Biểu mẫu

Tải mẫu Quyết định giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Tải mẫu Quyết định giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

     Mẫu Quyết định giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (mã số MQĐ 04) ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 37/2017/TT-BGTVT CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……/QĐ-<GMTP>(2) ……………(2), ngày ….. tháng … … năm

Xem tiếp »

Xác định lỗi để chia tài sản khi ly hôn như thế nào?

Xác định lỗi để chia tài sản khi ly hôn như thế nào?

XÁC ĐỊNH LỖI ĐỂ CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN Kiến thức của bạn:      Xác định yếu tố lỗi tính đến để chia tài sản khi ly hôn.  Kiến thức của luật sư:      Căn cứ pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Nội dung tư vấn về xác định yếu tố lỗi tính đến để chia tài sản khi ly hôn  1. Nguyên tắc chia tài sản chung vợ chồng    

Xem tiếp »

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Kiến thức của bạn:      Những căn cứ nào phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?  Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng      1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng      Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CÔNG DÂN      Ban hành kèm theo Nghị định 13/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ……….., ngày….tháng…..năm…… PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN (Dành cho công dân) Kính

Xem tiếp »

Tải mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Tải mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

     Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (mã số MQĐ 01) ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 37/2017/TT-BGTVT CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……/QĐ-XPVPHC ……………(2), ngày ….. tháng … … năm …

Xem tiếp »

Tải mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

     Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (mã số MQĐ 02) ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 37/2017/TT-BGTVT CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……/QĐ-XPVPHC ……………(2), ngày ….. tháng … … năm … …. QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính

Xem tiếp »

Tải mẫu Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tải mẫu Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong lĩnh vực giao thông đường bộ

     Mẫu Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (mã số MQĐ 03) ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 37/2017/TT-BGTVT CƠ QUAN (1) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……/ QĐ-HTHQĐPT ……………(2), ngày ….. tháng … … năm … …. QUYẾT ĐỊNH Hoãn thi hành

Xem tiếp »

Nghị định 81/2013/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 81/2013/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử phạt vi phạm hành chính

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 81/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hoàn trả mới nhất theo quy định của pháp luật

Tải mẫu quyết định hoàn trả mới nhất theo quy định của pháp luật

QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ Mẫu 21/BTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC   Số:…../QĐ-…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       ……(2)…, ngày … tháng … năm……… QUYẾT ĐỊNH Hoàn trả CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG

Xem tiếp »

Tải Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Tải Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 98/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015   LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc

Xem tiếp »
Trang 1 của 14712345...102030...Cuối »