Dịch vụ luật đất đai

Làm thế nào để thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Làm thế nào để thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Kiến thức của bạn: Ai được thế chấp quyền sử dụng đất Làm thế nào để thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Trình tự thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản

Xem tiếp »

Đất 5% là loại đất gì? Chế độ sử dụng đất 5% như thế nào?

Đất 5% là loại đất gì? Chế độ sử dụng đất 5% như thế nào?

ĐẤT 5% LÀ LOẠI ĐẤT GÌ? Kiến thức của bạn: Đất 5% là loại đất gì? Chế độ sử dụng đất 5% như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nội dung kiến thức:      Khoản 9 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: 1. Đất 5% là loại đất gì?      Tại Khoản 1 Điều 132 Luật đất đai 2013 có quy định:      "1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã,

Xem tiếp »

Thủ tục cấp sổ đỏ cho tổ chức sử dụng đất tại Hà Nội mới nhất

Thủ tục cấp sổ đỏ cho tổ chức sử dụng đất tại Hà Nội mới nhất

THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ CHO TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI Kiến thức của bạn: Thủ tục cấp sổ đỏ cho tổ chức sử dụng đất tại Hà Nội Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với

Xem tiếp »

Việc chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư được thực hiện như nào?

Việc chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư được thực hiện như nào?

VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ NÀO? Kiến thức của bạn      Việc chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư được thực hiện như nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 76/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn:      Khoản 7 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản quy định như sau: Căn cứ Điều 9 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP, Việc

Xem tiếp »

Pháp luật có cho phép chuyển nhượng hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư không?

Pháp luật có cho phép chuyển nhượng hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư không?

PHÁP LUẬT CÓ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ KHÔNG? Kiến thức của bạn    Pháp luật có cho phép chuyển nhượng hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư không? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật kinh doanh bất động sản 2014 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn:      Khoản 7 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản quy định như sau:      Theo quy

Xem tiếp »

Doanh nghiệp có được bán đất thuê trả tiền thuê hàng năm không?

Doanh nghiệp có được bán đất thuê trả tiền thuê hàng năm không?

DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC BÁN ĐẤT THUÊ TRẢ TIỀN THUÊ HÀNG NĂM KHÔNG? Kiến thức của bạn:      Doanh nghiệp có được bán đất thuê trả tiền thuê hàng năm không? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nội dung kiến thức:      Để trả lời câu hỏi doanh nghiệp có được bán đất thuê trả tiền thuê hàng năm không, trước tiên cần xác định doanh nghiệp sử dụng đất thuê trả tiền thuê hàng

Xem tiếp »

Sử dụng đất thuê trả tiền thuê hàng năm có được thế chấp ngân hàng không?

Sử dụng đất thuê trả tiền thuê hàng năm có được thế chấp ngân hàng không?

ĐẤT THUÊ TRẢ TIỀN HÀNG NĂM CÓ ĐƯỢC THẾ CHẤP NGÂN HÀNG KHÔNG? Kiến thức của bạn:      Sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm có được thế chấp ngân hàng không? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nội dung kiến thức về vấn đề đất thuê trả tiền hàng năm có được thế chấp: Theo quy định tại khoản 8 điều 3 Luật đất đai 2013:      Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân

Xem tiếp »

Xử phạt vi phạm hành chính khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất

Xử phạt vi phạm hành chính khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHI TỰ Ý CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT Kiến thức cho bạn:      Mức xử phạt vi phạm hành chính khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp

Xem tiếp »

Xử phạt vi phạm hành chính khi tự ý lấn, chiếm đất

Xử phạt vi phạm hành chính khi tự ý lấn, chiếm đất

     XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHI TỰ Ý LẤN, CHIẾM ĐẤT Kiến thức cho bạn:      Mức xử phạt vi phạm hành chính khi tự ý lấn, chiếm đất theo quy định của pháp luật đất đai. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 120/2014/NĐ- CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Nội dung tư vấn:      Mức xử phạt vi phạm hành chính khi tự ý lấn, chiếm đất

Xem tiếp »

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức cho bạn:      Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai 2013. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Thông tư

Xem tiếp »