Đầu tư

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như thế nào?

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như thế nào?

THẨM QUYỀN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Kiến thức của bạn: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư 2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014. Nội dung kiến thức về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:      Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem tiếp »