Dân sự

Tải mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Tải mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính       Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Theo đó, phiếu nhập kho là một trong những biểu mẫu quan trọng để thực hiện các hoạt động kinh doanh, báo

Xem tiếp »

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học như sau: Căn cứ pháp lý: Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT; 1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về tổ chức và quản lý nhà trường     Thứ nhất, đánh giá

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư mới nhất 2020

Tải mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư mới nhất 2020

1. Phiếu thu thập thông tin dân cư được quy định tại đâu?      Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu số DC01) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu số DC01) ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019. Mẫu DC01 được dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của mình để thu thập,

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và hướng dẫn sử dụng

Tải mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và hướng dẫn sử dụng

   MẪU ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 1. Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự được quy định tại đâu?      Theo quy định trước đây, mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là mẫu số 92-DS được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Kể từ ngày 01/10/2018 biểu mẫu này đã bị bãi bỏ và được thay thế bằng biểu mẫu mới là mẫu số 01-VDS quy định tại Phụ lục ban hành kèm

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng thi công nội thất mới nhất – Luật Toàn quốc

Mẫu hợp đồng thi công nội thất mới nhất – Luật Toàn quốc

Hợp đồng thi công nội thất 1. Hợp đồng thi công nội thất được hiểu như thế nào?      Hợp đồng thi công nội thất chính là văn bản thỏa thuận những điều kiện, yêu cầu giữa hai bên là bên được cung cấp hàng hóa và bên cung cấp hàng hóa. Theo đó, căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng có thể đánh giá, nghiệm thu từng khoản thi công nội thất. 2. Mẫu hợp đồng thi công nội thất Cộng hòa xã

Xem tiếp »

Mẫu Hợp đồng vay tiền mới nhất

Mẫu Hợp đồng vay tiền mới nhất

1. Hợp đồng vay tiền là gì?       Hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên (bên vay và bên cho vay). Trong đó, bên cho vay giao một khoản tiền cho bên vay khi đến hạn trả tiền theo thỏa thuận của các bên, bên vay có nghĩa vụ hoàn trả lại đúng số tiền đã vay và phải trả lãi nếu hai bên có thỏa thuận trong hợp đồng. 2. Mẫu hợp đồng vay tiền  CỘNG HÒA XÃ HỘI

Xem tiếp »

Công văn 5842/BGDĐT-VP hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông

Công văn 5842/BGDĐT-VP hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông

 Công văn 5842/BGDĐT-VP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 5842/BGDĐT-VP V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011   Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ kết quả các đợt rà soát, đánh giá định kỳ về chương trình, sách giáo khoa

Xem tiếp »

Tốc độ cho phép ngoài khu vực đông dân cư theo quy định

Tốc độ cho phép ngoài khu vực đông dân cư theo quy định

Tốc độ cho phép ngoài khu vực đông dân cư Câu hỏi của bạn về tốc độ cho phép ngoài khu vực đông dân cư      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi: Tốc độ cho phép ngoài khu vực đông dân cư của xe máy hiện nay là bao nhiêu và vượt quá tốc độ bao nhiêu thì bị xử phạt? Tôi cám ơn Luật sư. Câu trả lời của Luật sư về tốc độ cho phép ngoài khu vực đông dân cư      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin

Xem tiếp »

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe máy bị mất theo quy định

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe máy bị mất theo quy định

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe máy Câu hỏi của bạn về thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe máy:       Chào Luật sư! Tôi muốn được Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi muốn cấp lại giấy tờ chính chủ xe máy cá nhân của tôi bị đánh rơi như thế nào ạ? Xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe máy:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi

Xem tiếp »

Mẫu Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng mới nhất

1. Mẫu hợp đồng thuê đất được quy định tại đâu?      Hiện nay, tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/Tt-BTNMT có quy định về mẫu hợp đồng thuê đất chung. Tuy nhiên, thông thường biểu mẫu này được sử dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất của nhà nước.       Còn đối với các trường hợp hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng giữa cá nhân với nhau, giữa doanh nghiệp với nhau hoặc

Xem tiếp »