Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

TỘI CỐ Ý CÔNG BỐ THÔNG TIN SAI LỆCH HOẶC CHE GIẤU SỰ THẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN  Câu hỏi của bạn:       Quy định của pháp luật hình sự  về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán Câu trả […]

TỘI CỐ Ý CÔNG BỐ THÔNG TIN SAI LỆCH HOẶC CHE GIẤU SỰ THẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN

 Câu hỏi của bạn:

      Quy định của pháp luật hình sự  về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

“Điều 181a. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

  1. Người nào cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính lớn;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Chủ thể của tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

  • Là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội là từ đủ 16 tuổi trở lên

Khách thể của tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

  • Xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán

Mặt khách quan của tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

  • Hành vi : cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán
  • Hậu quả: gây hậu quả nghiêm trọng

Mặt chủ quan của tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

  • Lỗi : cố ý

Hình phạt của tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán

  • Khung 1: bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.
  • Khung 2: bị phạt tù từ một năm đến năm năm
  • Hình phạt bổ sung: có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

     Để được tư vấn chi tiết về che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết ngoài tham khảo: