Kiến thức luật công chứng

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch theo quy định pháp luật

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch theo quy định pháp luật

THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH Kiến thức của bạn:      Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của phap luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Nội dung kiến thức: 1. Thẩm quyền chứng thực chữ ký người dịch      Điều 5 Nghị định

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch như thế nào?

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch như thế nào?

THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH Kiến thức của bạn:      Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Nội dung kiến thức: 1. Phạm vi và thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch   1.1 Phạm vi chứng

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định pháp luật mới nhất

Thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định pháp luật mới nhất

THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ Kiến thức của bạn: Thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Nội dung kiến thức về chứng thực chữ ký: 1. Chứng thực chữ ký là gì?      Được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán đất tại UBND cấp xã

Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán đất tại UBND cấp xã

THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT TẠI UBND CẤP XÃ Kiến thức của bạn: Chứng thực hợp đồng mua bán đất tại UBND cấp xã được không? Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán đất tại UBND cấp xã như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao

Xem tiếp »

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định pháp luật

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định pháp luật

THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH Kiến thức của bạn:      Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Nội dung kiến thức về chứng thực bản sao từ bản chính:   1. Chứng thực bản sao từ

Xem tiếp »

Thẩm quyền chứng thực văn bản giấy tờ theo quy định pháp luật

Thẩm quyền chứng thực văn bản giấy tờ theo quy định pháp luật

THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC VĂN BẢN GIẤY TỜ Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về thẩm quyền chứng thực văn bản giấy tờ Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Nội dung kiến thức:      Thẩm quyền chứng thực văn bản giấy tờ được quy định tại Điều 5

Xem tiếp »

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc theo quy định pháp luật

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc theo quy định pháp luật

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC Kiến thức của bạn:      Cấp bản sao từ sổ gốc là gì? Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ ở pháp lý: Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Nội dung kiến thức về thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc: 1. Cấp bản sao từ sổ gốc là gì? Được

Xem tiếp »

Thủ tục công chứng bản dịch theo quy định pháp luật hiện hành

Thủ tục công chứng bản dịch theo quy định pháp luật hiện hành

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Kiến thức của bạn:        Thủ tục công chứng bản dịch theo quy định pháp luật hiện hành. Câu trả lời của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng năm 2014 Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí

Xem tiếp »

Quy định về thẩm quyền lập vi bằng

Quy định về thẩm quyền lập vi bằng

THẨM QUYỀN VỀ THẨM QUYỀN LẬP VI BẰNG Kiến thức của bạn:     Quy định về thẩm quyền lập vi bằng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2009 của Chính phủ Nghị định 135/2013 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên gọi của Nghị định số 61/2009 NĐ-CP. Nội dung tư vấn 1. Chủ thể yêu cầu lập Vi bằng      Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu tạo lập, lưu

Xem tiếp »
Trang 2 của 512345