Đất đai

Hướng dẫn viết mẫu hợp đồng ủy quyền nhà đất 2019

Hướng dẫn viết mẫu hợp đồng ủy quyền nhà đất 2019

HƯỚNG DẪN VIẾT MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN NHÀ ĐẤT       Hợp đồng uỷ quyền nhà đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền đối với nhà đất, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Nội dung trong hợp đồng ủy quyền thường có các nội dung như: tên, địa chỉ..của các bên; nội dung ủy quyền; phạm

Xem tiếp »

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện hành

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện hành

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT      Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất được sử dụng khi người sử dụng đất muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà thuộc những trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước được quy định tại

Xem tiếp »

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

     Mẫu tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án1 của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG…2                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:.....                                                                                       

Xem tiếp »

Văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

     Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án 1 số 03c ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường   Tên tổ chức……2                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:........                                                                             Độc lập - Tự do -

Xem tiếp »

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

     Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất/thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 03b ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                         ..., ngày..... tháng .....năm

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT      Hoàn thiện bộ hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải kê khai chính xác mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất. Hiện nay vẫn có rất nhiều người gặp lúng túng trong việc kê khai mẫu đơn. Chính vì vậy, chúng tôi xin hướng dẫn như sau: 1. Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất      Pháp luật không có quy định mẫu đơn đề

Xem tiếp »

Đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất

Đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất

     Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất năm 2019 sửa đổi, bổ sung Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, được ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 29/9/2017, có hiệu lực ngày 5/12/2017 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin giao đất thuê đất 2019

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn xin giao đất thuê đất 2019

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT THUÊ ĐẤT      Mẫu đơn xin giao đất thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - mẫu đơn số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mẫu đơn này được sử dụng khi chủ thể có nhu cầu xin giao đất, cho thuê đất, xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và có trong hồ sơ xin phép nộp lên

Xem tiếp »

Mẫu đơn xin giao đất thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu đơn xin giao đất thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT THUÊ ĐẤT      Mẫu đơn xin giao đất thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - mẫu đơn số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mẫu đơn này được sử dụng khi chủ thể có nhu cầu xin giao đất, cho thuê đất, xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và có trong hồ sơ xin phép nộp lên cơ quan nhà nước

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn đề nghị cấp sổ đỏ 2019

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn đề nghị cấp sổ đỏ 2019

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn đề nghị cấp sổ đỏ      Mẫu đơn đề nghị cấp sổ đỏ là đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất - mẫu số 04a/ĐK; ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT – BTNMT. Hướng dẫn kê khai mẫu đơn đề nghị cấp sổ đỏ như sau: Mẫu số 04a/ĐK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------  ĐƠN ĐĂNG

Xem tiếp »
Trang 1 của 2512345...1020...Cuối »