Khác

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo tài sản của người khác – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo tài sản của người khác – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc               ..........., ngày …..tháng……..năm 20… ĐƠN TỐ CÁO (Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …………………..) Kính gửi:          CÔNG AN QUẬN/HUYỆN ..........................                          VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ......................... Họ và tên tôi: ……………………………….……     Sinh

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng tài trợ mới nhất – Luật Toàn quốc

Tải mẫu hợp đồng tài trợ mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu hợp đồng tài trợ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ              Số:......./HĐTT                      “....................”   - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2015. - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai

Xem tiếp »

Mẫu tb01/ac thông báo phát hành hóa đơn – Luật Toàn quốc

Mẫu tb01/ac thông báo phát hành hóa đơn – Luật Toàn quốc

Mẫu tb01/ac Mẫu tb01/ac ban hành kèm theo thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------   THÔNG BÁO Phát hành hóa đơn (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in) 1. Tên đơn vị phát hành hoá

Xem tiếp »

Mẫu Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Mẫu Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Mẫu I.10 Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016)   ------------------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Xem tiếp »

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG Kiến thức của bạn:      Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị quyết số 79/2016 NQ-HĐND Nội dung tư vấn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng      Ngày 8

Xem tiếp »

Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG Kiến thức của bạn:      Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị quyết số 79/2016 NQ-HĐND Nội dung tư vấn về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng      Ngày 8 tháng 12 năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết số

Xem tiếp »

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (Mẫu I1 áp dụng theo Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư)  ------------------------------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ      Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tải mẫu quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN Mẫu số 01/HS (Ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN (1) ………………(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …../…../….. (2) ………, ngày..... tháng..... năm ………(3)   QUYẾT ĐỊNH Tha tù trước thời hạn có điều

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tải mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN Mẫu số 02/HS (Ban hành kèm theo Công văn số 160/TANDTC-PC ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN (1) ……………………(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …../…../….. (2) ………, ngày..... tháng..... năm ………(3)   QUYẾT ĐỊNH Hủy bỏ

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy giới thiệu chuyển trường mới nhất

Tải mẫu giấy giới thiệu chuyển trường mới nhất

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG       Giấy giới thiệu chuyển trường là một trong những giấy tờ bắt buộc khi các bậc phụ huynh muốn chuyển trường học cho con khi làm đơn xin chuyển trường. Mẫu giấy xin chuyển trường có ghi rõ thông tin về trường học hiện tại của học sinh và trường mà học sinh sẽ chuyển đến. Giấy giới thiệu chuyển trường này có thể áp dụng đối với học sinh mầm non, tiểu

Xem tiếp »
Trang 1 của 7912345...102030...Cuối »