Khác

Mẫu đơn đề nghị miễn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị miễn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Đơn đề nghị miễn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ……., ngày ….. tháng ….. năm ……     GIẤY ĐỀ NGHỊ (V/v cấp Giấy miễn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa)             Kính gửi: …………………………………………………   Tên tôi là: ………………………………………………………………………. Ngày sinh: …………. …………….Giới tính: ………………………………… Địa chỉ thường trú:

Xem tiếp »

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 mới nhất

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 mới nhất

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 Công ty                        Mẫu số: B09-DNN Địa chỉ:  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)                                                                   BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI

Xem tiếp »

Mẫu đơn đặt hàng yêu cầu đặt hàng mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn đặt hàng yêu cầu đặt hàng mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn đặt hàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------- ĐƠN ĐẶT HÀNG Số: ........ Kính gửi:  Công ty ............................................................ Công ty ………...............................………….có nhu cầu đặt hàng tại quý công ty theo mẫu yêu cầu. Nội dung đặt hàng như sau: STT Tên mặt

Xem tiếp »

Mẫu biên bản cuộc họp công ty mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu biên bản cuộc họp công ty mới nhất – Luật Toàn quốc

 Biên bản cuộc họp công ty CÔNG TY ……………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM —————- Số:            /BB – Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— ***** ——–                             BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY …………… (V/v …………. )   Hôm nay, vào lúc …..giờ, ngày ……… tại Công ty…………………………….. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Xem tiếp »

Mẫu giấy tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất

Mẫu giấy tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất

Mẫu giấy tạm ứng Mẫu giấy tạm ứng số 03/TT được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng này được dùng phổ biến trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những đề xuất tạm ứng tiền để chi tiêu được áp dụng theo mẫu này. Lưu khi khi viết mẫu đề nghị tạm ứng: Thứ nhất: người kê khai phải ghi rõ ngày đề nghị tạm ứng để kế toán kê

Xem tiếp »

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị – Luật Toàn quốc

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị – Luật Toàn quốc

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị ……   Số     /BB-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ….. (V/v: .................................................) I. Thông tin Công ty Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………… Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ….. do Sở Kế hoạch và Đầu

Xem tiếp »

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo tài sản của người khác – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo tài sản của người khác – Luật Toàn quốc

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc               ..........., ngày …..tháng……..năm 20… ĐƠN TỐ CÁO (Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …………………..) Kính gửi:          CÔNG AN QUẬN/HUYỆN ..........................                          VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ......................... Họ và tên tôi: ……………………………….……     Sinh

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng tài trợ mới nhất – Luật Toàn quốc

Tải mẫu hợp đồng tài trợ mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu hợp đồng tài trợ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ              Số:......./HĐTT                      “....................”   - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2015. - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai

Xem tiếp »

Mẫu tb01/ac thông báo phát hành hóa đơn – Luật Toàn quốc

Mẫu tb01/ac thông báo phát hành hóa đơn – Luật Toàn quốc

Mẫu tb01/ac Mẫu tb01/ac ban hành kèm theo thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------   THÔNG BÁO Phát hành hóa đơn (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in) 1. Tên đơn vị phát hành hoá

Xem tiếp »

Mẫu Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Mẫu Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Mẫu I.10 Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016)   ------------------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Xem tiếp »
Trang 1 của 7912345...102030...Cuối »