Hôn nhân

Tải mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất và hướng dẫn kê khai chi tiết

Tải mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất và hướng dẫn kê khai chi tiết

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN Về việc ..........   Kính gửi: Toà án nhân dân (2)......................................................................................................................................... Họ và tên người khởi

Xem tiếp »

Những trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật

Những trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẤM KẾT HÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. Kiến thức của bạn:      Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì các trường hợp cấm kết hôn là như nào? Tôi xin cảm ơn. Kiến thức của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn ly hôn 2018 mới nhất theo quy định của pháp luật

Tải mẫu đơn ly hôn 2018 mới nhất theo quy định của pháp luật

TẢI MẪU ĐƠN LY HÔN 2018 PHẦN 1: MẪU ĐƠN LY HÔN NĂM 2018 MỚI NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------***----- ĐƠN LY HÔN     Kính gửi: Tòa án nhân dân quận ................... Họ và tên người khởi kiện: ....................................... Sinh năm: .................................. Chứng minh thư số: ……………………………. cấp ngày: …………………………............ Hộ

Xem tiếp »

Tải mẫu bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ

Tải mẫu bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ

TẢI MẪU BẢN XÁC NHẬN VỀ VIỆC SINH CON BẰNG KỸ THUẬT MANG THAI HỘ (Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BẢN XÁC NHẬN Về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ Kính

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh

Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG SINH (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng sinh Kính

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh mới nhất

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh mới nhất

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG SINH MỚI NHẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng sinh Kính

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy chứng sinh trong trường hợp nhờ mang thai hộ

Tải mẫu giấy chứng sinh trong trường hợp nhờ mang thai hộ

                      TẢI MẪU GIẤY CHỨNG SINH TRONG TRƯỜNG HỢP NHỜ MANG THAI HỘ           Cơ sở Y tế                                                                                                       Mẫu BYT/CS-2015 ………………….………                                                                                              Số: …………….……                                                            

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn xin xác nhận về nội dung đăng ký khai sinh

Tải mẫu đơn xin xác nhận về nội dung đăng ký khai sinh

TẢI MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN VỀ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH Câu hỏi của bạn:       Tôi đăng ký lại giấy khai sinh nên cần có bản xác nhận của cơ quan về nội dung khai sinh. Thống nhất với hồ sơ lưu tại cơ quan.      Xin cảm ơn ! Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn!      Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật

Xem tiếp »

Tải mẫu thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Tải mẫu thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

TẢI MẪU THỎA THUẬN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------         ………., ngày ….. tháng….. năm 20.... THỎA THUẬN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO I. THÔNG TIN CỦA VỢ, CHỒNG NHỜ MANG THAI HỘ (BÊN NHỜ MANG THAI HỘ): - Tên vợ:

Xem tiếp »

Tải mẫu bản cam kết mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Tải mẫu bản cam kết mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

TẢI MẪU BẢN CAM KẾT MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………., ngày ….. tháng….. năm 20.... BẢN CAM KẾT TỰ NGUYỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO I. PHẦN THÔNG TIN VỢ CHỒNG NHỜ MANG THAI HỘ (BÊN NHỜ MANG THAI HỘ): 1. Tên

Xem tiếp »
Trang 1 của 712345...Cuối »