Lao động

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp      Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP                     Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm

Xem tiếp »

Mẫu đăng ký mẫu dấu của cơ sở khám chữa bệnh và chữ ký của người hành nghề

Mẫu đăng ký mẫu dấu của cơ sở khám chữa bệnh và chữ ký của người hành nghề

Mẫu đăng ký mẫu dấu của cơ sở khám chữa bệnh MẪU ĐĂNG KÝ MẪU DẤU CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ (Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) ……………1……………. …………………………….. ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------   …….2……,

Xem tiếp »

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai 2018 mới nhất

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai 2018 mới nhất

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai 2018 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ DƯỠNG THAI 2018 (Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Tên cơ sở KB, CB Số:……………………./……… Số Seri…………………………….   GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ DƯỠNG THAI I. Thông tin người bệnh 1. Họ và

Xem tiếp »

Mẫu giấy chứng sinh 2018 mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu giấy chứng sinh 2018 mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu giấy chứng sinh 2018      Mẫu giấy chứng sinh 2018 được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn về bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động. Mẫu giấy chứng sinh 2018 được áp dụng từ 1//3/2018 thay thế cho những mẫu giấy chứng sinh trước đây. MẪU GIẤY CHỨNG SINH (Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Cơ sở KB,

Xem tiếp »

Mẫu tóm tắt hồ sơ bệnh án 2018 mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu tóm tắt hồ sơ bệnh án 2018 mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu tóm tắt hồ sơ bệnh án 2018      Mẫu tóm tắt hồ sơ bệnh án 2018 được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động. Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án 2018 này có hiệu lực từ 1/3/2018 thay thế cho những mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án cũ.   MẪU BẢN TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN (Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12năm 2017

Xem tiếp »

Tải quyết định số 1314/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

Tải quyết định số 1314/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1314/QĐ - BHXH Nội dung quyết định số 1314/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế được BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1314/QĐ-BHXH                                         Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN

Xem tiếp »

Mẫu giấy ra viện 2018 mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu giấy ra viện 2018 mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu giấy ra viện 2018      Mẫu giấy ra viện 2018 được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động. Mẫu giấy ra viện 2018 này được áp dụng từ 01/03/2018 thay thế cho mẫu giấy ra viện được sử dụng trước đây. Mẫu giấy ra viện 2018 được sử dụng trong những trường hợp người bệnh tiến hành việc khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có

Xem tiếp »

Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018 mới nhất

Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018 mới nhất

Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018      Ban hành kèm theo thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động. Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018 mới nhất ban hành kèm theo thông tư 56/2017/TT-BYT được áp dụng từ 1/3/2018. CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ------- CỘNG HÒA

Xem tiếp »

Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 mới nhất theo quy định

Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 mới nhất theo quy định

Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018       Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động. Mẫu giấy đề nghị khám giám định 2018 được áp dụng từ ngày 01/03/2018 thay thế cho mẫu giấy đề nghị khám giám định trước đây. Mẫu giấy đề nghị khám giám định này áp dụng cho các trường hợp khám giám định để

Xem tiếp »

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP   ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------                             Tỉnh (thành phố),

Xem tiếp »
Trang 1 của 1412345...10...Cuối »