Lao động

Tải Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 _ Luật Toàn Quốc

Tải Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 _ Luật Toàn Quốc

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 71/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006) LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng

Xem tiếp »

Tải Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Tải Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 108/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Cán bộ,

Xem tiếp »

Tải Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Tải Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 15/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG

Xem tiếp »

Tải Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật thi đua khen thưởng

Tải Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật thi đua khen thưởng

Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật thi đua khen thưởng BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 08/2017/TT-BNV Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA

Xem tiếp »

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương theo nghị định 05/2015/NĐ-CP

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương theo nghị định 05/2015/NĐ-CP

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 23/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và nghị định 33/2016/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và nghị định 33/2016/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO

Xem tiếp »

Nghị định 30/2016/NĐ-CP đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 30/2016/NĐ-CP đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 30/2016/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 30/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo

Xem tiếp »

Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về việc làm

Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về việc làm

Nghị định 03/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 03/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18

Xem tiếp »

Thông tư 23/2014/TT- BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về việc làm

Thông tư 23/2014/TT- BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về việc làm

Thông tư 23/2014/TT- BLĐTBXH  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 23/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

Xem tiếp »

Tải Thông tư 199/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Tải Thông tư 199/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Tải Thông tư 199/2014/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 199/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ DOANH NGHIỆP TÁI BẢO HIỂM Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Căn cứ Luật

Xem tiếp »
Trang 1 của 1612345...10...Cuối »