Cách làm di chúc mới nhất

Trên đây là hướng dẫn cách viết di chúc và những lưu ý khi viết di chúc để di chúc được đảm bảo tính pháp lý. Di chúc là sự định đoạt tài sản của cá nhân...

Cách làm di chúc

Câu hỏi của bạn về cách làm di chúc

     Chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi: tôi muốn để lại di chúc cho con cháu thì phải làm như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư về cách làm di chúc

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cách làm di chúc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách làm di chúc như sau:

1. Cơ sở pháp lý về cách làm di chúc

2. Nội dung tư vấn về cách làm di chúc

     Theo pháp luật dân sự di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Cách làm di chúc như sau:

Cách làm di chúc

2.1. Điều kiện để di chúc hợp pháp

     Theo quy định của pháp luật dân sự thì để di chúc hợp pháp thì người lập di chúc phải đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực chủ thể của người viết di chúc,nội dung và hình thức của di chúc. 

     Bạn có thể xem chi tiết tại: Di chúc hợp pháp theo quy định mới nhất

2.2. Mẫu di chúc bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, Ngày  tháng  năm  , tại …………………………………………………………….

Tôi là (ghi rõ họ và tên):………………………………………………….. Sinh ngày: ……/……./……..

Chứng minh nhân dân số:…………..ngày…./…../….tại…………………………………….

Đăng ký thường trú tại: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) …………………………………………………………………….

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

I. Về quan hệ nhân thân

  • Phần này trình bày về quan hệ nhân thân của người lập di chúc chủ yếu trình bày về mối quan hệ: cha – con; vợ- chồng
  • Nội dung về trình bày quan hệ nhân thân nêu rõ tên, năm sinh của những người thân (kể cả những người đã mất, con nuôi, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con ngoài giá thú…)

II. Về tài sản định đoạt

  • Phần này trình bày những tài sản thuộc sở hữu riêng, sở hữu riêng của người lập di chúc.
  • Nội dung phần này trình bày về: đặc điểm, vị trí, giá trị, nguồn gốc tài sản, các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với trường hợp tài sản cần đăng ký.

III. Nội dung định đoạt tài sản

     Bằng di chúc này tôi quyết định để lại một phần tài sản riêng của tôi là toàn bộ quyền sử dụng đất nêu tại Phần II của Bản di chúc này cho:

     Nêu rõ người nhận di sản: Các thông tin nhân thân của người nhận di sản (họ tên, năm sinh, số chứng minh, nơi thường trú), trường hợp để lại di sản thừa kế cho tổ chức (nêu rõ tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ…)

IV. Cam kết

     Đây là bản di chúc thể hiện đúng ý chí nguyện vọng của tôi đối với phần tài sản là toàn bộ quyền sử dụng diện tích đất nêu trên tại Phần II bản Di chúc này. Tôi cam kết đến thời điểm này đây là bản Di chúc duy nhất. Tại thời điểm này mọi bản di chúc khác trái với nội dung di chúc này đều là giả mạo, không có giá trị pháp lý.

V. Ý nguyện cuối cùng

     Sau khi tôi qua đời, tôi mong muốn các con, các cháu, các chắt hãy đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, tôn trọng ý chí của tôi được thể hiện trong bản Di chúc này, tuyệt đối không được tranh chấp, khiếu kiện gì.

     Tôi đã nghe đọc lại toàn bộ văn bản Di chúc, công nhận đã hiểu rõ nội dung văn bản và công nhận bản Di chúc đã thể hiện chính xác, rõ ràng, đầy đủ và đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng./.    

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

     Trên đây là hướng dẫn cách viết di chúc và những lưu ý khi viết di chúc để di chúc được đảm bảo tính pháp lý. Di chúc là sự định đoạt tài sản của cá nhân tuy nhiên nội dung di chúc không được trái với những quy định của pháp luật và đạo đức, do đó người viết di chúc cần phải lưu ý những vấn đề trên khi viết di chúc.

     Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về cách làm di chúc quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Huyền Trang