Thương mại

Đăng kí tổ chức hội chợ triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

Đăng kí tổ chức hội chợ triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

ĐĂNG KÍ TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Kiến thức của bạn:      Đăng kí tổ chức hội chợ triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật thương mại năm 2005  Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại  Thông tư liên tịch

Xem tiếp »

Đăng kí thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật

Đăng kí thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật

ĐĂNG KÍ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Kiến thức của bạn:      Đăng kí thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật thương mại năm 2005 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại  Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng

Xem tiếp »

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Kiến thức của bạn:      Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp luật: Luật thương mại năm 2005 Nghị định 07/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Nội dung tư

Xem tiếp »

Các chế tài trong hoạt động thương mại theo pháp luật hiện hành

Các chế tài trong hoạt động thương mại theo pháp luật hiện hành

CÁC CHẾ TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Kiến thức của bạn:      Các chế tài trong hoạt động thương mại theo pháp luật hiện hành Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp luật  Luật thương mại năm 2005 Nội dung tư vấn:      Chế tài trong hoạt động thương mại là sự gánh chịu hậu quả bất lợi của bên vi phạm hợp đồng trong thương mại.Theo quy định của luật thương mại năm

Xem tiếp »

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM   Kiến thức của bạn:      Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Xem tiếp »

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM   Kiến thức của bạn:      Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương

Xem tiếp »

Thủ tục Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ   Kiến thức của bạn:      Thủ tục Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động

Xem tiếp »

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM   Kiến thức của bạn:       Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số

Xem tiếp »

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC CHẤM DỨT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM   Kiến thức của bạn:     Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư

Xem tiếp »

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI   Kiến thức của bạn:      Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước

Xem tiếp »
Trang 1 của 612345...Cuối »