Biểu mẫu

Tải mẫu quyết định về việc kết nạp luật sư

Tải mẫu quyết định về việc kết nạp luật sư

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KẾT NẠP LUẬT SƯ Mẫu quyết định về việc kết nạp luật sư là mẫu số 10 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm

Xem tiếp »

Mẫu phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Mẫu phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Mẫu phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là mẫu số 03 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Các biểu

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư

Tải mẫu quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ     Mẫu quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư là mẫu số 02 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Các biểu mẫu về tập

Xem tiếp »

Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký giải quyết như thế nào?

Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký giải quyết như thế nào?

Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký      Câu hỏi về cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký:      Công ty Luật Toàn quốc có nhận được câu hỏi từ email với nội dung như sau:     Xin chào anh chị, mong anh chị luật sư giải đáp cho em thắc mắc này. Mình thành lập công ty cổ phần từ tháng 4/2018. Ban đầu có 4 người góp vốn. Mình góp 600 triệu, A góp 1 tỷ, B góp 200, C góp 200. Anh A

Xem tiếp »

Tải quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Tải quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định

Xem tiếp »

Phiếu cung cấp thông tin về người được xác định mức độ khuyết tật

Phiếu cung cấp thông tin về người được xác định mức độ khuyết tật

 THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT     Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019. Thông tư này quy định hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (sau đây gọi tắt là Hội đồng); phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật; hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận

Xem tiếp »

Tải quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH

Tải quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ BHXH Quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội

Xem tiếp »

Tải quyết định về việc hưởng BHXH một lần

Tải quyết định về việc hưởng BHXH một lần

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỞNG BHXH MỘT LẦN Quyết định về việc hưởng BHXH một lần ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

Xem tiếp »

Mẫu văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp tai nạn lao động

Mẫu văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp tai nạn lao động

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG      Mẫu văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp số 05A-HSB được ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2019 CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ: …………………… MÃ ĐƠN VỊ:............................ Số:             / V/v giải quyết

Xem tiếp »

Cách ghi quê quán cho con theo quy định

Cách ghi quê quán cho con theo quy định

CÁCH GHI QUÊ QUÁN CHO CON Câu hỏi của bạn về cách ghi quê quán      Xin luật sư tư vấn giúp: Xưa kia cụ, ông nội tôi đã rời quê quán và lên Hà Nội sinh sống. Sau đó sinh thành ra bố tôi rồi bố tôi sinh thành ra tôi vẫn lấy quê quán từ đời ông cha. Tôi xin hỏi bây giờ ghi quê quán cho con tôi thì theo nơi tôi đăng ký hộ khẩu thường trú là Hà Nội hay vẫn theo quê quán từ đời ông cha tôi. Bố tôi

Xem tiếp »
Trang 1 của 19712345...102030...Cuối »