Dân sự

Tải mẫu tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch

Tải mẫu tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH Kính gửi: (1)...................................................................................... Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ......................................................................................... Nơi cư trú:

Xem tiếp »

Tải mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

Tải mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI Kính gửi: (1)...................................................................................... Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .................................................................................... Nơi cư trú:

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng thuê xe ô tô mới nhất – Luật Toàn quốc

Tải mẫu hợp đồng thuê xe ô tô mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu hợp đồng thuê xe CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   HỢP ĐỒNG THUÊ XE   Số: 01–HĐTX   - Căn cứ Bộ Luật Dân sự số........................... - Căn cứ luật thương mại số .............................. -  Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây. Hôm nay, ngày … tháng  năm 20.... chúng tôi gồm : BÊN A: (Bên thuê) -         Địa

Xem tiếp »

Tải Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (mẫu số 86-DS)

Tải Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (mẫu số 86-DS)

     Mẫu số 86-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1) Số: ...../TB-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày...... tháng ...... năm...... THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM Kính gửi:

Xem tiếp »

Tải Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm) (mẫu số 81-DS)

Tải Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm) (mẫu số 81-DS)

     Mẫu số 81-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)        TÒA ÁN NHÂN DÂN.....(1)             Số: ...../...../QĐPT-.....(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ..........., ngày .....  tháng ..... năm….....  QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VỤ ÁN GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC

Xem tiếp »

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN HỢP ĐỒNG Câu hỏi về mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng      Chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong Luật sư tư vấn. Tôi có ký hợp đồng với đối tác, nay muốn đối tác thanh toán tiền thì viết giấy đề nghị như thế nào.      Rất mong nhận được sự phản hồi từ Luật sư, tôi xin cảm ơn! Câu trả lời về mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng   Chào bạn! Luật Toàn

Xem tiếp »

Tải Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) (mẫu số 21-DS)

Tải Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) (mẫu số 21-DS)

     Mẫu số 21-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......, ngày........ tháng....... năm..... QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TÒA ÁN NHÂN

Xem tiếp »

Tải Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) (mẫu số 20-DS)

Tải Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) (mẫu số 20-DS)

     Mẫu số 20-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN ...(1) Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......, ngày........ tháng....... năm..... QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TÒA ÁN NHÂN

Xem tiếp »

Đơn xin xác nhận tạm trú- Luật Toàn Quốc

Đơn xin xác nhận tạm trú- Luật Toàn Quốc

Đơn xin xác nhận tạm trú Luật Toàn Quốc cung cấp mẫu đơn xin xác nhận tạm trú theo hướng dẫn tại Thông tư 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng kí, quản lí cư trú như sau:  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------o0o--------   ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ   Kính gửi: Công an phường/xã/thị

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng gia công

Mẫu hợp đồng gia công

Theo quy định chung của Bộ luật Dân sự 2015 về Hợp đồng gia công, chúng tôi xin cung cấp mẫu hợp đồng đối với các sản phẩm, hàng hóa được thực hiện theo theo quy trình gia công như sau: HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG (Số: ……………./HĐGCĐH) Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………….. Chúng tôi gồm có: Bên A: (Bên đặt hàng) …………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:

Xem tiếp »
Trang 1 của 2512345...1020...Cuối »