Kiến thức luật đất đai

Quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ Kiến thức của bạn: Quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật nhà ở 2014; Thông tư 02/2016/TT-BXD quy chế quản lý nhà chung cư. Nội dung kiến thức về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư:      Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại Điều 106 Luật nhà ở 2014 và

Xem tiếp »

Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định

Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ Kiến thức của bạn:    Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định Luật nhà ở 2014 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật nhà ở 2014; Thông tư 02/2016/TT-BXD quy chế quản lý nhà chung cư. Nội dung kiến thức về quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư:          

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Quy định của pháp luật về thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Kiến thức của bạn:     Quy định của pháp luật về thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật nhà ở 2014; Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở 2014. Nội dung kiến thức:     1. Đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước      Đối tượng và điều kiện thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định

Xem tiếp »

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được quy định như thế nào?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được quy định như thế nào?

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA Kiến thức của bạn:    Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nội dung kiến thức:      Nội dung và căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được quy định tại Điều 38 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:     1. Quy định về quy hoạch sử dụng

Xem tiếp »

Các trường hợp mua bán, tặng cho đất có điều kiện theo quy định

Các trường hợp mua bán, tặng cho đất có điều kiện theo quy định

MUA BÁN, TẶNG CHO ĐẤT CÓ ĐIỀU KIỆN Kiến thức của bạn:    Các trường hợp mua bán, tặng cho đất có điều kiện theo quy định Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nội dung kiến thức:     1. Quy định về điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất      Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó khoản 1 quy định

Xem tiếp »

Nội dung và căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Nội dung và căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG Kiến thức của bạn:    Nội dung và căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nội dung kiến thức:      Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được quy định tại Điều 41 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:    1. Quy định về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng,

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN Kiến thức của bạn:    Quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nội dung kiến thức về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:    Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định tại Điều 40 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:    1. Quy định về quy hoạch

Xem tiếp »

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định như thế nào?

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH Kiến thức của bạn:    Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nội dung kiến thức:    Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định tại Điều 39 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:    1. Quy định về lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh   1.1 Căn

Xem tiếp »

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp và mức phạt khi tự ý xây nhà trên đất trồng rừng

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp và mức phạt khi tự ý xây nhà trên đất trồng rừng

CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP VÀ MỨC PHẠT VI PHẠM KHI TỰ Ý XÂY NHÀ TRÊN ĐẤT TRỒNG RỪNG Kiến thức của bạn:      Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp và mức phạt khi tự ý xây nhà trên đất trồng rừng theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai năm 2013 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  Nghị định 102/2014/NĐ-CP về

Xem tiếp »

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

THỦ TỤC XÁC NHẬN TIẾP TỤC SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Kiến thức cho bạn:      Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013  Nghị định 43/2014/NĐ-CP- quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Thông tư

Xem tiếp »
Trang 1 của 8612345...102030...Cuối »