Xây dựng

Quy định về việc tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng như thế nào?

Quy định về việc tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng như thế nào?

TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kiến thức của bạn: Quy định về việc tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ

Xem tiếp »

Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch 2017

Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH Kiến thức của bạn: Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch 2017 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019); Nội dung kiến thức về kế hoạch thực hiện quy hoạch: 1. Kế hoạch thực hiện quy hoạch Điều 45 Luật quy hoạch 2017 quy định về kế hoạch thực hiện quy hoạch như sau: Kế hoạch thực

Xem tiếp »

Mẫu giấy phép sửa chữa cải tạo công trình/ nhà ở mới nhất

Mẫu giấy phép sửa chữa cải tạo công trình/ nhà ở mới nhất

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CẢI TẠO CÔNG TRÌNH Cơ quan cấp GPXD... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------   ………., ngày …… tháng ….. năm …… GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CẢI TẠO CÔNG TRÌNH/NHÀ Ở Số:      /GPSC (GPCT) Cấp cho:…………………………………………………………………..      - Địa chỉ: …………………………………………………………..      - Người đại

Xem tiếp »

Đối tượng và điều kiện mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Đối tượng và điều kiện mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Kiến thức của bạn      Mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Luật nhà ở 2014; Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở. Nội dung kiến thức mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước      Nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước để bán bao gồm: Trường hợp nhà ở được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng

Xem tiếp »

Căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

GIÁ BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Kiến thức của bạn    Giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Luật nhà ở 2014; Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở. Nội dung kiến thức giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước      Giá bán nhà ở cũ áp dụng cho các trường hợp được bố trí sử dụng trước ngày 05 tháng 7 năm 1994 được tính bao gồm tiền nhà và

Xem tiếp »

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý vận hành nhà chung cư

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý vận hành nhà chung cư

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Kiến thức của bạn    Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý vận hành nhà chung cư Kiến thức của luật sư Cơ sở pháp lý Luật nhà ở 2014; Thông tư 02/2016/TT-BXD quy chế quản lý, vận hành nhà chung cư. Nội dung kiến thức trách nhiệm của chủ đầu tư      Theo điều 38 thông tư 02/2016/TT-BXD, trong quản lý vận hành nhà chung cư chủ đầu tư phải có những trách

Xem tiếp »

Tải Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tải Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tải Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 139/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH

Xem tiếp »

Tải Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Tải Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

THÔNG TƯ 05/2015/TT-BXD      Thông tư 05/2015/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. BỘ XÂY DỰNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở Kiến thức của bạn: Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật nhà ở 2014; Nội dung kiến thức: 1. Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại Điều 25 Luật nhà ở 2014 quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có các quyền sau đây: Yêu cầu cơ quan, tổ

Xem tiếp »

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH QUẢNG CÁO Kiến thức của bạn: Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật quảng cáo 2012; Nội dung kiến thức:      Tại Điều 31 Luật quảng cáo 2012 có quy định: "Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có trước

Xem tiếp »
Trang 1 của 1012345...10...Cuối »