Biểu mẫu

Tải mẫu đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

Tải mẫu đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

TẢI MẪU ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH  Mẫu số 02/QLGĐ ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014 (1) ……………………. (2) ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:.………/ĐN-(3)……….. ………., ngày ….. tháng ….. năm ………..   ĐỀ NGHỊ Áp dụng biện pháp quản lý

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

Tải mẫu thông báo lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

TẢI MẪU THÔNG BÁO LẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN Mẫu số 04/GDTX ban hành kèm theo  Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014   (1) ……………………. (2) ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:          /TB-(3)……….. ………., ngày ….. tháng ….. năm

Xem tiếp »

Tải mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ mới nhất theo quy định

Tải mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ mới nhất theo quy định

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ    Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật lao động 2012 quy định về hợp đồng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Khi có sự thay đổi trong hợp đồng dịch vụ thì có thể làm phụ lục hợp đồng dịch vụ. Cụ thể

Xem tiếp »

Tải mẫu kết quả giáo dục giúp đỡ người được giáo dục tại xã phường thị trấn

Tải mẫu kết quả giáo dục giúp đỡ người được giáo dục tại xã phường thị trấn

TẢI MẪU KẾT QUẢ GIÁO DỤC GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   BÁO CÁO Kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Lần thứ ……………..) Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ………………………………… Tôi là ……………………………… đại diện cho(2) ……………………………………………………. được phân công quản lý,

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên theo quy định pháp luật

Tải mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên theo quy định pháp luật

MẪU HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY GIÀNH CHO GIÁO VIÊN     Căn cứ theo Luật viên chức 2008, Luật công chức 2010 quy định về viên chức công chức, cụ thể hơn quy định chung về hợp đồng làm việc với viên chức nhà giáo. Hợp đồng làm việc viên chức nhà giáo hay còn được gọi là hợp đồng giảng dạy. Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên dưới đây: HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY Số:

Xem tiếp »

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay theo quy định pháp luật

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay theo quy định pháp luật

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY     Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng vay. Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Khi hai bên trả cho nhau quyền và

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH      Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch được quy định tại Điều 34 Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; Dự kiến nội dung đầu tư, quy

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ

Tải mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ

Mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định 44/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP QUY HOẠCH (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)               Kính gửi:

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động

Tải mẫu đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG    Căn cứ theo Thông tư số 08 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6 /2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 /2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định về đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động cụ thể tại mẫu số

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo

Tải mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO ………….. (1) Số:……/QĐ- …….(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………(3), ngày……tháng……năm……..   QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tổ chức tôn giáo   …………. (4) Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm

Xem tiếp »
Trang 1 của 20312345...102030...Cuối »