Chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chức

Chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chứcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CHẾ ĐỘ TẬP SỰ KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀO CÔNG CHỨC2 Nội dung tư vấn về chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chức3 1. Chế độ tập sự khi được tuyển […]

Chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chức
Đánh giá bài viết

CHẾ ĐỘ TẬP SỰ KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀO CÔNG CHỨC

Kiến thức của bạn:

     Chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chức

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Luật cán bộ, công chức 2008;
  • Nghị định 24/2010 NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nội dung tư vấn về chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chức

1. Chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chức

     Điều 21 Nghị định 24/2010 NĐ-CP quy định người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

a. Thời gian tập sự được quy định như sau:

  • 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;
  • 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;
  • Người được tuyển dụng vào công chức dự bị trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức thì chuyển sang thực hiện chế độ tập sự. Thời gian đã thực hiện chế độ công chức dự bị được tính vào thời gian tập sự;
  • Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ốm đau, bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

b. Nội dung tập sự:

     Nắm vững quy định của Luật Cán bộ, công chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

     Trao dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

     Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

     Lưu ý: Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự.

Chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chức

Chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chức

2. Hướng dẫn tập sự

     Hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự.

    Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ công chức đến nhận việc, người đứng đầu cơ quan sử dụng phải cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự. Mỗi công chức chỉ hướng dẫn mỗi lần 01 người tập sự.

3. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

     Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

     Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp sau:

  • Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
  • Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;
  • Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
  • Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

     Công chức được cơ quan phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự.

4. Bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự

     Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức.

     Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

     Để được tư vấn chi tiết về chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng /./.