Xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG      Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;      Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013

Xem tiếp »

Xin gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật

Xin gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật

XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kiến thức của bạn Xin gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý: Luật Xây dựng 2014; Nội dung kiến thức xin gia hạn giấy phép xây dựng: 1. Khi nào cần xin gia hạn giấy phép xây dựng      Khoản 1 Điều 99 Luật Xây dựng 2014 quy định: "1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu

Xem tiếp »

Tải tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012

Tải tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9411 : 2012 NHÀ Ở LIỀN KỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ      1. Phạm vi áp dụng      Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ được xây dựng thành dãy có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị.      2. Tài liệu viện dẫn      Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện

Xem tiếp »

Quy định về việc tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng như thế nào?

Quy định về việc tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng như thế nào?

TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kiến thức của bạn: Quy định về việc tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ

Xem tiếp »

Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch 2017

Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH Kiến thức của bạn: Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch 2017 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019); Nội dung kiến thức về kế hoạch thực hiện quy hoạch: 1. Kế hoạch thực hiện quy hoạch Điều 45 Luật quy hoạch 2017 quy định về kế hoạch thực hiện quy hoạch như sau: Kế hoạch thực

Xem tiếp »

Mẫu giấy phép sửa chữa cải tạo công trình/ nhà ở mới nhất

Mẫu giấy phép sửa chữa cải tạo công trình/ nhà ở mới nhất

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CẢI TẠO CÔNG TRÌNH Cơ quan cấp GPXD... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------   ………., ngày …… tháng ….. năm …… GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CẢI TẠO CÔNG TRÌNH/NHÀ Ở Số:      /GPSC (GPCT) Cấp cho:…………………………………………………………………..      - Địa chỉ: …………………………………………………………..      - Người đại

Xem tiếp »

Đối tượng và điều kiện mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Đối tượng và điều kiện mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Kiến thức của bạn      Mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Luật nhà ở 2014; Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở. Nội dung kiến thức mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước      Nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước để bán bao gồm: Trường hợp nhà ở được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng

Xem tiếp »

Căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

GIÁ BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Kiến thức của bạn    Giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Luật nhà ở 2014; Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở. Nội dung kiến thức giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước      Giá bán nhà ở cũ áp dụng cho các trường hợp được bố trí sử dụng trước ngày 05 tháng 7 năm 1994 được tính bao gồm tiền nhà và

Xem tiếp »

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý vận hành nhà chung cư

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý vận hành nhà chung cư

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Kiến thức của bạn    Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý vận hành nhà chung cư Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Luật nhà ở 2014; Thông tư 02/2016/TT-BXD quy chế quản lý, vận hành nhà chung cư. Nội dung kiến thức trách nhiệm của chủ đầu tư      Theo điều 38 thông tư 02/2016/TT-BXD, trong quản lý vận hành nhà chung cư chủ đầu tư phải có những trách

Xem tiếp »

Tải Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tải Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tải Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 139/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH

Xem tiếp »
Trang 1 của 1012345...10...Cuối »