Đất đai

Tải mẫu văn bản thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng

Tải mẫu văn bản thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng

MẪU VĂN BẢN THỎA THUẬN TÀI SẢN CHUNG TÀI SẢN RIÊNG      Mẫu văn bản thỏa thuận tài sản chung tài sản riêng của vợ chồng là mẫu văn bản được dùng để ghi nhận lại nội dung sự thỏa thuận của vợ, chồng về những tài sản mà vợ, chồng có được trước hoặc trong thời kì hôn nhân. Mẫu văn bản này thường được sử dụng phổ biến trong trường hợp vợ chồng ly hôn mà tự thỏa thuận được về tài sản của mình, không

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất năm 2019

Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất năm 2019

Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất Câu hỏi về mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất    Chào luật sư, tôi muốn hỏi luật sư về nội dung trong hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất ạ? Mong sớm nhận được câu trả lời từ luật sư. Xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời về mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin

Xem tiếp »

Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

     Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ……… ………, ngày ….. tháng …… năm …..   TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Xem tiếp »

Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

     Mẫu tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở của Bộ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ……… ………, ngày ….. tháng …… năm …..   TỜ TRÌNH Đề

Xem tiếp »

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở phục vụ tái định cư

Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở phục vụ tái định cư

     Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở phục vụ tái định cư (Được quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ Hình thức đăng ký Mua □ Thuê □ Thuê mua □                     Kính gửi:

Xem tiếp »

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

     Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất Mẫu số 03đ. Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh1 ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN……..2                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: .....                                 

Xem tiếp »

Hướng dẫn viết mẫu hợp đồng ủy quyền nhà đất 2019

Hướng dẫn viết mẫu hợp đồng ủy quyền nhà đất 2019

HƯỚNG DẪN VIẾT MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN NHÀ ĐẤT       Hợp đồng uỷ quyền nhà đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền đối với nhà đất, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Nội dung trong hợp đồng ủy quyền thường có các nội dung như: tên, địa chỉ..của các bên; nội dung ủy quyền; phạm

Xem tiếp »

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

     Mẫu tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án1 của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG…2                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:.....                                                                                       

Xem tiếp »

Văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

     Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án 1 số 03c ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường   Tên tổ chức……2                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:........                                                                             Độc lập - Tự do -

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

     Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất/thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 03b ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                         ..., ngày..... tháng .....năm

Xem tiếp »
Trang 1 của 2512345...1020...Cuối »