Đất đai

Tải mẫu đơn đề nghị xét miễn giảm tiền sử dụng đất tại Hà Nam cho người có công với Cách mạng

Tải mẫu đơn đề nghị xét miễn giảm tiền sử dụng đất tại Hà Nam cho người có công với Cách mạng

     Tải mẫu đơn đề nghị xét miễn giảm tiền sử dụng đất tại Hà Nam cho người có công với Cách mạng ban hành kèm theo Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xét miễn, giảm tiền sử dụng đất Kính gửi: - UBND huyện, thành phố ………………………………. I. Kê khai về bản thân và các thành viên

Xem tiếp »

Tư vấn về thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở đô thị

Tư vấn về thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở đô thị

Thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở đô thị Câu hỏi của bạn về thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở đô thị Tôi có một câu hỏi muốn hỏi các Luật Sư mong các Luật Sư giải đáp cho tôi. Tôi mong các Luật Sự Tư vấn về thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở đô thị tôi, vì tôi đang làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Câu trả lời về thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở đô thị       1. Căn cứ pháp lý về thủ tục cấp phép

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Luật Toàn quốc

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Luật Toàn quốc

 Hợp đồng chuyển nhượng HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỢP ĐỒNG SỐ: …………………CN ………….., ngày…..tháng……năm…….   I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm............................ - Chứng minh nhân dân

Xem tiếp »

Mẫu biên bản bàn giao nhà mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu biên bản bàn giao nhà mới nhất – Luật Toàn quốc

Biên bản bàn giao nhà Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ SỐ: Ngày……tháng……năm 20…. - Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày....../ ......./ 201... về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty …………… Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm: BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY …………………………………. - Đại diện:

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế mới nhất – Luật Toàn quốc

 Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tư do - Hạnh Phúc                                                                                             ….ngày….tháng…..năm 20….   HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Nước Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. - Căn cứ giấy GCNĐKD Công ty ............................ - Căn cứ

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

Tải mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN Kính gửi: …………………………… 1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng một phần dự án:

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng

Tải mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ MỘT PHẦN DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG  Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 Tên chủ đầu tư ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ……./……… ………., ngày …… tháng ….. năm ……… BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Xem tiếp »

Tải mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án

Tải mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN  Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 Tên chủ đầu tư: ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ……/……. ………., ngày ….. tháng ….. năm ……. BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……………… 1. Tên

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản giao nhận khoán rừng, vườn cây, mặt nước

Tải mẫu biên bản giao nhận khoán rừng, vườn cây, mặt nước

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KHOÁN RỪNG      Mẫu biên bản giao nhận khoán rừng, vườn cây, mặt nước được ban hành kèm theo nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng khoán rừng

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng khoán rừng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KHOÁN RỪNG      Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng khoán rừng mẫu số 06 được ban hành kèm theo nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước. TÊN TỔ CHỨC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »
Trang 1 của 2412345...1020...Cuối »