Đất đai

Tải mẫu đơn đề nghị cấp đổi chứng chỉ định giá đất

Tải mẫu đơn đề nghị cấp đổi chứng chỉ định giá đất

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT    Mẫu đơn đề nghị cấp đổi chứng chỉ định giá đất ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ảnh 4x6cm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT          

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc cấp chứng chỉ định giá đất

Tải mẫu quyết định về việc cấp chứng chỉ định giá đất

Mẫu quyết định về việc cấp chứng chỉ định giá đất ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:       /QĐ-BTNMT                              Hà Nội,

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định thu hồi chứng chỉ định giá đất – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu quyết định thu hồi chứng chỉ định giá đất – Luật Toàn Quốc

 MẪU QUYẾT ĐỊNH THU HỒI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT Mẫu quyết định thu hồi chứng chỉ định giá đất ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:       /QĐ-BTNMT                      

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành, chuyên ngành

Tải mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành, chuyên ngành

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành, chuyên ngành ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM VIỆC THEO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH                  Kính gửi: (Tên cơ quan, đơn vị nơi đã/đang

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất – Luật Toàn Quốc

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ảnh 4x6cm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT                      Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng một

Xem tiếp »

Tải mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng – công trình mỏ lộ thiên

Tải mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng – công trình mỏ lộ thiên

   Mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - công trình mỏ lộ thiên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương   CƠ QUAN THẨM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:…………/CQTĐ-ĐVT V/v thông báo kết quả thẩm định dự án ....1    

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Tải mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ   Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11; Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; Căn cứ Luật Xây dựng số

Xem tiếp »

Tải mẫu nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư – Luật Toàn Quốc

Mẫu nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng   NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ   Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư 1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và

Xem tiếp »

Mẫu đơn xác nhận thời điểm bắt đầu sử dụng đất – Luật Toàn Quốc

Mẫu đơn xác nhận thời điểm bắt đầu sử dụng đất – Luật Toàn Quốc

Mẫu đơn xác nhận thời điểm bắt đầu sử dụng đất Kiến thức của bạn: Mẫu đơn xác nhận thời điểm bắt đầu sử dụng đất Hướng dẫn viết mẫu đơn xác nhận thời điểm bắt đầu sử dụng đất Nội dung tư vấn về mẫu đơn xác nhận thời điểm bắt đầu sử dụng đất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày ... tháng … năm… ĐƠN XÁC NHẬN (v/v thời điểm bắt đầu sử dụng

Xem tiếp »

Bảng giá đất và giá đất cụ thể được áp dụng trong trường hợp nào?

Bảng giá đất và giá đất cụ thể được áp dụng trong trường hợp nào?

BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT CỤ THỂ  Kiến thức của bạn:      Bảng giá đất và giá đất cụ thể được áp dụng trong trường hợp nào? Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nội dung kiến thức về bảng giá đất và giá đất cụ thể: 1. Bảng giá đất      Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và ban hành bảng giá đất căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất. Bảng giá

Xem tiếp »
Trang 1 của 1112345...10...Cuối »