Đất đai

Thông tư 76/2014/TT- BTC Hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ- CP

Thông tư 76/2014/TT- BTC Hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ- CP

Thông tư 76/2014/TT- BTC Hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ- CP BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT    

Xem tiếp »

Tải Nghị định 120/2014/NĐ- CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải Nghị định 120/2014/NĐ- CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 120/2014/NĐ- CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 102/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Tải Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quyết định ban hành quy định hạn mức giao đất ở…trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tải Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quyết định ban hành quy định hạn mức giao đất ở…trên địa bàn tỉnh Nam Định

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND Nam Định, ngày 12 tháng 11 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở VÀ HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở ÁP DỤNG KHI CẤP GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 06/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN Nghị định

Xem tiếp »

Tải Quyết định 10/2017/QĐ-UBND thẩm quyền UBND thành phố bồi thường hỗ trợ tái định cư Hà Nội

Tải Quyết định 10/2017/QĐ-UBND thẩm quyền UBND thành phố bồi thường hỗ trợ tái định cư Hà Nội

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 10/2017/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI

Xem tiếp »

Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng

Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng

Nghị định số 168/2016/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 168/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHOÁN RỪNG, VƯỜN CÂY VÀ DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC TRONG CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NÔNG, LÂM

Xem tiếp »

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

QUYẾT ĐỊNH 11/2012/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 11/2012/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ

Xem tiếp »

Nghị quyết 76 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản

Nghị quyết 76 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản

NGHỊ QUYẾT 76 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 76/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Xem tiếp »

Tải Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 mới nhất theo pháp luật hiện hành

Tải Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 mới nhất theo pháp luật hiện hành

Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004   QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2004/QH11 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004   LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 29/2004/QH11 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội

Xem tiếp »

Quyết định 13/2107/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 13/2107/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ

Xem tiếp »
Trang 1 của 2012345...1020...Cuối »