Khác

Tải mẫu yêu cầu phân công người bào chữa

Tải mẫu yêu cầu phân công người bào chữa

 YÊU CẦU PHÂN CÔNG NGƯỜI BÀO CHỮA Trong trường hợp chỉ định người bào chữa      Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can

.................................... ...................................   Mẫu số: 215 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:.......................   ........., ngày ......... tháng ........ năm.......   QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI BỊ

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra bị can

Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra bị can

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN ................................. ................................   Mẫu số: 211 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:.................................   ........., ngày ........... tháng ............

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN      Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm

Xem tiếp »

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên ...................................... .....................................   Mẫu số: 199 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)      Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm

Xem tiếp »

Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra

Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA ......................................... .........................................   Mẫu số: 217 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:......................   ......, ngày ......... tháng

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ  ĐỐI VỚI BỊ CAN .............................................. ...............................................   Mẫu số: 214 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:..........................   ............, ngày

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI BỊ CAN      Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.      Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy

Xem tiếp »

Tải mẫu đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Tải mẫu đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên  .................................... ...................................   Mẫu số: 202 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Xem tiếp »
Trang 1 của 6712345...102030...Cuối »