Xây dựng

Thi công xây dựng nhà ở được quy định như thế nào?

Thi công xây dựng nhà ở được quy định như thế nào?

THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở Kiến thức của bạn:      Thi công xây dựng nhà ở được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật xây dựng 2014; Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Nội dung kiến thức: 1. Quản lý trong thi công xây dựng     Được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 05/2015/TT-BXD, việc quản lý trong

Xem tiếp »

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực xây dựng

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực xây dựng

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG Kiến thức cho bạn:      Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực xây dựng Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014 Nghị định 121/2013/NĐ- CP xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản.. Nội dung tư vấn:      Thẩm

Xem tiếp »

Xử lý vi phạm quy định về kinh doanh vật liệu xây dựng

Xử lý vi phạm quy định về kinh doanh vật liệu xây dựng

XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Kiến thức cho bạn:      Xử lý vi phạm quy định về kinh doanh vật liệu xây dựng Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014 Nghị định 121/2013/NĐ- CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vự xây dựng.. Nghị định 24a/2016/NĐ- CP quy định về quản lý vật liệu xây dựng Nội dung tư vấn:      Xử lý vi phạm quy định về kinh

Xem tiếp »

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG  Kiến thức cho bạn:      Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014  Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Nghị định 121/2013/NĐ- CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.. Thông tư 02/2015/TT- BXD hướng dẫn thi hành nghị định

Xem tiếp »

Xử lý vi phạm quy định về giao dịch nhà ở theo pháp luật

Xử lý vi phạm quy định về giao dịch nhà ở theo pháp luật

XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH NHÀ Ở THEO PHÁP LUẬT Kiến thức cho bạn:      Xử lý vi phạm quy định về giao dịch nhà ở theo pháp luật Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Nhà ở 2014 Nghị định 121/2013/NĐ- CP xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; Nội dung tư vấn:      Xử lý vi phạm quy định về giao dịch nhà ở theo pháp luật      1. Giao dịch nhà ở gồm những

Xem tiếp »

Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kiến thức cho bạn:      Quy định mới nhất của pháp luật về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng tại nghị định 53/2017/NĐ- CP Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Luật Nhà ở 2014 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Nghị định 53/2017/NĐ- CP quy

Xem tiếp »

Nội dung hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật

Nội dung hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Câu hỏi của bạn:      Em đang gặp vấn đề như thế này.      Em mới xây dựng nhà (Nhà cấp 4) chưa được 1 năm. Nhưng hiện tại nhà em bị sụt lún nứt tường, và nước chảy từ mái tôn vào nhà. Vậy em có được phép yêu cầu bên thầu xây dựng sửa chữa và bảo hành không ạ.      1. Cho em hỏi thêm là chi phí vật tư ai chịu?      2. Chi phí công sửa

Xem tiếp »

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo luật xây dựng 2014

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo luật xây dựng 2014

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN THEO LUẬT XÂY DỰNG 2014 Kiến thức cho bạn:      Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của luật xây dựng 2014. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng 2014 Thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng Nội dung tư vấn:      Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo luật xây dựng 2014 và

Xem tiếp »

Xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng theo quy định pháp luật

Xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng theo quy định pháp luật

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG Kiến thức của bạn:      Xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát

Xem tiếp »

Xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng theo quy định pháp luật

Xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng theo quy định pháp luật

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG Kiến thức của bạn:      Xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát

Xem tiếp »
Trang 1 của 512345