Kiến thức luật đất đai

Bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh được quy định như thế nào?

Bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh được quy định như thế nào?

BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT Ở TẠI BẮC NINH Kiến thức của bạn: Bồi thường khi thu hồi đất ở tại Bắc Ninh được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nội

Xem tiếp »

Xác định diện tích đất để bồi thường khi thu hồi đất tại Bắc Ninh

Xác định diện tích đất để bồi thường khi thu hồi đất tại Bắc Ninh

XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT BỒI THƯỜNG Kiến thức của bạn: Xác định diện tích đất để bồi thường khi thu hồi đất tại Bắc Ninh Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nội dung kiến

Xem tiếp »

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An năm 2018 được quy định như thế nào?

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An năm 2018 được quy định như thế nào?

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI NGHỆ AN NĂM 2018 Kiến thức của bạn: Hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An năm 2018 được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Nội dung kiến thức: 1. Hệ số điều chỉnh giá đất tại Nghệ An năm 2018      Điều 3 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND

Xem tiếp »

Các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật bán đấu giá tài sản

Các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật bán đấu giá tài sản

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Kiến thức của bạn:       Các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật bán đấu giá tài sản Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2015 Nội dung kiến thức về tổ chức đấu giá tài sản      Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục

Xem tiếp »

Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017

Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH Kiến thức của bạn: Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) Nội dung kiến thức: 1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ Được quy định tại Điều 55 Luật quy hoạch 2017, cụ thể như sau: 1.1

Xem tiếp »

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Đồng Nai mới nhất là bao nhiêu?

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Đồng Nai mới nhất là bao nhiêu?

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI Kiến thức của bạn: Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Đồng Nai mới nhất là bao nhiêu? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Nội dung kiến thức về diện tích tách thửa đất nông

Xem tiếp »

Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP Hồ Chí Minh năm 2017 là bao nhiêu?

Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP Hồ Chí Minh năm 2017 là bao nhiêu?

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Kiến thức của bạn: Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP Hồ Chí Minh năm 2017 là bao nhiêu? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung kiến thức về hệ số điều chỉnh giá đất:      Điều 2 Quyết định số

Xem tiếp »

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội năm 2017 là bao nhiêu?

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội năm 2017 là bao nhiêu?

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI HÀ NỘI NĂM 2017 Kiến thức của bạn: Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội năm 2017 là bao nhiêu? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 2030/2017/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội Nội dung kiến thức về hệ số

Xem tiếp »

Căn cứ, nguyên tắc và trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017

Căn cứ, nguyên tắc và trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH Kiến thức của bạn: Căn cứ, nguyên tắc và trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019); Nội dung kiến thức về thủ tục điều chỉnh quy hoạch: 1. Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch      Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo các nguyên tắc quy định

Xem tiếp »

Tiền sử dụng đất khi cấp lại giấy chứng nhận đã cấp không đúng pháp luật

Tiền sử dụng đất khi cấp lại giấy chứng nhận đã cấp không đúng pháp luật

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN Kiến thức của bạn      Xác định tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định 45/2014/NĐ-Cp Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của

Xem tiếp »
Trang 1 của 11912345...102030...Cuối »