Dân sự

Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự 2020

Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự 2020

Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự      Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là mẫu số 06-VDS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thay thế biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Xem tiếp »

Mẫu sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THPT

Mẫu sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THPT

Mẫu sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THPT      Mẫu sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THPT được ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ban hành ngày 29/11/2019 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/01/2020. Thông tư này quy định về quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng

Xem tiếp »

Trách nhiệm dân sự theo quy định năm 2020

Trách nhiệm dân sự theo quy định năm 2020

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH Câu hỏi của bạn về trách nhiệm dân sự theo quy định      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi trách nhiệm dân sự theo Bộ luật Dân sự 2015 hiện nay được quy định như thế nào? tôi xin chân thành cám ơn! Câu trả lời của Luật sư về trách nhiệm dân sự theo quy định      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trách nhiệm dân sự, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp vay nợ 2020

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp vay nợ 2020

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp vay nợ  Câu hỏi của bạn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp vay nợ  Thưa Luật sư, cho tôi hỏi thẩm quyền giải quyết tranh chấp vay nợ hiện nay như thế nào? tôi xin chân thành cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về thẩm quyền giải quyết tranh chấp vay nợ        Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thẩm quyền giải quyết tranh chấp vay

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về thủ tục công chứng 2020

Quy định của pháp luật về thủ tục công chứng 2020

Thủ tục công chứng 2020 Câu hỏi của bạn về thủ tục công chứng 2020      Chào luật sư! tôi có có câu hỏi về thủ tục công chứng 2020 như sau: Tôi không rõ hiện nay có các loại văn bản nào phải công chứng và thủ tục công chứng được thực hiện như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của luật sư về thủ tục công chứng 2020     Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu

Xem tiếp »

Cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật năm 2020

Cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật năm 2020

Cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật Câu hỏi của bạn về cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật      Thưa Luật sư, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật theo quy định mới nhất hiện nay. Xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật      Chào bạn,

Xem tiếp »

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự 2020

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự 2020

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ      Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về

Xem tiếp »

Hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật năm 2020

Hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật năm 2020

Hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật Câu hỏi của bạn về hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật:      Chào Luật sư, cho tôi hỏi cách thức lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật theo quy định mới nhất hiện nay như thế nào? Xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm

Xem tiếp »

Phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm năm 2020

Phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm năm 2020

Phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm Câu hỏi của bạn về phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi khi vợ chồng chết cùng một thời điểm thì phân chia di sản thừa kế như thế nào? Câu trả lời của Luật sư về phân chia di sản thừa kế khi vợ chồng chết cùng một thời điểm      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng

Xem tiếp »

Mẫu đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự 2020

Mẫu đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự 2020

ĐƠN RÚT YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ    Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn

Xem tiếp »