Ai được ký hợp đồng với người giúp việc gia đình?

Ai được ký hợp đồng với người giúp việc gia đình?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Ai được ký hợp đồng với người giúp việc2 Nội dung tư vấn về về ai được ký hợp đồng với người giúp việc2.1      1. Ai được ký hợp đồng với người giúp việc […]

Ai được ký hợp đồng với người giúp việc gia đình?
Đánh giá bài viết

Ai được ký hợp đồng với người giúp việc

Kiến thức của bạn:

  • Ai được ký hợp đồng với người giúp việc

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình

Nội dung tư vấn về về ai được ký hợp đồng với người giúp việc

     1. Ai được ký hợp đồng với người giúp việc gia đình?

     Điều 4 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về việc ai được ký hợp đồng với người giúp việc gia đình như sau:

    Thứ nhất: Người ký kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động bao gồm:

    a) Chủ hộ là người đại diện của hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo quy định của pháp luật; 

    b) Người được chủ hộ hoặc các chủ hộ cùng thuê mướn, sử dụng lao động là người giúp việc gia đình ủy quyền bằng văn bản; 

    c) Người được các thành viên trong hộ gia đình hoặc được các thành viên của các hộ gia đình cùng thuê mướn, sử dụng lao động là người giúp việc gia đình ủy quyền bằng văn bản. Văn bản ủy quyền theo mẫu.

    Chủ hộ và người được ủy quyền ký hợp đồng lao động quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản 1 Điều này là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Người được ủy quyền ký kết hợp đồng lao động không được tiếp tục ủy quyền cho người khác ký kết hợp đồng lao động. 

    Thứ hai: Người ký kết hợp đồng lao động bên phía người lao động bao gồm:

    a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; 

    b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động. Người đại diện theo pháp luật của người lao động là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp của người lao động. 

    Văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động theo mẫu.

Ai được ký hợp đồng với người giúp việc

Ai được ký hợp đồng với người giúp việc

    2. Cung cấp thông tin trước khi ký kết hợp đồng lao động

    Điều 6 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về việc cung cấp thông tin trước khi ký kết hợp đồng lao động như sau:

     Thứ nhất: Người sử dụng lao động phải cung cấp cho người lao động thông tin cần thiết sau đây:

  • Thông tin về công việc địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, …
  • Điều kiện ăn, ở của người lao động, đặc điểm của các thành viên, sinh hoạt của hộ gia đình hoặc các hộ gia đình.

     Thứ hai: Người lao động phải cung cấp cho người sử dụng lao động thông tin cần thiết sau đây:

  • Thông tin về họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khoẻ,…
  • Số, nơi cấp, ngày cấp chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, hoàn cảnh gia đình; họ và tên, địa chỉ của người báo tin khi cần thiết.

     Để được tư vấn vấn về ai được ký hợp đồng với người giúp việc quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.