Hành chính

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu số: 23/CK-TNCN  Mẫu cam kết số 23/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu cam kết được dùng để đề nghị tạm thời chưa áp thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật. Nội dung chi tiết như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT           Kính gửi:  (Tổ chức, cá nhân trả thu

Xem tiếp »

Tải mẫu trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ bản sao

Tải mẫu trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ bản sao

TẢI MẪU TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ BẢN SAO …………..………………..…………… ………………..………………….……. ………………..………………….…….(1)    Số:(2)       /TLCDGH-BS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                   ………, ngày….…tháng ……năm 20….   TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ (BẢN SAO)     Người giám hộ: Họ, chữ đệm,

Xem tiếp »

Quy định pháp luật về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người

Quy định pháp luật về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người

Không có bằng lái xe gây tai nạn chết người Câu hỏi của bạn về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi vấn đề như sau: Em trai tôi chưa có bằng lái xe nhưng lại lấy xe của họ hàng đi gây tai nạn chết người thì em tôi sẽ bị xử phạt như thế nào? Câu trả lời của Luật sư về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo

Tải mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO ………….. (1) Số:……/QĐ- …….(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………(3), ngày……tháng……năm……..   QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tổ chức tôn giáo   …………. (4) Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

Tải mẫu quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1)  Số:…..…/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……(2)……, ngày……tháng……năm……   QUYẾT ĐỊNH Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở   CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN … (1)           Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Tải mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính  không lập biên bản

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHÔNG LẬP BIÊN BẢN TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: …../QĐ-XPVPHC ……., ngày … tháng … năm….   QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC XỬ PHẠT KHÔNG LẬP BIÊN BẢN Căn cứ Điều 56, Điều 68

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ

Tải mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ

TẢI MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ      Thông tư 08/2010 TT-BTP ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2010 hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch; đối tượng sử dụng; hướng dẫn sử dụng và quản lý mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch, trong đó có quy định cụ thể về mẫu tiếp nhận hồ sơ cụ thể như sau: CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Tải mẫu giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

TẢI MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM   BỘ NGOẠI GIAO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM  TẠI..........................................                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập- Tự do - Hạnh phúc                                                                            .........,  ngày ......... tháng.......

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

Tải mẫu đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

TẢI MẪU ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM    Ảnh 4 x 6 (Chụp chưa quá 6 tháng)         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.1 ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  Họ và tên

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam trong trường hợp giám hộ

Tải mẫu đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam trong trường hợp giám hộ

TẢI MẪU ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM  TRONG TRƯỜNG HỢP GIÁM HỘ   Ảnh 4 x 6 (Của người chưa thành niên chụp chưa quá 6 tháng)         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.2 ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Dùng cho người giám hộ làm Đơn xin cho người được giám hộ) Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội

Xem tiếp »
Trang 1 của 3312345...102030...Cuối »