Thương mại

Thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong những trường hợp nào?

Thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong những trường hợp nào?

THỎA THUẬN TRỌNG TÀI VÔ HIỆU TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO? Kiến thức của bạn:      Hai bên công ty A và công ty B có thỏa thuận trong hợp đồng là giải quyết tranh chấp phát sinh bằng hình thức trọng tài thương mại, nhưng khi có phát sinh xảy ra lại không được giải quyết bằng trọng tài với lý do là thỏa thuận trọng tài vô hiệu. Vậy tôi xin hỏi luật sư, như thế nào là thỏa thuận trọng tài bị vô

Xem tiếp »

Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa được quy định như thế nào?

HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Kiến thức của bạn:     Hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật thương mại năm 2005 Nghị định 158/2006/NĐ-CP về luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa      Quyết định số 4361/QĐ-BCT năm 2010

Xem tiếp »

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU Kiến thức của bạn: Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật thương mại năm 2005 Nghị định 19/2006/NĐ-CP Quy định cho tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa Nghị định 07/2006 thông tư hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo nghị định

Xem tiếp »

Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em

Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em

THỦ TỤC XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO SỮA VÀ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ EM Kiến thức của bạn:       Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em  Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật quảng cáo năm 2012 Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Quảng cáo Nhị định 100/2014/NĐ-CP  Quy định về kinh doanh và sử dụng

Xem tiếp »

Đăng kí tổ chức hội chợ triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

Đăng kí tổ chức hội chợ triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

ĐĂNG KÍ TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Kiến thức của bạn:      Đăng kí tổ chức hội chợ triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật thương mại năm 2005  Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại  Thông tư liên tịch

Xem tiếp »

Đăng kí thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật

Đăng kí thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật

ĐĂNG KÍ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Kiến thức của bạn:      Đăng kí thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật thương mại năm 2005 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại  Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng

Xem tiếp »

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Kiến thức của bạn:      Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật thương mại năm 2005 Nghị định 07/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Nội dung tư

Xem tiếp »

Các chế tài trong hoạt động thương mại theo pháp luật hiện hành

Các chế tài trong hoạt động thương mại theo pháp luật hiện hành

CÁC CHẾ TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Kiến thức của bạn:      Các chế tài trong hoạt động thương mại theo pháp luật hiện hành Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp luật  Luật thương mại năm 2005 Nội dung tư vấn:      Chế tài trong hoạt động thương mại là sự gánh chịu hậu quả bất lợi của bên vi phạm hợp đồng trong thương mại.Theo quy định của luật thương mại năm

Xem tiếp »

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM   Kiến thức của bạn:      Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Xem tiếp »

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM   Kiến thức của bạn:      Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương

Xem tiếp »
Trang 1 của 612345...Cuối »