Dân sự

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định 166/2016/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 166/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19  tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật

Xem tiếp »

Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 23/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ

Xem tiếp »

Tải luật chứng khoán sửa đổi 2010 – Luật Toàn Quốc

Tải luật chứng khoán sửa đổi 2010 – Luật Toàn Quốc

LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI 2010 QUỐC HỘI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 70/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006) LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng

Xem tiếp »

Tải nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy – Luật Toàn Quốc

Tải nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy – Luật Toàn Quốc

Nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12

Xem tiếp »

Nghị quyết số 20/2016/ NQ-HĐND Thành Phố Hà Nội

Nghị quyết số 20/2016/ NQ-HĐND Thành Phố Hà Nội

Nghị quyết số 20/2016/ NQ-HĐND Thành Phố Hà Nội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 20/2016/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND

Xem tiếp »

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị

Xem tiếp »

Tải thông tư 12/2012/TT-BGDĐT về công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục – LTQ

Tải thông tư 12/2012/TT-BGDĐT về công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục – LTQ

Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 12/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

Xem tiếp »

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dân sự

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dân sự

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP   HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003   NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/2003/NQ-HĐTP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG

Xem tiếp »

Tải nghị quyết 02/2017/NQ- HĐND của HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ tịch

Tải nghị quyết 02/2017/NQ- HĐND của HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí hộ tịch

Nghị quyết 02/2017/NQ- HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 02/2017/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 13 tháng 07 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ LỆ PHÍ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN  KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức chính

Xem tiếp »

Tải Nghị định 09/2006/NĐ-CP về phòng cháy và chữa cháy rừng

Tải Nghị định 09/2006/NĐ-CP về phòng cháy và chữa cháy rừng

Nghị định 09/2006/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006    NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG  CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 06 năm

Xem tiếp »
Trang 1 của 2112345...1020...Cuối »