Lao động

Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Mèo Vạc

Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Mèo Vạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MÈO VẠC      Hà Giang là một tỉnh vùng cao thuộc miền núi phía Bắc. Phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Bắc giáp nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa với đường biên giới dài 277,556km. Tỉnh Hà Giang có 11 huyện, 01 thành phố với 195 xã, phường, thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên trên 7.945 km2, với dân

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng lao động tiếng anh mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động tiếng anh mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động tiếng anh Nội dung của hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 như sau: Mẫu hợp đồng lao động bằng tiếng anh được Luật Toàn Quốc soạn thảo, cung cấp như sau: ................ No: 12/HDLD SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness ----------------------------   LABOUR CONTRACT   We, from one side

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng thuê khoán nhân công mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê khoán nhân công mới nhất

Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o--------     HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN NHÂN CÔNG  (Số: HĐNC/XDV/2016-01)   - Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 ngày 26/07/2005 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. - Căn cứ

Xem tiếp »

Mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện chuyển xếp lương cho giáo viên

Mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện chuyển xếp lương cho giáo viên

Báo cáo nhu cầu thực hiện chuyển xếp lương     Mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non (Dùng cho UBND tỉnh) được ban hành kèm theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, sở giáo dục và đào tạo phối

Xem tiếp »

Quyết định 6556/QĐ-BYT về mẫu bảng kê chi phí khám chữa bệnh

Quyết định 6556/QĐ-BYT về mẫu bảng kê chi phí khám chữa bệnh

Quyết định 6556/QĐ-BYT      Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Sau đây viết tắt là Bảng kê chi phí) và Phụ lục hướng dẫn cách ghi chép bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm: BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Mẫu 14 -HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội một lần

Mẫu 14 -HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội một lần

Mẫu 14 -HSB Mẫu số 14-HSB   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………   Họ và tên (1): ........................................................... sinh ngày ...../...../........ giới tính….. Số sổ BHXH/Số định

Xem tiếp »

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng lao động 2020

Tải mẫu hợp đồng lao động 2020

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2020      Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Hiện nay, Hợp đồng lao động chưa được ban hành mẫu, văn bản dưới đây

Xem tiếp »

Đơn xin lãnh tiền thai sản mới nhất

Đơn xin lãnh tiền thai sản mới nhất

Lãnh tiền thai sản      Doanh nghiệp cần chuẩn bị mẫu 01B-HSB Danh sách người lao động được lãnh tiền thai sản. Mẫu 01B-HSB là mẫu mới ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH. Mẫu 01B - HSB là căn cứ để giải quyết chi trả lãnh tiền thai sản, trợ cấp ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị, mẫu này doanh nghiệp có trách nhiệm lập. Như vậy, hồ sơ hưởng chế độ ốm

Xem tiếp »

Mẫu đơn báo giảm hưởng bảo hiểm sinh sản

Mẫu đơn báo giảm hưởng bảo hiểm sinh sản

Bảo hiểm sinh sản      Mẫu đơn báo giảm hưởng bảo hiểm sinh sản là mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất, ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Mẫu D02-TS được lập nhằm điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đăng ký thẻ bảo hiểm y tế, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với CBCNV trong đơn vị, kê khai tăng

Xem tiếp »