Khác

Mẫu báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước

Mẫu báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước

     Mẫu báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước      Mẫu báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng là người có công với cách mạng được ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-CTN 2019 về việc tặng quà tết cho người có công với cách mạng. Mẫu báo cáo tình hình tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng là ngươi có công với cách mạng tết nguyên đán 2019 do giám đốc sở lao

Xem tiếp »

Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ- 2019

Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ- 2019

Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ      Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định 102/2018/NĐ-CP. Nghị định này quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở

Xem tiếp »

Mẫu danh sách đối tượng nhận quà tết của Chủ tịch nước

Mẫu danh sách đối tượng nhận quà tết của Chủ tịch nước

Danh sách đối tượng nhận quà tết của Chủ tịch nước      Mẫu danh sách đối tượng nhận quà tết của Chủ tịch nước được ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-CTN 2019 về việc tặng quà tết cho người có công với cách mạng. Mẫu này áp dụng cho các cơ quan được phân công tiến hành thực hiện việc trao quà tết cho những đối tượng là người có công với cách mạng. Ví dụ: UBND xã A được phân công trao quà tết cho

Xem tiếp »

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con      Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo mẫu 1b được ban hành kèm theo Thông tư 45/2018/TT-BYT hỗ trợ phụ nữ hộ nghèo là người dân tộc sinh con đúng chính sách dân số. Mẫu số 1b áp dụng cho những cá nhân chưa được cấp mã số định danh cá nhân. Phụ nữ là hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số sẽ được nhà

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con theo mẫu 1a

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con theo mẫu 1a

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con      Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con theo mẫu 1a được ban hành kèm theo thông tư 45/2018/TT-BYT hỗ trợ phụ nữ hộ nghèo là dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. Ở khu vực miền núi khó khăn, nhiều chính sách xã hội chưa được phổ biến. Để hỗ trợ những phụ nữ thuộc gia đình hộ nghèo là dân tộc thiểu số thực hiện đúng về chính sách dân số

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ       Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập được ban hành tại Phụ lục II Nghị định 145/2018/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ (Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập

Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ      Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập được ban hành tại Phụ lục I Nghị định 145/2018/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ (Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ (Dùng cho

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai mẫu số 01/BKNT bảng kê nộp thuế

Hướng dẫn kê khai mẫu số 01/BKNT bảng kê nộp thuế

Mẫu số 01/BKNT Mẫu số: 01/BKNT   (ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của  Bộ Tài chính)   BẢNG KÊ NỘP THUẾ   Người nộp thuế :...................................................................................... Mã số thuế :..................... Địa chỉ :........................ .......................

Xem tiếp »

Mẫu báo cáo kết quả tiêm chủng mẫu số 1 mới nhất

Mẫu báo cáo kết quả tiêm chủng mẫu số 1 mới nhất

 Mẫu báo cáo kết quả tiêm chủng mẫu số 1      Mẫu báo cáo kết quả tiêm chủng mẫu số 1 phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư 34/2018/TT-BYT. Hình thức báo cáo: Báo cáo định kỳ: bằng văn bản và báo cáo bằng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; Báo cáo đột xuất: Trong trường hợp khẩn cấp thì báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo qua điện thoại hoặc báo cáo qua thư điện tử và trong vòng 24 giờ

Xem tiếp »

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng vắc xin mẫu số 2 mới nhất

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng vắc xin mẫu số 2 mới nhất

 Mẫu báo cáo tình hình sử dụng vắc xin mẫu số 2      Mẫu báo cáo tình hình sử dụng vắc xin mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 34/2018/TT-BYT. Hình thức báo cáo: Báo cáo định kỳ: bằng văn bản và báo cáo bằng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; Báo cáo đột xuất: Trong trường hợp khẩn cấp thì báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo qua điện thoại hoặc báo cáo qua thư điện tử và trong vòng 24 giờ

Xem tiếp »
Trang 1 của 8012345...102030...Cuối »