Công văn 1094/SGDĐT-QLT 2019 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10

Tải Công văn 1094/SGDĐT-QLT 2019 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội...

CÔNG VĂN 1094/SGDĐT-QLT 2019

Công văn 1094/SGDĐT-QLT năm 2019 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2019. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm mục đích thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo 100% học sinh (HS) đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng (NV) tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường THPT, các trung tâm GDNN- GDTX và các cơ sở giáo dục (CSGD) nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1094/SGDĐT-QLT
V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

– Các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
– Các trường trung học phổ thông;
– Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT: Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường chuyên, được sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 tại Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/03/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV 19/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường (THPT chuyên, THPT công lập, THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC), THPT ngoài công lập – sau đây gọi chung là các trường THPT), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 với những nội dung sau:

………………………………….

Bạn có thể tải chi tiết Công văn 1094/SGDĐT-QLT 2019 theo đường link dưới đây:

>>> Công văn 1094/SGDĐT-QLT 2019

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Công văn 1094/SGDĐT-QLT 2019 quý khách vui lòng liên hệ tới  tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh