Hành chính

Một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 02/2017/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017   NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO      Căn cứ Luật

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính – Luật toàn quốc

Tải mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính – Luật toàn quốc

Đơn khởi kiện vụ án hành chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                                                         ____________________                                                              ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH                       Kính gửi: Toà án nhân dân

Xem tiếp »

Tải mẫu đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Tải mẫu đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (sử dụng cho cơ quan điều tra cấp huyện) ....................................... .......................................   Mẫu số: 205 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền của Thanh tra Chính Phủ

Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền của Thanh tra Chính Phủ

     Mẫu văn bản về việc trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền của Thanh tra Chính Phủ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ (1)…………………………. (2)………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:      /….(3) - ..... (4) V/v trả lại đơn chuyển không đúng thẩm

Xem tiếp »

Mẫu thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

Mẫu thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

Mẫu thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ (1)…………………………. (2)………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:      /TB- ..... (3)                                                     ….., ngày….

Xem tiếp »

Mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ

Mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ

Mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ (1)…………………………. (2)………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:      /ĐX- ..... (3)                                        

Xem tiếp »

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính của pháp luật hiện hành

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính của pháp luật hiện hành

ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Kiến thức của bạn:      Xin luật sư cho tôi biết điều kiện khởi kiện vụ án hành chính bao gồm những gì? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật Tố tụng hành chính năm 2015 Nội dung tư vấn: Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính của pháp luật hiện hành. 1. Khởi kiện đúng đối tượng.      Muốn khởi kiện một vụ việc nói chung

Xem tiếp »

Tải luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 mới nhất

Tải luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 mới nhất

Tải luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 mới nhất QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 10/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017   LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Trách nhiệm

Xem tiếp »

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH NGÀNH, NGHỀ CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NỮ TRONG ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; CÔNG DÂN THUỘC DIỆN MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI CHIẾN VÀ VIỆC HUẤN

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội

Tải mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI Mẫu số 8 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  ngày 24 tháng 10 năm 2014)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ĐƠN ĐỀ NGHỊ Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội   Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân……………....................................... Tên tôi là:

Xem tiếp »
Trang 1 của 2712345...1020...Cuối »