Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định 2019: Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có ..

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Câu hỏi của bạn về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

     Chào Luật sư, luật sư cho tôi hỏi về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư vụ án hình sự như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

2. Nội dung tư vấn về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. Cụ thể bạn muốn biết về thẩm quyền, hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. Với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

     Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

2.2. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

     Khoản 2 Điều 35 Luật Luật sư quy định hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm có:

2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm có:

a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;

b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật;

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;

d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

     Đối chiếu quy định trên thì hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm có các giấy tờ sau:

     Thứ nhất, giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm những nội dung chính sau đây:

 • Tên văn phòng luật sư, công ty luật;
 • Địa chỉ trụ sở;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư Trưởng văn phòng luật sư hoặc luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);
 • Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người đại diện theo pháp luật;
 • Lĩnh vực hành nghề.

     Thứ hai, Dự thảo Điều lệ của công ty luật. Điều lệ công ty luật gồm những nội dung chính sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở;
 • Loại hình công ty luật;
 •  Lĩnh vực hành nghề;
 •  Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);
 • Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên;
 •  Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);
 • Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành;
 •  Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);
 • Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật.

     Thứ ba, Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;

      Thứ tư, Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư

2.3. Thời gian giải quyết

    Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

   Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh