Hôn nhân

Đơn xác nhận quan hệ vợ chồng – Luật Toàn Quốc

Đơn xác nhận quan hệ vợ chồng – Luật Toàn Quốc

Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân Câu hỏi của bạn về đơn xác nhận quan hệ vợ chồng:      Mô tả vụ việc: Bố mẹ tôi đã kết hôn từ năm 1975 nhưng nay đã mất giấy kết hôn, ở UBND xã cũng không lưu sổ gốc. Vậy tôi muốn làm đơn xác nhận bố mẹ tôi là vợ chồng.      Xin luật sư giúp đỡ, cám ơn nhiều! Câu trả lời của Luật sư về đơn xác nhận quan hệ vợ chồng:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã

Xem tiếp »

Tải mẫu trích lục kết hôn (bản sao)

Tải mẫu trích lục kết hôn (bản sao)

TẢI MẪU TRÍCH LỤC KẾT HÔN (BẢN SAO) 1. Nội dung biểu mẫu …………..………………..…………… ………………..………………….……. ………………..………………….…….(1)  Số: (2)          /TLKH-BS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             ………, ngày….…tháng ……năm 20… TRÍCH LỤC KẾT HÔN (BẢN SAO)  Họ, chữ đệm, tên vợ: …………..……......... Ngày, tháng, năm sinh: ………..……….…… Dân

Xem tiếp »

Tải mẫu trích lục khai sinh (bản sao) – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu trích lục khai sinh (bản sao) – Luật Toàn Quốc

1. Biểu mẫu trích lục bản sao giấy khai sinh được quy định tại đâu?      Theo quy định của pháp luật hiện hành, mẫu trích lục bản sao giấy khai sinh được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/5/2020 và có hiệu lực từ ngày 16/7/2020. 2. Nội dung biểu

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh

Tải mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh

  1. Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh được dùng trong trường hợp nào?      Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh là biểu mẫu được dùng khi công dân thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh, có nghĩa là khi công dân bị mất bản gốc giấy khai sinh và phải đến cơ quan có thẩm quyền để xin trích lục bản sao, nhưng sổ hộ tịch lưu trữ thông tin của công dân cũng bị thất lạc và không còn thông tin, do đó

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

Tải mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

TẢI MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 1. Tờ khai đăng ký kết hôn là gì?     Tờ khai đăng ký kết hôn là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định để dùng khi các bên nam nữ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền. Khi kê khai tờ khai này, các bên phải kê khai đầy đủ và chính xác, tránh trường hợp kê khai sai thông tin dẫn đến thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn

Tải mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn

1. Tờ khai đăng ký lại kết hôn được sử dụng khi nào?      Đăng ký lại kết hôn được thực hiện trong trường hợp các bên nam nữ đã đăng ký kết hôn hợp pháp theo quy định của pháp luật nhưng bị mất bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đồng thời trong sổ hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền không còn lưu giữ thông tin của hai người khi đăng ký kết hôn trước đây nên cũng không thể cấp bản sao trích

Xem tiếp »

Mẫu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản sau ly hôn

Mẫu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản sau ly hôn

1. Mẫu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản sau ly hôn được quy định tại đâu?      Mẫu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản sau ly hôn là văn bản thường được dùng trong trường hợp vợ chồng ly hôn nhưng không yêu cầu Tòa án phân chia tài sản mà tự thỏa thuận với nhau để giải quyết bằng việc lập một văn bản ghi nhận lại sự thỏa thuận này..      Hiện nay, mẫu văn bản này không được quy định cụ thể

Xem tiếp »

Luật Hộ tịch năm 2022 mới nhất theo quy định pháp luật

Luật Hộ tịch năm 2022 mới nhất theo quy định pháp luật

Luật Hộ tịch năm 2022 Luật Hộ tịch 2014 đã chính thức được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ 01/01/2016. Đến nay, vẫn chưa có văn bản nào thay thế Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13. Về cơ bản Luật này có  những điểm mới quan trọng sau: Thứ nhất, thẩm quyền đăng kí khai sinh đã được sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân thực hiện việc đăng kí khai sinh cho trẻ. Cụ thể,

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

Tải mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

1. Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an được quy định tại đâu?      Đây là mẫu văn bản được dùng trong trường hợp người đang công tác trong ngành công an muốn kết hôn và phải xin phép cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác. Sau khi nhận được đơn xin kết hôn, cơ quan, đơn vị sẽ cử người đi xác minh về nhân thân, lý lịch của người còn lại, nếu đủ điều kiện sẽ ra công văn chấp thuận để người đó

Xem tiếp »

Thủ tục ủy quyền chuyển hộ khẩu theo quy định

Thủ tục ủy quyền chuyển hộ khẩu theo quy định

Thủ tục ủy quyền chuyển hộ khẩu Câu hỏi của bạn về thủ tục ủy quyền chuyển hộ khẩu      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi hộ khẩu gia đình anh trai tôi ở tỉnh H. Nay anh trai tôi muốn chuyển cả hộ khẩu của gia đình (anh tôi là chủ hộ) về nhà chị ruột ở tỉnh khác. Nhưng vì sức khỏe anh tôi không thể trực tiếp đi làm thủ tục. Vậy anh tôi có thể ủy quyền cho tôi đi làm toàn bộ thủ tục chuyển hộ khẩu được

Xem tiếp »