Hành chính

Tải mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân

Tải mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân

1. Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân được quy định tại đâu?      Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân là mẫu số 04-TCD được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ.       Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực từ ngày 15/11/2021, do đó, kể từ thời điểm này biểu mẫu số 04-TCD không còn hiệu lực và

Xem tiếp »

Mức phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn theo quy định hiện nay

Mức phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn theo quy định hiện nay

  Câu trả lời của Luật sư: Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức xử phạt lỗi nồng độ cồn mới nhất theo quy định hiện nay đến cho chúng tôi. Chúng tôi đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau: Cơ sở pháp lý: Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi bổ sung 2020 Nghị Định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường

Xem tiếp »

Tải mẫu trích lục kết hôn (bản sao)

Tải mẫu trích lục kết hôn (bản sao)

TẢI MẪU TRÍCH LỤC KẾT HÔN (BẢN SAO) 1. Nội dung biểu mẫu …………..………………..…………… ………………..………………….……. ………………..………………….…….(1)  Số: (2)          /TLKH-BS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             ………, ngày….…tháng ……năm 20… TRÍCH LỤC KẾT HÔN (BẢN SAO)  Họ, chữ đệm, tên vợ: …………..……......... Ngày, tháng, năm sinh: ………..……….…… Dân

Xem tiếp »

Tải Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Tải Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT  1. Hiệu lực của Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT      Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/01/2011 và có hiệu lực từ ngày 15/3/2011. Tuy nhiên, kể từ ngày 10/10/2018, thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT 2. Nội dung Thông tư

Xem tiếp »

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu số: 23/CK-TNCN 1. Mẫu cam kết 23/CK-TNCN được quy định tại đâu?      Mẫu cam kết số 23/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 6/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2013.      Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2022 Thông tư này

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Luật Toàn Quốc

1. Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả quy định ở đâu?      Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.      Tuy nhiên, kể từ ngày 21/6/2018, Quyết định này đã hết hiệu lực và được

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

1. Hiệu lực của mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu      Mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu là biểu mẫu HK04 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCA. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Do đó, kể từ thời điểm Thông tư hết hiệu lực biểu mẫu này đã không còn được áp dụng nữa. 2. Nội dung biểu

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh

Tải mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh

  1. Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh được dùng trong trường hợp nào?      Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh là biểu mẫu được dùng khi công dân thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh, có nghĩa là khi công dân bị mất bản gốc giấy khai sinh và phải đến cơ quan có thẩm quyền để xin trích lục bản sao, nhưng sổ hộ tịch lưu trữ thông tin của công dân cũng bị thất lạc và không còn thông tin, do đó

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe

Tải mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe

MẪU GIẤY KHAI SANG TÊN DI CHUYỂN XE 1. Mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe được quy định tại đâu?        Mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe được quy định tại mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/6/2014. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/8/2020 Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 58/2020/TT-BCA. Theo đó, kể từ thời điểm thông tư hết hiệu lực

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn sử dụng

Tải mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn sử dụng

Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp       Biên bản phiên giải trình trực tiếp được sử dụng để người có thẩm quyền căn cứ vào đó có thể đưa ra quyết định xử phạt hành chính chính xác, đúng đắn, phù hợp và tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Mẫu biên bản này được ban hành theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nội dung cụ thể như

Xem tiếp »