Khác

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất 2017

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------- HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH Số: …../HDHTKD ……., ngày…. tháng ……năm ……. Chúng tôi gồm có: Công ty ………………………………………………………………………… (gọi tắt là Bên A): Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………...... GCNĐKKD số: ……………………………….….…..…….do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp »

Mẫu báo cáo kết quả tiêm chủng mẫu số 2 mới nhất

Mẫu báo cáo kết quả tiêm chủng mẫu số 2 mới nhất

 Mẫu báo cáo kết quả tiêm chủng mẫu số 2      Mẫu báo cáo kết quả tiêm chủng mẫu số 2 phụ lục IX. được ban hành kèm theo Thông tư 34/2018/TT-BYT. Hình thức báo cáo: Báo cáo định kỳ: bằng văn bản và báo cáo bằng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; Báo cáo đột xuất: Trong trường hợp khẩn cấp thì báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo qua điện thoại hoặc báo cáo qua thư điện tử và trong vòng 24

Xem tiếp »

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 2019

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 2019

     Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng mới nhất năm 2019 quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 09 năm 2018, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG   TÊN CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 2019

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 2019

     Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng mới nhất năm 2019 quy định tại phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Đơn đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện vận hành nhà chung cư

Đơn đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện vận hành nhà chung cư

     Đơn đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư Quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, bổ sung Nghị định 79/2016/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN Cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung

Xem tiếp »

Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề xây dựng

     Mẫu đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề xây dựng Mẫu đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề xây dựng mới nhất 2019 được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ………., ngày……tháng……năm….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT

Xem tiếp »

Mẫu tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mẫu tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

     Mẫu tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng     Được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ………., ngày……tháng……năm….. TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG           Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị giám định lại thương tật mới nhất

Mẫu đơn đề nghị giám định lại thương tật mới nhất

Mẫu đơn đề nghị giám định lại thương tật      Căn cứ pháp lý tại khoản 2, Điều 29 và khoản 2, Điều 30, Luật giám định tư pháp 2012 thì việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của luật giám định tư pháp 2012. Trong trường hợp đặc biệt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

     Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ………., ngày…..tháng…..năm….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG                 Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 1. Họ và

Xem tiếp »

Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến 2019

Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến 2019

Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến      Danh mục nơi được coi là nhà tù thời kháng chiến được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH. Thông tư này sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau: Nơi bị tù thuộc Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong

Xem tiếp »
Trang 1 của 8112345...102030...Cuối »