Đất đai

Tải mẫu thông báo cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải mẫu thông báo cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

Mẫu thông báo cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ TÊN TỔ CHỨC CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …….                                            …,

Xem tiếp »

Mẫu đơn ngăn chặn việc bán đất Công ty Luật Toàn quốc

Mẫu đơn ngăn chặn việc bán đất Công ty Luật Toàn quốc

MẪU ĐƠN NGĂN CHẶN VIỆC BÁN ĐẤT Câu hỏi của bạn:      Thưa luật sư tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Em muốn làm  Mẫu đơn ngăn chặn việc bán đất gửi văn phòng đăng ký Quyền Sử Dụng Đất tại Quận nơi cư trú về việc người chị bán căn nhà. Căn nhà đó là của cha mẹ làm nhà thờ cúng, người chị đứng tên sở hữu. Người chị bán nhưng các chị em không đồng ý. Vậy các anh chị em làm đơn xin

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản kiểm tra địa bàn vùng dự án bố trí ổn định dân cư

Tải mẫu biên bản kiểm tra địa bàn vùng dự án bố trí ổn định dân cư

Mẫu biên bản kiểm tra địa bàn vùng dự án bố trí ổn định dân cư ban hành kèm theo TT số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊA BÀN VÙNG DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN)…………………… (Áp dụng đối với hình thức bố trí, ổn định dân cư tập trung hoặc xen

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản bình xét hộ dân tham gia dự án bố trí dân cư

Tải mẫu biên bản bình xét hộ dân tham gia dự án bố trí dân cư

Mẫu biên bản bình xét hộ dân tham gia dự án bố trí dân cư ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ DÂN THAM GIA DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN)…………………………                    Hôm nay, ngày .......tháng ....... năm

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn tự nguyện bố trí ổn định dân cư – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu đơn tự nguyện bố trí ổn định dân cư – Luật Toàn Quốc

Mẫu đơn tự nguyện bố trí ổn định dân cư ban hành kèm theo TT số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ĐƠN TỰ NGUYỆN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ                Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã..................................................................... Họ

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc gia hạn sử dụng đất – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu quyết định về việc gia hạn sử dụng đất – Luật Toàn Quốc

Mẫu quyết định về việc gia hạn sử dụng đất được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ỦY BAN NHÂN DÂN ………………………. ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……/QĐ-UBND                                                 …., ngày ….. tháng ….. năm …   QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn sử dụng

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính

Tải mẫu thông báo về việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính

Mẫu thông báo về việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT SỞ (PHÒNG) TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……../TB-VPĐKĐĐ                                         ..., ngày … tháng … năm …   THÔNG

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất – Luật Toàn Quốc

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT Kính gửi: …………………………………..........…………… Mẫu số 11/ĐK PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo

Tải mẫu báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo

Mẫu báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo được ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Tên tổ chức báo cáo: ….. Địa chỉ: ………………… -------                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                              

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Tải mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

TẢI MẪU THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……/TB-.... ……., ngày …. tháng ….. năm ……   THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài

Xem tiếp »
Trang 1 của 912345...Cuối »