Khác

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ ............................................................ ...........................................................   Mẫu số: 28      BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định gia hạn tạm giữ

Tải mẫu quyết định gia hạn tạm giữ

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ .................................................. ..................................................   Mẫu số: 27    BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..................................   ......, ngày

Xem tiếp »

Giấy mời luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự

Giấy mời luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự

     Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định rõ: một trong số các điều kiện bắt buộc để Luật sư được tham gia vụ án hình sự với tư cách là người bào chữa là phải có giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội; hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội (Trừ trường hợp Luật sư là người được cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định). Luật Toàn Quốc cung cấp mẫu giấy mời Luật sư tham gia

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tạm giữ 2018

Tải mẫu quyết định tạm giữ 2018

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ 2018 ....................................... .......................................   Mẫu số: 26     BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..................................   ..........., ngày .......... tháng

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản bắt bị can để tạm giam

Tải mẫu biên bản bắt bị can để tạm giam

BIÊN BẢN BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BIÊN BẢN BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM   Hồi ........... giờ ............... ngày ........... tháng .......... năm .................  tại....................................                Tôi:

Xem tiếp »

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN LỆNH BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM ........................................ .......................................   Mẫu số: 24     BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..................................   ....., ngày

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Tải mẫu biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP   Hồi ........... giờ .................. ngày ........... tháng .......... năm .................  tại...............................                                 Tôi: ................................... Chức

Xem tiếp »

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN LỆNH BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP ......................................................... .........................................................   Mẫu số: 20 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số:

Xem tiếp »
Trang 1 của 5112345...102030...Cuối »