Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng hành chính

Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng hành chínhĐánh giá bài viết Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng hành chính Kiến thức của bạn:      Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015 Kiến thức của […]

Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng hành chính
Đánh giá bài viết

Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng hành chính

Kiến thức của bạn:

     Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Tố tụng hành chính 2015

Nội dung tư vấn:

      Điều 99 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định:

Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự có nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng cho đương sự, những người tham gia tố tụng khác và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

     Như vậy, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự có nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng cho đương sự, những người tham gia tố tụng khác và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

thong-bao-van-ban-to-tung

1.Các văn bản phải được cấp, tống đạt hoặc thông báo

 • Thông báo, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời trong tố tụng hành chính.
 • Bản án, quyết định của Tòa án.
 • Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát; văn bản của cơ quan thi hành án dân sự.
 • Văn bản tố tụng khác mà pháp luật có quy định phải cấp, tống đạt hoặc thông báo.

2. Người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

 • Người tiến hành tố tụng, người của cơ quan ban hành văn bản tố tụng được giao nhiệm vụ thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng.
 • Người có chức năng tống đạt.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người tham gia tố tụng cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người tham gia tố tụng làm việc khi Tòa án, Viện kiểm sát hoặc cơ quan thi hành án dân sự có yêu cầu.
 • Đương sự, người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong những trường hợp do Luật này quy định.
 • Nhân viên của tổ chức dịch vụ bưu chính.
 • Những người khác theo quy định của pháp luật.

3. Các phương thức cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng

 • Cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính hoặc người thứ ba được ủy quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo.
 • Cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử theo yêu cầu của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 • Niêm yết công khai.
 • Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Cấp, tống đạt, thông báo bằng phương thức khác theo quy định của pháp luật.

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

      Trân trọng ./.

 Liên kết ngoài tham khảo: