Kiến thức luật đất đai

Chế độ sử dụng đối với đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quy định Luật đất đai 2018

Chế độ sử dụng đối với đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quy định Luật đất đai 2018

ĐẤT SỬ DỤNG CHO KHU CÔNG NGHỆ CAO Kiến thức của bạn: Chế độ sử dụng đối với đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quy định Luật đất đai 2018 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức:      Chế độ sử dụng đối với đất sử dụng cho khu công nghệ cao được quy định tại Điều 150 Luật đất đai 2013 cụ thể:      1. Đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quyết

Xem tiếp »

Tải thông tư quy định chi tiết nghị định 01/2017/NĐ-CP

Tải thông tư quy định chi tiết nghị định 01/2017/NĐ-CP

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 33/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC

Xem tiếp »

Hạn mức giao đất nông nghiệp và nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định Luật đất đai 2018

Hạn mức giao đất nông nghiệp và nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định Luật đất đai 2018

HẠN MỨC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Kiến thức của bạn: Hạn mức giao đất nông nghiệp và nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định Luật đất đai 2018 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức: 1. Hạn mức giao đất nông nghiệp Được quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013, hạn mức giao đất nông nghiệp như

Xem tiếp »

Điều kiện chuyển đổi đất ruộng và mua bán đất ruộng theo quy định mới nhất

Điều kiện chuyển đổi đất ruộng và mua bán đất ruộng theo quy định mới nhất

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT RUỘNG VÀ MUA BÁN ĐẤT RUỘNG Kiến thức của bạn: Đất ruộng thuộc nhóm đất nào? Điều kiện chuyển đổi đất ruộng và mua bán đất ruộng theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai 2013 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Nội dung tư vấn: 1. Đất ruộng      Đất ruộng là đất trồng lúa, thuộc nhóm đất nông nghiệp được

Xem tiếp »

Các quy định về đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2013

Các quy định về đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2013

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 Kiến thức của bạn: Các quy định về đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2013: hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức chuyển quyền sử dụng đất, các loại đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Đất đai 2013 Nội dung kiến thức: 1. Đất nông nghiệp là gì?      Đất nông nghiệp đôi khi

Xem tiếp »

Quy định về thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

Quy định về thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCH CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Kiến thức của bạn:  Khi Nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được bồi thường, hỗ trợ như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Luật Đất đai 2013 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Nội dung kiến thức: 1. Đất công ích của xã,

Xem tiếp »

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật hiện hành

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật hiện hành

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Kiến thức của bạn: Tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật hiện hành Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý:  Luật Đất đai 2013 Nội dung kiến thức: 1. Tranh chấp đất đai là gì?       Khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013: “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về

Xem tiếp »

Các quy định về ghi nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Các quy định về ghi nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất

CÁC QUY ĐỊNH VỀ GHI NỢ TIỀN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức của bạn: Các quy định của pháp luật về ghi nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về

Xem tiếp »

Thanh tra đất đai được quy định trong Luật Đất đai 2013

Thanh tra đất đai được quy định trong Luật Đất đai 2013

THANH TRA ĐẤT ĐAI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 Kiến thức của bạn: Thanh tra đất đai được quy định trong Luật Đất đai 2013. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai 2013 Nội dung tư vấn: 1. Thanh tra đất đai là gì?        Thanh tra đất đai là thanh tra chuyên ngành đất đai. Thanh tra chuyên ngành đất đai là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối

Xem tiếp »

Quy định của Luật đất đai về chế độ sử dụng đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Quy định của Luật đất đai về chế độ sử dụng đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG Kiến thức của bạn: Quy định của Luật đất đai về chế độ sử dụng đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức: 1. Sử dụng đất rừng sản xuất      Chế độ quản lý và sử dụng đất rừng sản xuất được quy định tại Điều 135 Luật đất đai 2013, cụ

Xem tiếp »
Trang 10 của 110« Đầu...89101112...203040...Cuối »