Biểu mẫu

Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa

Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN) (TÊN CƠ QUAN KDTV) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------   ………,

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật

Tải mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- …………, ngày…… tháng…… năm…… GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT (*) Kính gửi: ……………………(**)………………… Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: Địa chỉ: Điện

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải mẫu thông báo cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

Mẫu thông báo cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ TÊN TỔ CHỨC CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …….                                            …,

Xem tiếp »

Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. BỘ QUỐC PHÒNG BẢO HIỂM XÃ

Xem tiếp »

Mẫu phiếu thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mẫu phiếu thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội

MẪU PHIẾU THANH TOÁN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. BỘ QUỐC PHÒNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Tải phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng do ban công đoàn chấp hành duyệt

Tải phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng do ban công đoàn chấp hành duyệt

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP TNLĐ/BNN HẰNG THÁNG DO BAN CÔNG ĐOÀN CHẤP HÀNH DUYỆT     Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp

Xem tiếp »

Tải mẫu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dành cho dự án đầu tư

Tải mẫu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dành cho dự án đầu tư

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc --------------  ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Dành cho các Phương án đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án đầu tư) Kính gửi: ………..(tên cơ quan tổ chức đấu giá)………….. Người đăng ký tham gia đấu giá (viết chữ in

Xem tiếp »

Tải mẫu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tải mẫu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc --------------   ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Dành cho các Phương án đấu giá QSDĐ để xây dựng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi: ………….(tên cơ quan tổ chức đấu giá)……………….. Người đăng ký tham gia đấu giá (viết chữ in

Xem tiếp »

Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng

Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP TNLĐ/BNN HẰNG THÁNG    Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng được quy

Xem tiếp »

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Căn cứ Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016)   Liên số 1 Tên cơ sở y tế Mã số cơ sở y tế Số:………../KCB Mẫu số ……

Xem tiếp »
Trang 1 của 6312345...102030...Cuối »