Thương mại

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp tại địa phương

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp tại địa phương

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kiến thức của bạn: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp tại địa phương Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (có hiệu lực từ 02/5/2018) Nội dung kiến thức:      Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương được quy định tại Điều 21 Nghị

Xem tiếp »

Hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương được thực hiện như thế nào?

Hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương được thực hiện như thế nào?

BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kiến thức của bạn: Hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương được thực hiện như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (có hiệu lực từ 02/5/2018) Nội dung kiến thức: 1. Hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương      Điều 19 Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Xem tiếp »

Xem xét thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được

Xem xét thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được

Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được Kiến thức cho bạn Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được Kiến thức của Luật sư Luật trọng tài thương mại năm 2010 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành luật trọng tài thương mại Nội dung tư vấn: Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được  Điều khoản giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo thỏa thuận giữa các

Xem tiếp »

Thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong những trường hợp nào?

Thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong những trường hợp nào?

Thỏa thuận trọng tài vô hiệu Kiến thức cho bạn Thỏa thuận trọng tài vô hiệu Kiến thức của Luật sư Căn cứ pháp lý Luật trọng tài thương mại năm 2010  Nghị quyết 01/2014/NQ- HĐTP Hướng dẫn luật trọng tài thương mại 2010 Nội dung tư vấn: Thỏa thuận trọng tài vô hiệu Luật trọng tài thương mại 2010 quy định về những trường hợp mà các bên có thỏa thuận trọng tài nhưng khi phát sinh tranh

Xem tiếp »

Quy định về yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Quy định về yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài Kiến thức cho bạn Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài Kiến thức của Luật sư Căn cứ pháp lý Luật trọng tài thương mại năm 2010 Nội dung tư vấn: Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài Phán quyết trọng tài vẫn có thể bị hủy theo quy định của pháp luật. Người có quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài phải có đơn theo mẫu và được Tòa án có thẩm quyền ra quyết định

Xem tiếp »

Hủy phán quyết trọng tài khi nào theo quy định pháp luật

Hủy phán quyết trọng tài khi nào theo quy định pháp luật

Hủy phán quyết trọng tài Kiến thức cho bạn Hủy phán quyết trọng tài Kiến thức của Luật sư Căn cứ pháp lý Luật trọng tài thương mại năm 2010 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành luật trọng tài thương mại Nội dung tư vấn: Hủy phán quyết trọng tài Phán quyết trọng tài vẫn có thể bị hủy nếu như thuộc một trong số các trường hợp bị hủy và có yêu cầu của người có quyền. Luật trọng

Xem tiếp »

Thành lập trung tâm trọng tài theo quy định pháp luật

Thành lập trung tâm trọng tài theo quy định pháp luật

Thành lập trung tâm trọng tài Kiến thức cho bạn Thành lập trung tâm trọng tài Kiến thức của Luật sư Căn cứ pháp lý Luật trọng tài thương mại năm 2010 Nghị định 63/2011/NĐ- CP Hướng dẫn thi hành luật trọng tài thương mại 2010 Nội dung tư vấn: Thành lập trung tâm trọng tài      Luật trọng tài thương mại quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm trọng tài thương mại

Xem tiếp »

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài khi nào?

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài khi nào?

Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài Kiến thức cho bạn Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài Kiến thức của Luật sư Căn cứ pháp lý Luật trọng tài thương mại 2010 Nội dung tư vấn: Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài      Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có thể bị đình chỉ nếu thuộc một trong số các trường hợp được quy định tại điều 59. Nếu thông qua

Xem tiếp »

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại Kiến thức cho bạn Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại Kiến thức của Luật sư Căn cứ pháp lý Luật trọng tài thương mại 2010 Nội dung tư vấn: Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được thực hiện thông qua hội đồng trọng tài; trước hết là có

Xem tiếp »

Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do được quy định như thế nào?

Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do được quy định như thế nào?

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO Kiến thức của bạn: Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật quản lý ngoại thương 2017 Nội dung kiến thức: 1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do      Điều 36 Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định: "Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có

Xem tiếp »
Trang 1 của 1112345...10...Cuối »