý- Luật đất đai 2013- Nghị định 43/2014/NĐ-CP2. Nội dung kiến thức2.1. Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất- Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai,

Xem tiếp »

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Kiến thức của bạn: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định Luật đất đai 2013. Kiến thức của luật sư:  1. Cơ sở pháp lý - Luật đất đai 2013 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2. Nội dung kiến thức thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 202 Luật đất đai 2013 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể: 1. Khi nhận

Xem tiếp »

Đăng ký đất đai nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đăng ký đất đai nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤTKiến thức của bạn:     Quy định của pháp luật về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtKiến thức của Luật sư:    1. Cơ sở pháp lý    - Luật đất đai 2013    2. Nội dung kiến thức     Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định về đăng ký đất đai nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:    1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với

Xem tiếp »

Điều kiện mua bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm

Điều kiện mua bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm

Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về điều kiện mua bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng nămKiến thức của Luật sư:1. Cơ sở pháp lý     - Luật đất đai 20132. Nội dung kiến thức     Điều kiện mua bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm được quy định tại Điều 189 Luật đất đai 2013, cụ thể:    1. Tổ chức kinh tế,

Xem tiếp »

Điều kiện thẩm quyền và trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Điều kiện thẩm quyền và trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Kiến thức của bạn:     Quy định của pháp luật về điều kiện, thẩm quyền và trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất  Kiến thức của luật sư:     1. Cơ sở pháp lý:    - Luật đất đai 2013    - Nghị định 43/2014/NĐ-CP    - Nghị định 45/2014/NĐ-CP     2. Nội dung kiến thức     Thứ nhất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư:    - Đối với dự án có sử dụng đất trồng

Xem tiếp »

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định như thế nào

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định như thế nào

Kiến thức của bạn :      Góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật mới nhấtCâu trả lời của Luật sư:Căn cứ pháp lý- Luật đất đai 2013- Luật dân sự 2005- Luật đầu tư 2014- Luật doanh nghiệp 2014-Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013.2.  Nội dung tư vấn     2.1. Khái niệm góp vốn bằng quyền sử dụng đất      “Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử

Xem tiếp »

Trình tự thủ tục thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013

Trình tự thủ tục thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013

Kiến thức của bạn:      Trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013Kiến thức của luật sư:     1. Cơ sở pháp lý      - Luật đất đai 2013     2. Nội dung kiến thức      Bước 1: Thông báo thu hồi đất     Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.      Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp

Xem tiếp »

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Kiến thức của bạn:      Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đaiKiến thức của luật sư:1. Cơ sở pháp lý     - Luật đất đai 2013     - Nghị định 43/2014/NĐ-CP2. Nội dung kiến thức      Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013, bao gồm:     - Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công

Xem tiếp »
Trang 109 của 110« Đầu...102030...106107108109110