Thương mại

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế Kiến thức của bạn:      Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế. Kiến thức của luật sư:   Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014  Nội dung tư vấn về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Tổ chức kinh tế:      Bên cạnh hình thức đầu tư thành lập mới tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư

Xem tiếp »

Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

     Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 181/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12

Xem tiếp »

Nghị định 185/2013/ NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo về quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 185/2013/ NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo về quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 185/2013/ NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 185/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Xem tiếp »

Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định 40/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 40/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn

Xem tiếp »

Tải Luật tiếp cận thông tin 2016 có hiệu lực 1/7/2018

Tải Luật tiếp cận thông tin 2016 có hiệu lực 1/7/2018

LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 2016 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 104/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;      Quốc hội ban hành Luật tiếp cận thông tin.      Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH

Xem tiếp »

Nhượng quyền thương mại kinh doanh nhà hàng từ nước ngoài vào Việt Nam

Nhượng quyền thương mại kinh doanh nhà hàng từ nước ngoài vào Việt Nam

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI KINH DOANH NHÀ HÀNG Kiến thức của bạn:       Hoạt động nhượng quyền thương mại kinh doanh nhà hàng của thương nhân nước ngoài Kiến thức của luật sư Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005 Nghị định 35/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 120/2011/NĐ-CP Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý

Xem tiếp »

Chi phí trong đấu thầu được quy định như thế nào theo Luật đấu thầu 2014

Chi phí trong đấu thầu được quy định như thế nào theo Luật đấu thầu 2014

CHI PHÍ TRONG ĐẤU THẦU Kiến thức của bạn: Chi phí trong đấu thầu được quy định như thế nào theo Luật đấu thầu 2014 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu thầu 2014; Nội dung kiến thức:      Căn cứ quy định tại Điều 13 Luật đấu thầu 2014, chi phí trong đấu thầu bao gồm chi phí trong lựa chọn nhà thầu, chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư và chi phí trong đấu thầu qua mạng, cụ

Xem tiếp »

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH HỒ SƠ MỜI THẦU Kiến thức của bạn: Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật đấu thầu 2014 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu thầu 2014; Nội dung kiến thức:      Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được quy định tại Điều 7 Luật đấu thầu 2014, cụ thể như sau: 1. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của

Xem tiếp »

Quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật đầu tư 2014

Quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật đầu tư 2014

LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kiến thức của bạn: Quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật đầu tư 2014 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu thầu 2014; Nội dung kiến thức: 1. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Điều 33 Luật đấu thầu 2014 quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn

Xem tiếp »

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và quy trình lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và quy trình lựa chọn nhà đầu tư

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kiến thức của bạn: Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và quy trình lựa chọn nhà đầu tư Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đấu thầu 2014; Nội dung kiến thức: 1. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư      Điều 55 Luật đầu tư 2014 quy định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư như sau: 1.1 Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Quyết định phê duyệt dự án; Điều ước quốc

Xem tiếp »
Trang 1 của 1312345...10...Cuối »