Đất đai

Tải mẫu biên bản giao nhận khoán rừng, vườn cây, mặt nước

Tải mẫu biên bản giao nhận khoán rừng, vườn cây, mặt nước

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KHOÁN RỪNG      Mẫu biên bản giao nhận khoán rừng, vườn cây, mặt nước được ban hành kèm theo nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng khoán rừng

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng khoán rừng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KHOÁN RỪNG      Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng khoán rừng mẫu số 06 được ban hành kèm theo nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước. TÊN TỔ CHỨC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng cho mượn nhà mới nhất – Luật Toàn quốc

Tải mẫu hợp đồng cho mượn nhà mới nhất – Luật Toàn quốc

Hợp đồng cho mượn nhà HỢP  ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở (Số: ……………./HĐCMNO)   Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …., Tại: ………………………………………….Chúng tôi gồm có: BÊN CHO MƯỢN: (Bên A) a) Trường hợp là cá nhân: Ông/bà: ……………………………………………………………….. Năm sinh: …………………………… CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………………………….. Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………… Địa

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……….. - Tên doanh nghiệp:

Xem tiếp »

Mẫu giấy đặt cọc mua nhà mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu giấy đặt cọc mua nhà mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu giấy đặt cọc mua nhà Hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào ban hành mẫu hợp đồng đặt cọc, Luật Toàn Quốc cung cấp tới quý khách hàng mẫu giấy đặt cọc mua nhà theo quy định chung của Bộ luật Dân sự 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------- HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC (V/v Mua bán nhà, đất) Hôm nay, ngày …tháng … năm 20….  tại …………….

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN  Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) …………….. - Tên doanh nghiệp:

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN  Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- …………, ngày ….. tháng ….. năm ……. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN (HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN) Số ………./HĐKT Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng có sẵn

Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng có sẵn

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN  Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- …………., ngày …. tháng …. năm……. HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI) Số……… /HĐ Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản

Xem tiếp »

Đơn đăng ký thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Đơn đăng ký thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI      Luật Toàn quốc cung cấp mẫu đơn đăng ký thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, mẫu đơn này được áp dụng cho cả trường hợp thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước như sau: MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư

Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư

HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở      Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở tái định cư được ban hành tại phụ lục số 21 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày…..tháng…..năm….. MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ Số: ……../HĐ Căn cứ Bộ Luật Dân sự; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị

Xem tiếp »
Trang 1 của 2312345...1020...Cuối »