Hành chính

Dịch vụ đăng ký tạm trú online toàn quốc

Dịch vụ đăng ký tạm trú online toàn quốc

Dịch vụ đăng ký tạm trú online       Đăng ký tạm trú là việc thực hiện thủ tục đăng ký nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú với cơ quan công an có thẩm quyền. Hiện nay theo luật cư trú năm 2020 khi công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30

Xem tiếp »

Mức phạt xe máy ô tô đi quá tốc độ theo quy định mới nhất

Mức phạt xe máy ô tô đi quá tốc độ theo quy định mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức phạt xe máy ô tô đi quá tốc độ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức phạt xe máy ô tô đi quá tốc độ như sau: Căn cứ pháp lý: Luật giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 100/2019/NĐ-CP; Nghị định 123/2021/NĐ-CP 1. Thế nào là đi xe vượt quá tốc độ?      Điều khiển phương tiện vượt

Xem tiếp »

Mức phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn theo quy định

Mức phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn theo quy định

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn như sau: Cơ sở pháp lý: Nghị Định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ; Nghị Định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân

Tải mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân

1. Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân được quy định tại đâu?      Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân là mẫu số 04-TCD được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ.       Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực từ ngày 15/11/2021, do đó, kể từ thời điểm này biểu mẫu số 04-TCD không còn hiệu lực và

Xem tiếp »

Tải mẫu trích lục kết hôn (bản sao)

Tải mẫu trích lục kết hôn (bản sao)

TẢI MẪU TRÍCH LỤC KẾT HÔN (BẢN SAO) 1. Nội dung biểu mẫu …………..………………..…………… ………………..………………….……. ………………..………………….…….(1)  Số: (2)          /TLKH-BS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             ………, ngày….…tháng ……năm 20… TRÍCH LỤC KẾT HÔN (BẢN SAO)  Họ, chữ đệm, tên vợ: …………..……......... Ngày, tháng, năm sinh: ………..……….…… Dân

Xem tiếp »

Tải Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Tải Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT  1. Hiệu lực của Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT      Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/01/2011 và có hiệu lực từ ngày 15/3/2011. Tuy nhiên, kể từ ngày 10/10/2018, thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT 2. Nội dung Thông tư

Xem tiếp »

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu cam kết 23/CK-TNCN – Luật Toàn Quốc

Mẫu số: 23/CK-TNCN 1. Mẫu cam kết 23/CK-TNCN được quy định tại đâu?      Mẫu cam kết số 23/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 6/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2013.      Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2022 Thông tư này

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Luật Toàn Quốc

1. Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả quy định ở đâu?      Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.      Tuy nhiên, kể từ ngày 21/6/2018, Quyết định này đã hết hiệu lực và được

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

1. Hiệu lực của mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu      Mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu là biểu mẫu HK04 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCA. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Do đó, kể từ thời điểm Thông tư hết hiệu lực biểu mẫu này đã không còn được áp dụng nữa. 2. Nội dung biểu

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh

Tải mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh

  1. Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh được dùng trong trường hợp nào?      Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh là biểu mẫu được dùng khi công dân thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh, có nghĩa là khi công dân bị mất bản gốc giấy khai sinh và phải đến cơ quan có thẩm quyền để xin trích lục bản sao, nhưng sổ hộ tịch lưu trữ thông tin của công dân cũng bị thất lạc và không còn thông tin, do đó

Xem tiếp »