Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp dịch vụ việc làm

Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp dịch vụ việc làmĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp2 Nội dung tư vấn về về các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp2.1      1. Các hoạt động dịch […]

Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp dịch vụ việc làm
Đánh giá bài viết

Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Kiến thức của bạn:

  • Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp dịch vụ việc làm

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Nội dung tư vấn về về các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

     1. Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp dịch vụ việc làm

     Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định về các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp dịch vụ việc làm gồm: 

     Thứ nhất: Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm:

  • Tư vấn nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
  • Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước;
  • Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm.

     Thứ hai: Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

  • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
  • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
  • Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

     Thứ ba: Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

     Thứ tư: Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

     Thứ năm: Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

     2. Quyền của doanh nghiệp trong hoạt động dịch vụ việc làm

     Điều 4 Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định về quyền của doanh nghiệp trong hoạt động dịch vụ việc làm như sau: 

     Thứ nhất: Ký kết hợp đồng để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 3 Nghị định này.

     Thứ hai: Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

     Thứ ba: Thu phí theo quy định pháp luật về phí.

     3. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động dịch vụ việc làm

     Điều 5 Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động dịch vụ việc làm như sau: 

     Thứ nhất: Thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động và người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

     Thứ hai: Thực hiện đúng các chế độ tài chính, các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật và bồi thường các thiệt hại do vi phạm các hợp đồng theo quy định của pháp luật.

     Thứ ba: Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do doanh nghiệp giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi tình trạng việc làm của người lao động trong 12 tháng.

     Thứ tư: Niêm yết công khai Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại trụ sở.

     Thứ năm: Báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội định kỳ 06 (sáu) tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

     Để được tư vấn vấn về các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách hàng một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn./