Lao động

Đơn xin lãnh tiền thai sản mới nhất

Đơn xin lãnh tiền thai sản mới nhất

Lãnh tiền thai sản      Doanh nghiệp cần chuẩn bị mẫu 01B-HSB Danh sách người lao động được lãnh tiền thai sản. Mẫu 01B-HSB là mẫu mới ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH. Mẫu 01B - HSB là căn cứ để giải quyết chi trả lãnh tiền thai sản, trợ cấp ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị, mẫu này doanh nghiệp có trách nhiệm lập. Như vậy, hồ sơ hưởng chế độ ốm

Xem tiếp »

Mẫu đơn báo giảm hưởng bảo hiểm sinh sản

Mẫu đơn báo giảm hưởng bảo hiểm sinh sản

Bảo hiểm sinh sản      Mẫu đơn báo giảm hưởng bảo hiểm sinh sản là mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất, ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Mẫu D02-TS được lập nhằm điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đăng ký thẻ bảo hiểm y tế, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với CBCNV trong đơn vị, kê khai tăng

Xem tiếp »

Đóng BHXH trong thời gian thử việc như thế nào

Đóng BHXH trong thời gian thử việc như thế nào

Đóng BHXH trong thời gian thử việc Câu hỏi về Đóng BHXH trong thời gian thử việc      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi người lao động trong thời gian thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội không?  Xin cám ơn! Câu trả lời về đóng BHXH trong thời gian thử việc      Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn về đóng BHXH trong thời gian thử việc, chúng tôi xin đưa

Xem tiếp »

Quy định về đóng BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu

Quy định về đóng BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu

Đóng BHXH tự nguyện 1 lần để hưởng lương hưu Câu hỏi về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để hưởng lương hưu      Thưa Luật sư, tôi xin hỏi về thời điểm đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu, tôi đã tham gia BHXH bắt buộc được 14 năm và đã nghỉ thôi việc. Xin được hỏi thời điểm nào tôi được đóng tiền BHXH tự nguyện một lần 6 năm cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.  Câu

Xem tiếp »

Truy thu tiền trợ cấp thất nghiệp do không khai báo theo quy định

Truy thu tiền trợ cấp thất nghiệp do không khai báo theo quy định

Truy thu tiền trợ cấp thất nghiệp do không khai báo Câu hỏi của bạn về truy thu tiền trợ cấp thất nghiệp do không khai báo       Thưa luật sư, em có chút vấn đề muốn hỏi như sau:      Anh/Chị có thể tư vấn giúp em vấn đề thắc mắc này ạ. Năm 2016 em có làm thủ tục lĩnh trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, có làm thủ tục đầy đủ và được hưởng 3 tháng BHTN. thời gian khai báo lần 1 là tháng 9/2016: có lên

Xem tiếp »

Tải mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ mới nhất theo quy định

Tải mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ mới nhất theo quy định

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ    Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật lao động 2012 quy định về hợp đồng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Khi có sự thay đổi trong hợp đồng dịch vụ thì có thể làm phụ lục hợp đồng dịch vụ. Cụ thể

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên theo quy định pháp luật

Tải mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên theo quy định pháp luật

MẪU HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY GIÀNH CHO GIÁO VIÊN     Căn cứ theo Luật viên chức 2008, Luật công chức 2010 quy định về viên chức công chức, cụ thể hơn quy định chung về hợp đồng làm việc với viên chức nhà giáo. Hợp đồng làm việc viên chức nhà giáo hay còn được gọi là hợp đồng giảng dạy. Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên dưới đây: HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY Số:

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động

Tải mẫu đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG    Căn cứ theo Thông tư số 08 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6 /2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 /2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định về đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động cụ thể tại mẫu số

Xem tiếp »

Tải mẫu đăng ký nội quy lao động theo bộ luật lao động

Tải mẫu đăng ký nội quy lao động theo bộ luật lao động

MẪU ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG    Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về Nội quy lao động. Dưới đây là mẫu đăng ký nội quy lao động mà doanh nghiệp bạn có thể tham khảo:   TÊN ĐƠN VỊ……………….. Địa chỉ…………………. Điện thoại: ……………..    Số:                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  …….., Ngày ….. tháng ….. năm

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động

Tải mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động

MẪU BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý NỘI QUY LAO ĐỘNG     Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về nội quy lao động của các doanh nghiệp. Một trong những vấn đề cần làm khi xây dựng nội quy lao động là cần lấy ý kiến đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động về vấn đề này. Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản lấy ý kiến góp ý nội quy lao động dưới đây:     TÊN ĐƠN VỊ………………… Địa

Xem tiếp »