Kiến thức luật đất đai

Suất tái định cư tối thiểu tại TP Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

Suất tái định cư tối thiểu tại TP Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ TỐI THIỂU TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến thức của bạn: Suất tái định cư tối thiểu tại TP Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung kiến thức về suất tái định cư tối thiểu tại TP Hồ Chí Minh:      Điều 39

Xem tiếp »

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến thức của bạn: Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất

Xem tiếp »

Di dời giải tỏa nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại TP Hồ Chí Minh

Di dời giải tỏa nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại TP Hồ Chí Minh

GIẢI TỎA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến thức của bạn: Di dời giải tỏa nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại TP Hồ Chí Minh Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP

Xem tiếp »

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

BỒI THƯỜNG ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến thức của bạn: Bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường

Xem tiếp »

Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỒ MẢ TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến thức của bạn: Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả tại TP

Xem tiếp »

Bồi thường công trình hạ tầng kỹ thuật tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường công trình hạ tầng kỹ thuật tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến thức của bạn: Bồi thường công trình hạ tầng kỹ thuật tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung kiến thức về

Xem tiếp »

Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất

CHI PHÍ DI CHUYỂN TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến thức của bạn: Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung kiến thức về bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tại TP Hồ Chí

Xem tiếp »

Bồi thường cây trồng vật nuôi tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường cây trồng vật nuôi tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến thức của bạn: Bồi thường cây trồng vật nuôi tại TP Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường cây trồng vật nuôi tại TP Hồ

Xem tiếp »

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Bình Phước khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Bình Phước khi Nhà nước thu hồi đất

HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT TẠI BÌNH PHƯỚC Kiến thức của bạn: Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Bình Phước khi Nhà nước thu hồi đất. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nội dung kiến thức về hỗ trợ ổn định đời sống sản

Xem tiếp »

Bồi thường chi phí di chuyển tại Bình Phước khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí di chuyển tại Bình Phước khi Nhà nước thu hồi đất

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN TẠI BÌNH PHƯỚC Kiến thức của bạn:      Bồi thường chi phí di chuyển tại Bình Phước khi Nhà nước thu hồi đất. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước Nội dung kiến thức về bồi thường chi phí di chuyển

Xem tiếp »
Trang 1 của 13712345...102030...Cuối »