Đất đai

Thủ tục chuyển hình thức trả tiền thuê đất theo quy định

Thủ tục chuyển hình thức trả tiền thuê đất theo quy định

THỦ TỤC CHUYỂN HÌNH THỨC TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT Câu hỏi của bạn về thủ tục chuyển hình thức trả tiền thuê đất:      Chào luật sư, tôi hiện nay muốn xin làm thủ tục chuyển hình thức trả tiền thuê đất mà tôi đang thuê để kinh doanh từ hình thức trả tiền hàng năm thành hình thức trả tiền một lần. Để thực hiện được tôi phải chuẩn bị những giấy tờ nào, tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của luật sư

Xem tiếp »

Xử lý trường hợp không sử dụng đất theo quy định

Xử lý trường hợp không sử dụng đất theo quy định

Xử lý trường hợp không sử dụng đất  Câu hỏi của bạn về xử lý trường hợp không sử dụng đất       Chào luật sư, tôi có vấn đề cần được tư vấn về việc xử lý trường hợp không sử dụng đất: Tôi hiện có thừa mảnh đất nông 390 m2 muốn cho con trai tôi nhưng nó không lấy, tôi để lại cũng không biết dùng để làm gì nên vẫn để đó được mấy năm rồi. Mới đây có người hàng xóm bảo tôi không sử dụng thì bán đi

Xem tiếp »

Thủ tục tách sổ tại tỉnh Hậu Giang theo quy định

Thủ tục tách sổ tại tỉnh Hậu Giang theo quy định

THỦ TỤC TÁCH SỔ ĐỎ TẠI HẬU GIANG Câu hỏi của bạn về thủ tục tách sổ đỏ tại Hậu Giang:       Cho tôi hỏi về thủ tục tách sổ tại tỉnh Hậu Giang: Diện tích đất của tôi là 200m2 thuộc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có được tách sổ Không ạ. Nếu được thì cách làm như thế nào. Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của luật sư về thủ tục tách sổ đỏ tại Hậu Giang:      Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm

Xem tiếp »

Thủ tục phân lô theo quy định của pháp luật

Thủ tục phân lô theo quy định của pháp luật

Thủ tục phân lô  Câu hỏi của bạn về thủ tục phân lô        Chào luật sư, tôi có vấn đề cần được tư vấn: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện tại của nhà tôi gồm đất ở tại nông thôn và đất lúa (đất ở khoảng 800 m2). Hiện tại trên đất ở có ngôi nhà, tuy nhiên chỉ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), vậy làm sao để chuyển sang sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với nhà)

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa

Tải mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa

MẪU THÔNG BÁO KHÔNG TIẾP NHẬN BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG       Mẫu thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng trên đất trồng lúa được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ ỦY BAN NHÂN DÂN (cấp xã, phường, thị trấn) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

Tải mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

BẢNG KÊ KHAI DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP      Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP      Chi tiết biểu mẫu như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem tiếp »

Tải mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Tải mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

     Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- …….., ngày …. tháng …. năm ……. BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA        Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị

Xem tiếp »

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2020

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2020

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Câu hỏi của bạn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất      Thưa Luật sư! Cho tôi hỏi hiện nay tôi có một mảnh đất muốn chuyển nhượng cho người khác thì cần những điều kiện gì và các khoản tiền phải đóng khi chuyển nhượng là bao nhiêu?  Câu trả lời của Luật sư về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn

Xem tiếp »

Danh mục các hợp đồng đã đăng ký thế chấp

Danh mục các hợp đồng đã đăng ký thế chấp

Danh mục các hợp đồng đã đăng ký thế chấp          Danh mục các hợp đồng đã đăng ký thế chấp theo mấu số 08/DMHĐTC ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTP quy định về việc đăng ký thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Hợp

Xem tiếp »

Văn bản thông báo tạm dừng việc thế chấp

Văn bản thông báo tạm dừng việc thế chấp

Văn bản thông báo tạm dừng việc thế chấp      Văn bản thông báo tạm dừng việc thế chấp theo mẫu số 10/VBTB ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTP quy định về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Cụ thể mẫu văn bản thông báo

Xem tiếp »