Đất đai

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do  - hạnh phúc HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở   Hôm nay, ngày .... , tại trụ sở ...- Chúng tôi gồm: BÊN TẶNG CHO: Ông [...], sinh năm [...], mang chứng minh nhân dân số [...] do [...]cấp ngày [...] Và vợ là: Bà [...], sinh năm [...], mang chứng minh nhân dân số [...] do [...] cấp ngày [...] Cả hai người

Xem tiếp »

Mẫu biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 2 ban hành kèm theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------                                                                                                     …………., ngày ... tháng ... năm ...       BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Xem tiếp »

Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc ------*------                                                               ……, ngày …. tháng …. năm 20….   ĐƠN ĐỀ NGHỊ ( V/v: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Kính gửi: Ủy ban nhân dân Huyện

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 1d ban hành kèm theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------                                               …………., ngày.... tháng....năm ..... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ                                Kính

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 1c ban hành kèm theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------                                                                                          …………., ngày .... tháng .... năm .....   ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP  HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ              

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 1b Ban hành kèm theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------                                                                                   …………., ngày      tháng     năm .....   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG  GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ

Xem tiếp »

Hướng dẫn khai lệ phí trước bạ nhà đất cụ thể – mẫu số 01/LPTB

Hướng dẫn khai lệ phí trước bạ nhà đất cụ thể – mẫu số 01/LPTB

Hướng dẫn khai lệ phí trước bạ nhà đất cụ thể Kiến thức cho bạn: Hướng dẫn khai lệ phí trước bạ nhà đất cụ thể Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai; Thông tư 156/2013/TT-BTC. Nội dung tư vấn về: Hướng dẫn khai lệ phí trước bạ nhà đất cụ thể       Có nhiều trường hợp khách hàng đề nghị Công ty Luật Toàn Quốc tư vấn về việc kê khai lệ phí trước bạ đất

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 1a ban hành kèm theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- …………., ngày ..... tháng ..... năm ..... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ                       Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường PHẦN I. NHỮNG

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế

Tải mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế

Tải mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc ------*------                                                               ……, ngày …. tháng …. năm 20….   BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH ( V/v: Phân chia phần đất thừa kế)        Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông ….. (1): Đội…., xã ….., huyện ……, tỉnh

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai thuế phi nông nghiệp mẫu 01/TK-SDDPNN

Hướng dẫn kê khai thuế phi nông nghiệp mẫu 01/TK-SDDPNN

Hướng dẫn kê khai thuế phi nông nghiệp  Kể từ ngày 01/01/2012, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Buộc những người sử dụng đất phi nông nghiệp phải thực hiện thủ tục kê khai thuế theo đúng quy định pháp luật. Khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế ... dẫn đến làm thay đổi chủ sử dụng đất việc kê khai này cũng là bắt buộc. Vậy để hỗ trợ các bạn thực hiện thủ tục đúng với quy

Xem tiếp »
Trang 1 của 1312345...10...Cuối »