Hành chính

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ       Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập được ban hành tại Phụ lục II Nghị định 145/2018/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ (Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập

Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ      Đơn đề nghị miễn học phí dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập được ban hành tại Phụ lục I Nghị định 145/2018/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ (Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ (Dùng cho

Xem tiếp »

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP Mẫu số 02/TSC-ĐA TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:     /….-ĐA …….., ngày …. tháng …. năm

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công – Luật Toàn Quốc

       Mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công số 01/TSC-BBGN ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN CÔNG Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo thanh quyết toán hóa đơn bán tài sản công

Tải mẫu báo cáo thanh quyết toán hóa đơn bán tài sản công

     Tải mẫu báo cáo thanh quyết toán hóa đơn bán tài sản công số 15/TSC-HĐ ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017   Mẫu số 15/TSC-HĐ TÊN ĐƠN VỊ:……………………   BÁO CÁO THANH, QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN CÔNG Kỳ báo cáo: Từ ngày …/…./……. đến ngày …/…/…… STT KÝ HIỆU SỐ HÓA ĐƠN TỒN KỲ TRƯỚC (số) NHẬP TRONG KỲ (số) XUẤT TRONG KỲ

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công

Tải mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công

     Tải mẫu báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản công số 16/TSC-HĐ ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017   Mẫu số 16/TSC-HĐ TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ……., ngày ….. tháng …. năm ……..   BÁO CÁO Về việc mất hóa đơn bán tài sản công Tên đơn vị

Xem tiếp »

Tải mẫu văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải mẫu văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

     Tải mẫu văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị số 17a/TSC-QSDĐ ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017   Mẫu số 17a/TSC-QSDĐ CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng mua sắm tài sản đối với trường hợp mua sắm theo cách thức ký thỏa thuận khung

Tải mẫu hợp đồng mua sắm tài sản đối với trường hợp mua sắm theo cách thức ký thỏa thuận khung

     Tải mẫu hợp đồng mua sắm tài sản đối với trường hợp mua sắm theo cách thức ký thỏa thuận khung số 05a/TSC-MSTT ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP   Mẫu số 05a/TSC-MSTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- HỢP ĐỒNG MUA SẮM TÀI SẢN Số:…………. (Áp dụng cho trường hợp mua sắm theo cách thức ký thỏa thuận khung) Căn cứ Luật đấu

Xem tiếp »

Vì sao thủ tục hành chính lại đa dạng, phức tạp- Luật Toàn Quốc

Vì sao thủ tục hành chính lại đa dạng, phức tạp- Luật Toàn Quốc

Vì sao thủ tục hành chính lại đa dạng, phức tạp Câu hỏi của bạn về tính đa dạng, phức tạp của thủ tục hành chính: Thưa Luật Sư. Luật sư cho tôi hoi vì sao thủ tục hành chính lại bị coi là đa dạng, phức tạp? Xin cảm ơn? Câu trả lời của luật sư về tính đa dạng, phức tạp của thủ tục hành chính: Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề vì sao thủ tục hành chính

Xem tiếp »

Mẫu công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú theo mẫu NA6

Mẫu công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú theo mẫu NA6

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ   Mẫu (Form) NA6 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 …………………….(1) Trụ sở tại: Điện thoại: Số:…………….. V/v Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài …..ngày, …..tháng…. năm…       Kính gửi:  ……………………………………………..(2) Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Xem tiếp »
Trang 1 của 3312345...102030...Cuối »