Khác

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

     Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ………., ngày…..tháng…..năm….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG                 Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 1. Họ và

Xem tiếp »

Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến 2019

Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến 2019

Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến      Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH. Thông tư này sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau: Nơi bị tù thuộc Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong

Xem tiếp »

Mẫu báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước

Mẫu báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước

     Mẫu báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước      Mẫu báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng là người có công với cách mạng được ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-CTN 2019 về việc tặng quà tết cho người có công với cách mạng. Mẫu báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng là ngươi có công với cách mạng tết nguyên đán 2019 do giám đốc sở lao

Xem tiếp »

Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ- 2019

Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ- 2019

Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ      Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định 102/2018/NĐ-CP. Nghị định này quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở

Xem tiếp »

Mẫu danh sách đối tượng nhận quà tết của Chủ tịch nước

Mẫu danh sách đối tượng nhận quà tết của Chủ tịch nước

Danh sách đối tượng nhận quà tết của Chủ tịch nước      Mẫu danh sách đối tượng nhận quà tết của Chủ tịch nước được ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-CTN 2019 về việc tặng quà tết cho người có công với cách mạng. Mẫu này áp dụng cho các cơ quan được phân công tiến hành thực hiện việc trao quà tết cho những đối tượng là người có công với cách mạng. Ví dụ: UBND xã A được phân công trao quà tết cho

Xem tiếp »

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con      Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo mẫu 1b được ban hành kèm theo Thông tư 45/2018/TT-BYT hỗ trợ phụ nữ hộ nghèo là người dân tộc sinh con đúng chính sách dân số. Mẫu số 1b áp dụng cho những cá nhân chưa được cấp mã số định danh cá nhân. Phụ nữ là hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số sẽ được nhà

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con theo mẫu 1a

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con theo mẫu 1a

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con      Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con theo mẫu 1a được ban hành kèm theo thông tư 45/2018/TT-BYT hỗ trợ phụ nữ hộ nghèo là dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. Ở khu vực miền núi khó khăn, nhiều chính sách xã hội chưa được phổ biến. Để hỗ trợ những phụ nữ thuộc gia đình hộ nghèo là dân tộc thiểu số thực hiện đúng về chính sách dân số

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ       Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập được ban hành tại Phụ lục II Nghị định 145/2018/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ (Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập

Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ      Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập được ban hành tại Phụ lục I Nghị định 145/2018/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ (Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ (Dùng cho

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai mẫu số 01/BKNT bảng kê nộp thuế

Hướng dẫn kê khai mẫu số 01/BKNT bảng kê nộp thuế

Mẫu số 01/BKNT Mẫu số: 01/BKNT   (ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của  Bộ Tài chính)   BẢNG KÊ NỘP THUẾ   Người nộp thuế :...................................................................................... Mã số thuế :..................... Địa chỉ :........................ .......................

Xem tiếp »
Trang 1 của 8112345...102030...Cuối »