Các hình thức kỷ luật đối với công chức theo quy định của pháp luật

Các hình thức kỷ luật đối với công chức theo quy định của pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC2 Nội dung tư vấn về các hình thức kỷ luật đối với công chức3      1. Các hình thức kỷ luật đối […]

Các hình thức kỷ luật đối với công chức theo quy định của pháp luật
Đánh giá bài viết

CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

Kiến thức của bạn:

     Các hình thức kỷ luật đối với công chức theo quy định của pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn về các hình thức kỷ luật đối với công chức

     1. Các hình thức kỷ luật đối với công chức

     Điều 8 Nghị định 34/2011 NĐ-CP quy định các hình thức kỷ luật đối với công chức như sau:

     a. Hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Hạ bậc lương;
 • Buộc thôi việc.

     b. Hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Hạ bậc lương;
 • Giáng chức;
 • Cách chức;
 • Buộc thôi việc.

     2. Khiển trách

     Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

 • Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ;
 • Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng;
 • Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng;
 • Sử dụng tài sản công trái pháp luật;
 • Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;
 • Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

     3. Cảnh cáo

     Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

 • Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;
 • Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để vụ lợi;
 • Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;
 • Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được dự thi nâng ngạch công chức;
 • Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng;
 • Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức đang công tác;
 • Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;
 • Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.
Các hình thức kỷ luật đối với công chức

Các hình thức kỷ luật đối với công chức

     4. Hạ bậc lương

     Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

 • Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi;
 • Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

     5. Giáng chức

     Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

 • Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;
 • Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật;
 • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.

     6. Cách chức

     Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

 • Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;
 • Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng;
 • Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;
 • Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

     Việc áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức giữ các chức danh tư pháp được thực hiện theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật chuyên ngành.

     7. Buộc thôi việc

     Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

 • Bị phạt tù mà không được hưởng án treo;
 • Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;
 • Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp;
 • Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

       Để được tư vấn chi tiết về các hình thức kỷ luật đối với công chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6500  hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.