Biểu mẫu

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ ............................................................ ...........................................................   Mẫu số: 28      BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định gia hạn tạm giữ

Tải mẫu quyết định gia hạn tạm giữ

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ .................................................. ..................................................   Mẫu số: 27    BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..................................   ......, ngày

Xem tiếp »

Giấy mời luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự

Giấy mời luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự

     Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định rõ: một trong số các điều kiện bắt buộc để Luật sư được tham gia vụ án hình sự với tư cách là người bào chữa là phải có giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội; hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội (Trừ trường hợp Luật sư là người được cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định). Luật Toàn Quốc cung cấp mẫu giấy mời Luật sư tham gia

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tạm giữ 2018

Tải mẫu quyết định tạm giữ 2018

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ 2018 ....................................... .......................................   Mẫu số: 26     BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..................................   ..........., ngày .......... tháng

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản bắt bị can để tạm giam

Tải mẫu biên bản bắt bị can để tạm giam

BIÊN BẢN BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BIÊN BẢN BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM   Hồi ........... giờ ............... ngày ........... tháng .......... năm .................  tại....................................                Tôi:

Xem tiếp »

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do  - hạnh phúc HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở   Hôm nay, ngày .... , tại trụ sở ...- Chúng tôi gồm: BÊN TẶNG CHO: Ông [...], sinh năm [...], mang chứng minh nhân dân số [...] do [...]cấp ngày [...] Và vợ là: Bà [...], sinh năm [...], mang chứng minh nhân dân số [...] do [...] cấp ngày [...] Cả hai người

Xem tiếp »

Mẫu biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 2 ban hành kèm theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------                                                                                                     …………., ngày ... tháng ... năm ...       BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

Xem tiếp »

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN LỆNH BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM ........................................ .......................................   Mẫu số: 24     BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..................................   ....., ngày

Xem tiếp »

Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc ------*------                                                               ……, ngày …. tháng …. năm 20….   ĐƠN ĐỀ NGHỊ ( V/v: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Kính gửi: Ủy ban nhân dân Huyện

Xem tiếp »
Trang 1 của 11212345...102030...Cuối »