Lao động

Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT theo Thông tư 39/2018/TT-BYT

Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT theo Thông tư 39/2018/TT-BYT

Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT     Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT theo Thông tư 39/2018/TT-BYT. Thông tư 39/2018/TTBYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp cụ thể.     Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế, đơn

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng

Quy định của pháp luật về cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng

Cấp lại thẻ BHYT do mất Câu hỏi của bạn về cấp lại thẻ BHYT do mất      Chào Luật sư, tôi có vấn đề mong Luật sư giải đáp. Thẻ BHYT của tôi vừa bị mất, bây giờ tôi có được làm lại thẻ mới không? Và cần những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn Câu trả lời của luật sư về cấp lại thẻ BHYT do mất      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng,

Xem tiếp »

Tải văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

Tải văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo

Xem tiếp »

Tải thông báo chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Tải thông báo chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

THÔNG BÁO CHUYỂN HƯỞNG LƯƠNG HƯU Thông báo chuyển hưởng lương hưu ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định

Xem tiếp »

Tải quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Tải quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định

Xem tiếp »

Tải quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH

Tải quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ BHXH Quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội

Xem tiếp »

Tải quyết định về việc hưởng BHXH một lần

Tải quyết định về việc hưởng BHXH một lần

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỞNG BHXH MỘT LẦN Quyết định về việc hưởng BHXH một lần ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

Xem tiếp »

Mẫu văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp tai nạn lao động

Mẫu văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp tai nạn lao động

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG      Mẫu văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp số 05A-HSB được ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2019 CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ: …………………… MÃ ĐƠN VỊ:............................ Số:             / V/v giải quyết

Xem tiếp »

Tải Mẫu 7a CBH Danh sách chưa nhận lương hưu

Tải Mẫu 7a CBH Danh sách chưa nhận lương hưu

Mẫu 7a CBH Danh sách chưa nhận lương hưu       Mẫu 7a CBH Danh sách chưa nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH 2019 Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định

Xem tiếp »

Mẫu 6 CBH Danh sách chưa nhận chế độ ốm đau mới nhất

Mẫu 6 CBH Danh sách chưa nhận chế độ ốm đau mới nhất

Mẫu 6 CBH Danh sách chưa nhận chế độ ốm đau       Mẫu 6 CBH Danh sách chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản được ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH 2019 Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27

Xem tiếp »
Trang 1 của 2512345...1020...Cuối »