Lao động

Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1. Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và đang làm việc tại công ty vào thời điểm làm giấy ủy quyền quyết toán. Cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên và đang làm tại công ty, có thu nhập vãng lai ở nơi khác nhưng bình quân tháng từ 10 triệu đồng trở xuống và đã bị khấu trừ

Xem tiếp »

Huy động người lao động làm thêm giờ trái luật bị xử lý thế nào theo quy định mới nhất hiện nay?

Huy động người lao động làm thêm giờ trái luật bị xử lý thế nào theo quy định mới nhất hiện nay?

Trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về huy động người lao động làm thêm giờ trái luật bị xử lý thế nào, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động năm 2019 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (áp dụng đối với tập thể)

Tải mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (áp dụng đối với tập thể)

1. Hiệu lực của mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng       Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng áp dụng đối với tập thể mới nhất là biểu mẫu số 01 ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017.      Hiện tại, Nghị định này vẫn còn hiệu lực thi hành, do đó biểu mẫu này vẫn được áp dụng và thi hành trên thực tế. 2. Nội

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Tải mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG      Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động dưới đây. CÔNG TY …............. ____***____   Số: ___/....../QĐ-…......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------o0o-------- ..........., ngày  .....  tháng ....

Xem tiếp »

Mẫu công văn giải trình chậm đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu công văn giải trình chậm đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

1. Mẫu công văn giải trình chậm đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội được quy định tại đâu?      Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập nhưng do nhiều lý do mà chưa kịp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chính vì thế khi doanh nghiệp muốn tham gia bảo hiểm xã hội, bên cơ quan bảo hiểm sẽ yêu cầu cần công văn giải trình chậm đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.      Tuy

Xem tiếp »

Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02/QTT-TNCN 1. Hiệu lực của mẫu 02/QTT-TNCN      Tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN được quy định tại Phụ lục 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/7/2015 và hiện tại vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này đã bị bãi bỏ bởi  Điểm o Khoản 4 Điều 87 Thông tư 80/2021/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành có

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo quy định

Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo quy định

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu hợp đồng lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu hợp đồng lao động như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019 1. Hợp đồng lao động là gì?       Khi người lao động và người sử dụng lao động phát sinh quan hệ lao động thì việc giao kết hợp đồng là bắt buộc, là căn cứ phát

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định pháp luật

Tải mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định pháp luật

1. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức được quy định tại đâu?      Mẫu đăng ký dự tuyển viên chức là mẫu 01 quy định tại phụ lục Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 25/12/2012 và có hiệu lực từ ngày 15/2/2013. Hiện nay Thông tư này vẫn còn hiệu lực và đang được áp

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn xin từ chức mới nhất – Luật Toàn quốc

Tải mẫu đơn xin từ chức mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn xin từ chức       Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiệm trong các trường hợp như: Không đủ sức khỏe; Không đủ năng lực, uy tín; Theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc vì những lý do khác. Dưới đây là mẫu đơn xin từ chức bạn có thể

Xem tiếp »

Mẫu giấy chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh BHYT 2022

Mẫu giấy chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh BHYT 2022

 Giấy chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh BHYT 2022 1. Giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh được hiểu như thế nào?      Mẫu giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT là mẫu giấy được lập ra để chuyển tuyến khám và chữa bệnh. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của bệnh nhân, lý do chuyển tuyến,..     Mẫu giấy chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh BHYT 2022 được ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Trường hợp

Xem tiếp »