Xây dựng

Thực hiện phá dỡ nhà chung cư để cải tạo xây dựng lại nhà chung cư

Thực hiện phá dỡ nhà chung cư để cải tạo xây dựng lại nhà chung cư

THỰC HIỆN PHÁ DỠ NHÀ CHUNG CƯ ĐỂ CẢI TẠO XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ Kiến thức cho bạn:      Thực hiện phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Nhà ở 2014 Nghị định 101/2015/NĐ- CP Quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Nội dung tư vấn:     Thực hiện phá dỡ nhà chung cư để cải tạo xây dựng lại nhà chung cư    

Xem tiếp »

Các hình thức thực hiện dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà chung cư

Các hình thức thực hiện dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà chung cư

CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ Kiến thức cho bạn:      Các hình thức thực hiện dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà chung cư Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Nhà ở 2014 Nghị định 101/2015/NĐ- CP Quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Nội dung tư vấn:      Các hình thức thực hiện dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà chung

Xem tiếp »

Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng theo quy định pháp luật

Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng theo quy định pháp luật

QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Kiến thức cho bạn:      Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng theo quy định pháp luật  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014 Nghị định 59/2015/NĐ- CP quy định về quản lý đầu tư xây dựng Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công

Xem tiếp »

Đối tượng điều kiện được thuê thuê mua mua nhà ở tái định cư

Đối tượng điều kiện được thuê thuê mua mua nhà ở tái định cư

ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THUÊ THUÊ MUA MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ Kiến thức cho bạn:      Đối tượng điều kiện được thuê thuê mua mua nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật hiện hành  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Nhà ở 2014 Luật đất đai 2013 Nghị định 99/2015/NĐ- CP hướng dẫn thi hành luật Nhà ở 2014 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định

Xem tiếp »

Trình tự thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định pháp luật

Trình tự thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định pháp luật

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THU HỒI NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Kiến thức cho bạn:      Trình tự thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Nhà ở 2014 Nghị định 99/2015/NĐ- CP hướng dẫn thi hành luật Nhà ở Nội dung tư vấn:      Trình tự thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định pháp

Xem tiếp »

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật mới nhất 2017

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật mới nhất 2017

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT 2017 Kiến thức cho bạn:      Điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật mới nhất 2017  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014 Nghị định 59/2015/NĐ- CP quy định về quản lý đầu tư xây dựng Nội dung tư vấn:      Điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật mới nhất 2017    

Xem tiếp »

Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kiến thức cho bạn:      Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014 Nghị định 59/2015/NĐ- CP quy định về quản lý đầu tư xây dựng Thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Nội dung tư vấn:      Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp

Xem tiếp »

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ Kiến thức cho bạn:      Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ?  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014 Nghị định 59/2015/NĐ- CP quy định về quản lý đầu tư xây dựng Thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Nội dung tư vấn:      Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Xem tiếp »

Một số quy định chung về hợp đồng xây dựng mới nhất 2017

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG MỚI NHẤT 2017 Kiến thức cho bạn:      Một số quy định chung về hợp đồng xây dựng mới nhất 2017  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014 Nghị định 37/2015/NĐ- CP quy định chung về hợp đồng xây dựng Nội dung tư vấn:      Một số quy định chung về hợp đồng xây dựng mới nhất 2017      Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được

Xem tiếp »

Bảo trì công trình xây dựng và thực hiện bảo trì công trình xây dựng

Bảo trì công trình xây dựng và thực hiện bảo trì công trình xây dựng

BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Kiến thức cho bạn:      Bảo trì công trình xây dựng và thực hiện bảo trì công trình xây dựng Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Xây dựng 2014 Nghị định 46/2015/NĐ- CP quy định về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng Nội dung tư vấn:      Bảo trì công trình xây dựng và thực hiện bảo trì công trình

Xem tiếp »
Trang 1 của 612345...Cuối »