Hành chính

Mức xử phạt vi phạm giao thông đối với xe ô tô theo Nghị Định 123/2021/NĐ-CP

Mức xử phạt vi phạm giao thông đối với xe ô tô theo Nghị Định 123/2021/NĐ-CP

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức xử phạt vi phạm giao thông đối với xe ô tô theo Nghị Định 123/2021/NĐ-CP đến cho chúng tôi. Chúng tôi đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau: Cơ sở pháp lý: Nghị Định 123/2021/NĐ-CP 1.Các lỗi và mức phạt đối với người điều khiển xe ô tô khi vi phạm      Chính phủ ban hành Nghị Định 123/2021/NĐ-CP

Xem tiếp »

Mức phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm theo quy định năm 2022

Mức phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm theo quy định năm 2022

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm theo quy định năm 2022. Chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn của mình như sau: Cơ sở pháp lý: Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi 2020 Nghị Định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Thông tư

Xem tiếp »

Hướng dẫn khai mẫu CT02 tờ khai đăng ký thường trú

Hướng dẫn khai mẫu CT02 tờ khai đăng ký thường trú

Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Mẫu CT02 Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Cư trú 2020; Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Cư trú

Xem tiếp »

Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký cư trú

Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký cư trú

Thông tư 56/2021/TT-BCA       Thông tư 56/2021/TT-BCA  quy định về biểu mẫu, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú. Nội dung thông tư cụ thể như

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng

Hướng dẫn kê khai mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng như sau: 1. Khai báo tạm vắng là gì?      Theo quy định tại Luật cư trú 2020 thì tạm vắng là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định.      Do đó, khai báo

Xem tiếp »

Công ty có được nộp tiền phạt VPHC nhiều lần không?

Công ty có được nộp tiền phạt VPHC nhiều lần không?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề công ty có được nộp tiền phạt VPHC nhiều lần, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề công ty có được nộp tiền phạt VPHC nhiều lần như sau: Cơ sở pháp lý: Luật xử lý vi phạm hành chính 2012; 1. Xử lý vi phạm hành chính là gì?     Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành

Xem tiếp »

Bị lừa tiền khi mua vật phẩm game có kiện được không ?

Bị lừa tiền khi mua vật phẩm game có kiện được không ?

  Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề bị lừa tiền khi mua vật phẩm game, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề bị lừa tiền khi mua vật phẩm game như sau: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực internet Nghị định 167/ 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính Bộ Luật

Xem tiếp »

Quy định về ký nháy và trách nhiệm của người ký nháy

Quy định về ký nháy và trách nhiệm của người ký nháy

CHỮ KÝ NHÁY  Câu trả lời của luật sư:        Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về chữ ký nháy, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Chữ ký nháy như sau: Cơ sở pháp lý: Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức Nội dung tư vấn: 1. Chữ Ký nháy là gì?      Theo quan niệm khá phổ biến của nhiều cơ

Xem tiếp »

Thị thực nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật hiên hành 2021

Thị thực nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật hiên hành 2021

THỊ THỰC NHẬP CẢNH VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thị thực nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thị thực nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Xem tiếp »

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2019

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2019

LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2019      Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 (51/2019/QH14) (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất, nhập cảnh của người nước ngoài 2019) quy định nhiều điểm mới về xuất nhập cảnh của người nước ngoài. Luật xuất nhập cảnh của người nước ngoài 2019 bao gồm những điểm đáng chú ý

Xem tiếp »