Hành chính

Tải mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư

Tải mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư

TẢI MẪU PHIẾU CẬP NHẬT CHỈNH SỬA THÔNG TIN DÂN CƯ Mẫu DC02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 ............................................... ............................................. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------         PHIẾU CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA THÔNG TIN DÂN

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư

Tải mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư

TẢI MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ Mẫu DC01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 Tỉnh/thành phố:....................................... Quận/huyện/thị xã:................................... Xã/phường /thị trấn:................................ Thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ:..............................

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân

Tải mẫu phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân

TẢI MẪU PHIẾU ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Được ban hành kèm theo thông tư 66/2015/TT-BCA  có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2016. Thông tư này quy định biểu mẫu, cách ghi biểu mẫu; kinh phí in và quản lý biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. CÔNG AN ……… …………………….

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu chuyển hồ sơ căn cước công dân

Tải mẫu phiếu chuyển hồ sơ căn cước công dân

TẢI MẪU PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN      Được ban hành kèm theo thông tư 66/2015/TT-BCA  có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2016. Thông tư này quy định biểu mẫu, cách ghi biểu mẫu; kinh phí in và quản lý biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. CÔNG AN ……… …………………….

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

Tải mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

TẢI MẪU GIẤY XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN      Được ban hành kèm theo thông tư 66/2015/TT-BCA  có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2016. Thông tư này quy định biểu mẫu, cách ghi biểu mẫu; kinh phí in và quản lý biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mẫu CC07 ban hành kèm theo Thông tư số

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo công tác cấp và quản lý căn cước công dân

Tải mẫu báo cáo công tác cấp và quản lý căn cước công dân

TẢI MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CÔNG AN ……… ……………………. ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Mẫu CC08 ban hành kèm theo Thông tư số66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 Số:………….     BÁO CÁO CÔNG TÁC CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (Từ ngày………….đến ngày…………….) Kính

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Luật Toàn Quốc

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ TÊN CƠ QUAN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  TRẢ KẾT QUẢ          -------                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ – Luật Toàn Quốc

Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ ban hành kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ TÊN CƠ QUAN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ -------                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             Độc

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản bàn giao hồ sơ giám sát cho đơn vị lưu trữ

Tải mẫu biên bản bàn giao hồ sơ giám sát cho đơn vị lưu trữ

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ giám sát cho đơn vị lưu trữ ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP (1)............................... (2)............................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------                                               ………, ngày … tháng … năm……   BIÊN BẢN Bàn giao

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Tải mẫu báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Mẫu báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP (1)............................... (2)............................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------                                             ………, ngày … tháng … năm……   BÁO

Xem tiếp »
Trang 1 của 1712345...10...Cuối »