Hành chính

Danh mục thủ tục hành chính do Sở TNMT giải quyết về môi trường

Danh mục thủ tục hành chính do Sở TNMT giải quyết về môi trường

Danh mục thủ tục hành chính do Sở TNMT giải quyết      Danh mục thủ tục hành chính do Sở TNMT giải quyết được ban hành kèm theo Quyết định só 3125/QĐ-UBND tỉnh An Giang. Quyết định này quy định các thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai căn cước công dân mới nhất

Tải mẫu tờ khai căn cước công dân mới nhất

MẪU TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN MỚI NHẤT Tờ khai căn cước công dân mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019. CỘNG HÒA

Xem tiếp »

Từ chối giấy mời của cơ quan công an có được không theo quy định

Từ chối giấy mời của cơ quan công an có được không theo quy định

Từ chối giấy mời của cơ quan công an Câu hỏi của bạn về từ chối giấy mời của cơ quan công an:       Thưa Luật sư, cho tôi hỏi về việc bị công an xã mời lên ủy ban xã làm việc. Tôi không vi phạm bất cứ điều gì. Nay tôi nhận hai tờ giấy mời của công an xã, nội dung là hỏi một số việc liên quan. Tôi có quyền từ chối giấy mời này không? Tôi xin chân thành cám ơn. Câu trả lời của Luật sư về từ chối

Xem tiếp »

Xử phạt hành vi đánh bạc trái phép mới nhất

Xử phạt hành vi đánh bạc trái phép mới nhất

Xử phạt hành vi đánh bạc trái phép Câu hỏi của bạn về xử phạt hành vi đánh bạc trái phép:       Thưa Luật sư, cho em hỏi em có chơi lô bằng tin nhắn với tổng số tiền là 1.380.000 đ, và bị phát hiện, công an mời em lên làm việc lập biên bản và lấy lời khai, em làm việc với bên công an rất thành khẩn, và đây là lần đầu, và nhân thân em tốt, chưa phạm tội lần nào, với mức của em như vậy sẽ bị xử

Xem tiếp »

Xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở từ 2020

Xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở từ 2020

Xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở Câu hỏi của bạn về xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở thì bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật từ năm 2020? Tôi xin chân thành cám ơn. Câu trả lời của bạn về xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn

Xem tiếp »

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP      Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính được ban hành ngày 31 tháng 10 năm 21013 và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013. Thông tư này quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan

Xem tiếp »

Khiếu nại hành vi hành chính lần đầu mới nhất

Khiếu nại hành vi hành chính lần đầu mới nhất

Khiếu nại hành vi hành chính lần đầu Câu hỏi của bạn về khiếu nại hành vi hành chính lần đầu      Chào Luật sư, cho tôi hỏi tôi muốn khiếu nại hành vi hành chính lần đầu thì phải làm như thế nào? Câu trả lời của Luật sư về khiếu nại hành vi hành chính lần đầu      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về khiếu nại hành vi hành chính lần đầu, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa

NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP        Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa (BPMC) được quy định một cách chi tiết, rõ ràng hơn so với quy định hiện hành, cụ thể như sau: - Đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật

Xem tiếp »

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu số: 23/CK-TNCN  Mẫu cam kết số 23/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu cam kết được dùng để đề nghị tạm thời chưa áp thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật. Nội dung chi tiết như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT           Kính gửi:  (Tổ chức, cá nhân trả thu

Xem tiếp »

Tải mẫu trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ bản sao

Tải mẫu trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ bản sao

TẢI MẪU TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ BẢN SAO …………..………………..…………… ………………..………………….……. ………………..………………….…….(1)    Số:(2)       /TLCDGH-BS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                   ………, ngày….…tháng ……năm 20….   TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ (BẢN SAO)     Người giám hộ: Họ, chữ đệm,

Xem tiếp »