Đất đai

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhận tặng cho tài sản

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhận tặng cho tài sản

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Câu hỏi của bạn:      Kính chào luật sư. Luật sư làm ơn giải đáp cho tôi mấy vấn đề cụ thể như sau:      1. Hiện nay tôi đang tìm hiểu để mua một mảnh đất. Nhưng tôi thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không mang tên của người bán mà lại mang tên của một người khác do trước đây họ mua nhưng chưa sang tên. Giờ họ nói nếu tôi mua thì họ sẽ nói với

Xem tiếp »

Thủ tục tách thửa tại Bình Phước

Thủ tục tách thửa tại Bình Phước

Tách thửa tại Bình Phước Câu hỏi của bạn:      Xin chào luật sư, xin cho tôi hỏi, Thủ tục tách thửa tại Bình Phước cần có điều kiện gì?. Mong Luật sư tư vấn Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Tải mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

     Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số 02 ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BXD CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ………./QĐ-XPVPHC                                           (2)………., ngày ….. tháng …. năm ……..   QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

     Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số 01 ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BXD CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ………../BB-VPHC     BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH Về …………………………………………………………..(2) Hôm nay, hồi.... giờ.... phút,

Xem tiếp »

Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế theo quy định

Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế theo quy định

 MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM THUẾ      Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         ............,

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm

Tải mẫu thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm

     Mẫu thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BXD CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1) CƠ QUAN THÔNG BÁO (2) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ……(3)-….(4)……                             …..(5)…..,

Xem tiếp »

Mẫu biên bản kiểm tra ghi nhận về sự phù hợp của hiện trạng công trình xây dựng với giấy phép xây dựng được cấp hoặc điều chỉnh

Mẫu biên bản kiểm tra ghi nhận về sự phù hợp của hiện trạng công trình xây dựng với giấy phép xây dựng được cấp hoặc điều chỉnh

     Mẫu biên bản kiểm tra ghi nhận về sự phù hợp của hiện trạng công trình xây dựng với giấy phép xây dựng được cấp hoặc điều chỉnh quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BXD CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- BIÊN BẢN Kiểm tra, ghi nhận về sự phù hợp của hiện trạng công trình xây dựng với giấy phép xây dựng

Xem tiếp »

Hướng dẫn viết tờ khai thuế lệ phí trước bạ nhà đất

Hướng dẫn viết tờ khai thuế lệ phí trước bạ nhà đất

     Lệ phí trước bạ nhà đất là khoản tiền mà người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở phải nộp cho Nhà nước khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở phải thực hiện thủ tục kê khai lệ phí trước bạ khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng dụng, quyền sở hữu.      Để được hướng dẫn viết tờ khai thuế lệ phí trước bạ nhà đất tham khảo bài viết

Xem tiếp »

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Cao Bằng theo quy định mới nhất

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Cao Bằng theo quy định mới nhất

TÁCH THỬA TẠI CAO BẰNG Kiến thức của bạn: Tư vấn thủ tục tách thửa tại Cao Bằng Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 Quyết định 44/2014/QB-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho

Xem tiếp »

Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     Mẫu biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định tại Quyết định 869/2014/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ............., ngày…….tháng....... năm ...... BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án........ Căn cứ Quyết

Xem tiếp »
Trang 1 của 1712345...10...Cuối »