Khác

Tải mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại

Tải mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Mẫu số 08/TT-HGTM (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Kính gửi: Bộ Tư pháp Trung tâm hòa giải thương mại……………………………………………… Giấy phép thành lập số:………được Bộ Tư

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

Tải mẫu giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI CHO TRUNG TÂM TRỌNG TÀI    Ngày 26 tháng 2 năm 2018, Bộ tư pháp ban hành thông tư 02/2018 TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018. Thông tư này ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.      Thông tư này áp dụng đối với hòa giải viên thương mại; Trung tâm hòa giải thương mại,

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

Tải mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Mẫu số 04/TP-HGTM (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI/ CHI NHÁNH TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Kính gửi: Sở Tư pháp……….. Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương

Xem tiếp »

Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra

Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN ......................................... .........................................   Mẫu số: 275 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án

Tải mẫu quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án

QUYẾT ĐỊNH BUỘC PHÁP NHÂN PHẢI NỘP MỘT KHOẢN TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN ...................................... ......................................   Mẫu số: 272 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:............................   ......., ngày

Xem tiếp »

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH BUỘC PHÁP NHÂN PHẢI NỘP MỘT KHOẢN TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN ........................................ ........................................   Mẫu số: 273 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại

Tải mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI UBND, TỈNH, TP............. SỞ TƯ PHÁP   Số: .….../ĐKHĐ-CNHGTM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          Tỉnh (thành phố), ngày……tháng……năm.….   GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI   1. Tên chi nhánh của Trung tâm hòa

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Tải mẫu giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI    Ngày 26 tháng 2 năm 2018, Bộ tư pháp ban hành thông tư 02/2018 TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018. Thông tư này ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.      Thông tư này áp dụng đối với hòa giải viên thương mại; Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh, văn

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Tải mẫu giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM UBND, TỈNH, TP............. SỞ TƯ PHÁP   Số: .….../ĐKHĐ-CNHGNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Tỉnh (thành phố), ngày……tháng……năm…….   GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT

Xem tiếp »
Trang 1 của 7312345...102030...Cuối »