Xây dựng

Mức phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà công sở mới nhất

Mức phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà công sở mới nhất

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CÔNG SỞ Kiến thức của bạn: Mức phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà công sở mới nhất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý, công trình

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa theo quy định mới nhất

Mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa theo quy định mới nhất

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ Kiến thức của bạn: Mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây

Xem tiếp »

Thẩm quyền xử phạt vi phạm về xây dựng theo quy định mới nhất

Thẩm quyền xử phạt vi phạm về xây dựng theo quy định mới nhất

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG Kiến thức của bạn: Thẩm quyền xử phạt vi phạm về xây dựng theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý, công trình hạ tầng kỹ

Xem tiếp »

Phạt vi phạm quy định về sử dụng công trình ngầm đô thị; quy định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Phạt vi phạm quy định về sử dụng công trình ngầm đô thị; quy định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ Kiến thức của bạn: Phạt vi phạm quy định về sử dụng công trình ngầm đô thị; quy định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản

Xem tiếp »

Xây nhà không có giấy phép thì xử lý như thế nào?

Xây nhà không có giấy phép thì xử lý như thế nào?

XÂY NHÀ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP Kiến thức của bạn: Xây nhà không có giấy phép thì xử lý như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý, công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư là bao nhiêu?

Mức phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư là bao nhiêu?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ  Kiến thức của bạn: Mức phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư là bao nhiêu? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý, công

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Mức phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ Kiến thức của bạn: Mức phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây

Xem tiếp »

Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở xử phạt như thế nào?

Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở xử phạt như thế nào?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH NHÀ Ở Kiến thức của bạn: Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở xử phạt như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý, công trình hạ

Xem tiếp »

Phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở theo quy định mới nhất

Phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở theo quy định mới nhất

PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở Kiến thức của bạn: Phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý, công trình hạ tầng

Xem tiếp »

Phạt vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định mới nhất

Phạt vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định mới nhất

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Kiến thức của bạn: Phạt vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

Xem tiếp »
Trang 1 của 912345...Cuối »