Khác

Tải mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Tải mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

     Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác, trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bắt buộc phải có giấy đề nghị đăng ký thành lập. Theo đó, người đại diện phải kê khai đầy đủ thông tin về doanh nghiệp dự định thành lập trên mẫu văn bản này. Dưới đây là bài viết tư vấn của luật Toàn Quốc liên quan đến nội dung và cách kê khai mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân mới

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân

Tải mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân

1. Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân được quy định tại đâu?      Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân là mẫu số 04-TCD được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ.       Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực từ ngày 15/11/2021, do đó, kể từ thời điểm này biểu mẫu số 04-TCD không còn hiệu lực và

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại đâu?      Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là biểu mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 11/12/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2015.      Tuy nhiên, Thông tư 47/2014/TT-BYT đã hết hiệu lực kể từ ngày 12/11/2018,

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị giám định lại thương tật mới nhất

Mẫu đơn đề nghị giám định lại thương tật mới nhất

Mẫu đơn đề nghị giám định lại thương tật      Căn cứ pháp lý tại khoản 2, Điều 29 và khoản 2, Điều 30, Luật giám định tư pháp 2012 thì việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của luật giám định tư pháp 2012. Trong trường hợp đặc biệt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ

Tải mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ

1. Mẫu giấy phép xây dựng được quy định tại đâu?      Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, kể từ ngày 15/8/2021, Thông tư này đã hết hiệu lực. Do đó, biểu mẫu này hiện tại đã không còn được áp dụng. 2. Nội dung biểu mẫu Cơ quan cấp

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Tải mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

TẢI MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư             ngày… tháng… năm …) Kính

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

Tải mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

1. Hiệu lực của mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông      Mẫu biên bản nêu trên là mẫu số 139 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA do Bộ công an ban hành và có hiệu lực từ ngày 29/01/2019. Tuy nhiên, đến hiện tại Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư khác, do vậy, biểu mẫu này cũng không còn hiệu lực và không được áp dụng nữa. 2. Nội dung biểu

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn làm hộ chiếu cho trẻ em

Tải mẫu đơn làm hộ chiếu cho trẻ em

1. Biểu mẫu đơn làm hộ chiếu cho trẻ em CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước) 1. Họ và tên (chữ in hoa) ............................................................................ 2. Nam ......Nữ........ 3. Sinh ngày ........ tháng …..... năm ............ Nơi sinh

Xem tiếp »

Mẫu tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT Thông tư số 95/2016/TT-BTC

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ MẪU SỐ 01-ĐK-TCT 1. Mẫu tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT      Mẫu tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 12/8/2016. Tuy nhiên, đến ngày `17/01/2021 Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 105/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành. 2. Nội dung mẫu

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh

Tải mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh

THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH Câu trả lời của Luật sư:        Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau: Căn cứ pháp lý:  Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Xem tiếp »