Kiến thức luật công chứng

Công chứng các văn bản liên quan đến di sản

Công chứng các văn bản liên quan đến di sản

Công chứng các văn bản liên quan đến di sản Kiến thức của bạn:      Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận và từ chối nhận di sản. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Nghị định 29/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác

Xem tiếp »

Sửa lỗi kỹ thuật, ký và điểm chỉ trong văn bản công chứng

Sửa lỗi kỹ thuật, ký và điểm chỉ trong văn bản công chứng

Sửa lỗi kỹ thuật, ký và điểm chỉ trong văn bản công chứng Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Nội dung tư vấn: 1. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được

Xem tiếp »

Phạm vi, địa điểm, thời hạn công chứng

Phạm vi, địa điểm, thời hạn công chứng

Phạm vi, địa điểm, thời hạn công chứng Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về phạm vi, địa điểm và thời hạn công chứng. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Nội dung tư vấn: 1. Công chứng là gì?      Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn

Xem tiếp »

Thủ tục công chứng hợp đồng đã được soạn thảo sẵn

Thủ tục công chứng hợp đồng đã được soạn thảo sẵn

Thủ tục công chứng hợp đồng đã được soạn thảo sẵn Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn. Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014 Nội dung tư vấn: 1. Hồ sơ yêu cầu công chứng khi hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn Phiếu yêu cầu công chứng Trong đó có thông tin về họ tên,

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch theo quy định pháp luật

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch theo quy định pháp luật

THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH Kiến thức của bạn:      Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của phap luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Nội dung kiến thức: 1. Thẩm quyền chứng thực chữ ký người dịch      Điều 5 Nghị định

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch như thế nào?

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch như thế nào?

THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH Kiến thức của bạn:      Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Nội dung kiến thức: 1. Phạm vi và thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch   1.1 Phạm vi chứng

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định pháp luật mới nhất

Thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định pháp luật mới nhất

THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ Kiến thức của bạn: Thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Nội dung kiến thức về chứng thực chữ ký: 1. Chứng thực chữ ký là gì?      Được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán đất tại UBND cấp xã

Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán đất tại UBND cấp xã

THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT TẠI UBND CẤP XÃ Kiến thức của bạn: Chứng thực hợp đồng mua bán đất tại UBND cấp xã được không? Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán đất tại UBND cấp xã như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định pháp luật

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định pháp luật

THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH Kiến thức của bạn:      Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Nội dung kiến thức về chứng thực bản sao từ bản chính:   1. Chứng thực bản sao từ

Xem tiếp »
Trang 2 của 512345