Biểu mẫu

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết

Tải mẫu đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP Mẫu số 02/TSC-ĐA TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:     /….-ĐA …….., ngày …. tháng …. năm

Xem tiếp »

Mẫu giấy hẹn khám lại kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Mẫu giấy hẹn khám lại kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Giấy hẹn khám lại    Mẫu giấy hẹn khám lại kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Mẫu số

Xem tiếp »

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả BHYT kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả BHYT kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả BHYT      Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả BHYT kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp

Xem tiếp »

Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

 Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT      Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập danh sách thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện sau đó gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện quận. Mẫu số 3 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ Họ và tên chủ

Xem tiếp »

Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

 Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế      Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Người sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng do người sử dụng lao động đóng. Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Các đơn vị thuộc

Xem tiếp »

Bảng tổng hợp đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

Bảng tổng hợp đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

Bảng tổng hợp đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT      Bảng tổng hợp đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT được ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Hằng quý, cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ bảo hiểm y tế đã phát hành và số tiền đóng, hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm y tế

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị xét miễn giảm tiền sử dụng đất tại Hà Nam cho người có công với Cách mạng

Tải mẫu đơn đề nghị xét miễn giảm tiền sử dụng đất tại Hà Nam cho người có công với Cách mạng

     Tải mẫu đơn đề nghị xét miễn giảm tiền sử dụng đất tại Hà Nam cho người có công với Cách mạng ban hành kèm theo Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xét miễn, giảm tiền sử dụng đất Kính gửi: - UBND huyện, thành phố ………………………………. I. Kê khai về bản thân và các thành viên

Xem tiếp »

Mẫu Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (Dùng cho UBND tỉnh)

Mẫu Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (Dùng cho UBND tỉnh)

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo     Mẫu Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (Dùng cho UBND tỉnh) được ban hành kèm theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP  hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, sở tài chính chủ trì phối hợp với sở giáo dục và đào

Xem tiếp »

Mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp dạy lớp ghép (dùng cho UBND tỉnh)

Mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp dạy lớp ghép (dùng cho UBND tỉnh)

Báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp dạy lớp ghép      Mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp dạy lớp ghép (dùng cho UBND tỉnh) được ban hành kèm theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, sở giáo dục và đào tạo phối hợp

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công – Luật Toàn Quốc

       Mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công số 01/TSC-BBGN ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN CÔNG Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn

Xem tiếp »
Trang 1 của 18312345...102030...Cuối »