Biểu mẫu

Tải mẫu yêu cầu phân công người bào chữa

Tải mẫu yêu cầu phân công người bào chữa

 YÊU CẦU PHÂN CÔNG NGƯỜI BÀO CHỮA Trong trường hợp chỉ định người bào chữa      Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm

Xem tiếp »

Một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 02/2017/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017   NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO      Căn cứ Luật

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính – Luật toàn quốc

Tải mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính – Luật toàn quốc

Đơn khởi kiện vụ án hành chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                                                         ____________________                                                              ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH                       Kính gửi: Toà án nhân dân

Xem tiếp »

Đăng ký kết hôn khi không có sổ hộ khẩu có được không?

Đăng ký kết hôn khi không có sổ hộ khẩu có được không?

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN KHI KHÔNG CÓ SỔ HỘ KHẨU Câu hỏi của bạn:        Em và bạn trai của em yêu nhau và muốn đăng kí kết hôn với nhau để trở thành vợ chồng. Nhưng gia đình nhà bạn trai em không đồng ý điều ấy và giữ sổ hộ khẩu của gia đình anh ấy. Cho em hỏi là chúng em có thể đăng ký kết hôn mà không cần sổ hộ khẩu không ạ?       Xin cám ơn ạ! Câu trả lời của Luật sư:     Chào bạn, Luật Toàn

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can

.................................... ...................................   Mẫu số: 215 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:.......................   ........., ngày ......... tháng ........ năm.......   QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI BỊ

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra bị can

Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra bị can

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN ................................. ................................   Mẫu số: 211 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:.................................   ........., ngày ........... tháng ............

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN      Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm

Xem tiếp »

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Tải mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên ...................................... .....................................   Mẫu số: 199 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)      Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm

Xem tiếp »

Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra

Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA ......................................... .........................................   Mẫu số: 217 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:......................   ......, ngày ......... tháng

Xem tiếp »
Trang 1 của 13612345...102030...Cuối »