Hành chính

Tải mẫu Quyết định giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Tải mẫu Quyết định giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

     Mẫu Quyết định giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (mã số MQĐ 04) ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 37/2017/TT-BGTVT CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……/QĐ-<GMTP>(2) ……………(2), ngày ….. tháng … … năm

Xem tiếp »

Tải mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Tải mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

     Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (mã số MQĐ 01) ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 37/2017/TT-BGTVT CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……/QĐ-XPVPHC ……………(2), ngày ….. tháng … … năm …

Xem tiếp »

Tải mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

     Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (mã số MQĐ 02) ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 37/2017/TT-BGTVT CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……/QĐ-XPVPHC ……………(2), ngày ….. tháng … … năm … …. QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính

Xem tiếp »

Tải mẫu Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tải mẫu Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong lĩnh vực giao thông đường bộ

     Mẫu Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (mã số MQĐ 03) ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 37/2017/TT-BGTVT CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……/ QĐ-HTHQĐPT ……………(2), ngày ….. tháng … … năm … …. QUYẾT ĐỊNH Hoãn thi hành

Xem tiếp »

Tải Thông tư số 04/2008/TT-BXD hướng dẫn quản lý đô thị

Tải Thông tư số 04/2008/TT-BXD hướng dẫn quản lý đô thị

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/TT-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001; Căn cứ Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 5/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết

Xem tiếp »

Tải Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Tải Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 46/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Tải Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Tải Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 44/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; Căn

Xem tiếp »

Tải Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

Tải Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 56/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận

Xem tiếp »

Một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 02/2017/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017   NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO      Căn cứ Luật

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính – Luật toàn quốc

Tải mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính – Luật toàn quốc

Đơn khởi kiện vụ án hành chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                                                         ____________________                                                              ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH                       Kính gửi: Toà án nhân dân

Xem tiếp »
Trang 1 của 2812345...1020...Cuối »