Cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định pháp luật

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định pháp luật3.5 (70%) 2 votes CÁCH TÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Câu hỏi của bạn: Em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 4 năm 2007 đến hết tháng 3 năm 2017 và hiện nay đã […]

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định pháp luật
3.5 (70%) 2 votes

CÁCH TÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Câu hỏi của bạn:

Em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 4 năm 2007 đến hết tháng 3 năm 2017 và hiện nay đã nghĩ việc em muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không biết số tiền nhận được là bao nhiêu và có tính trượt giá hay không nhờ luật sư tính giúp em cụ thể :
Tháng 4/2007 đến tháng 9 năm 2007 là 600000
Tháng 10/2007 đến 12/2008 là 700000
Tháng 1/2009 đến tháng 12/2009 là 856000
Tháng 1/2010 đến tháng 12/2010 là 1049000
Tháng 1 năm 2011 đến tháng 9/2011 là 1450000
Tháng 10 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 là 2140000
Tháng 1 năm 2013 đến tháng 12/2013 là 2515000
Tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014 là 2890000
Tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015 là 3317000
Tháng 1 năm 2016 đến tháng 12/2016 là 3745000
Tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2017 là 4000000
Trân trọng

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

Trong trường hợp bảo hiểm xã hội một lần của bạn:

Thứ nhất cần xác định bạn đã đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần chưa?

Căn cứ theo khoản 1 điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

“1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

  Vậy khi bạn nghỉ việc và thôi không đóng bảo hiểm xã hội trong 1 năm thì bạn đủ điều kiện để rút bảo hiểm xã hội một lần.

bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội một lần

Thứ hai, cách tính bảo hiểm xã hội một lần:

 Căn cứ theo khoản 2 điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Và căn cứ theo khoản 4 điều 19 thông tư 59/2015 quy định về cách tính thời gian hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

 Trong trường hợp cụ thể của bạn:

Tháng 4/2007 đến 9/2007 mức lương 600.000 ( 6 tháng) : 6 x 600.000 = 3.600.000 đồng

Tháng 10/2007 đến 12/2008 mức lương 700.000 ( 15 tháng): 15×700.000 = 10.500.000 đồng

Tháng 1/2009 đến tháng 12/2009 mức lương 856.000 (12 tháng): 12 x 856.000 = 10.272.000 đồng

Tháng 1/2010 đến tháng 12/2010 mức lương 1.049.000 ( 12 tháng): 12 x 1.049.000 = 12.588.000 đồng

Tháng 1 năm 2011 đến tháng 9/2011 mức lương 1.450.000 ( 9 tháng ): 9 x 1.450.000 = 13.050.000 đồng

Tháng 10 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 mức lương 2140000 (15 tháng) : 15 x 2.140.000 = 32.100.000 đồng

Tháng 1 năm 2013 đến tháng 12/2013 mức lương 2515000 ( 12 tháng ) : 12 x 2.515.000 = 30.180.000 đồng

Tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014 mức lương 2890000 ( 12 tháng) : 12 x 2.890.000 = 34.680.000 đồng

Tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015 mức lương 3317000 ( 12 tháng) : 12 x 3.317.000 = 39.804.000 đồng

Tháng 1 năm 2016 đến tháng 12/2016 mức lương 3745000 ( 12 tháng) : 12 x 3.7450.000 = 44.940.000 đồng

Tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2017 mức lương 4000000 ( 3 tháng ) : 3 x 4.000.000 = 12.000.000 đồng

Tổng số lương là: 3.600.000 + 10.500.000 + 10.272.000 + 12.588.000 + 13.050.000 + 32.100.000 + 30.180.000 + 34.680.000 + 39.804.000 + 44.940.000 +12.000.000 = 243.714.000 đồng

Tổng thời gian: 6 + 15 + 12 + 12 + 9 + 15 + 12 + 12 + 12 + 12 + 3 = 120 tháng

Lương bình quân: 243.714.000/ 120 = 2.030.950 đồng

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn: 10 năm

Cụ thể trước năm 2014 bạn đóng được 7 năm 9 tháng, được căn cứ nhận là 7 năm, 9 tháng được chuyển sang sau năm 2014 cụ thể sau năm 2014 bạn đóng được 3 năm:

Vậy bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được: (1,5 x 7 x 2.030.950 ) + ( 2 x 3 x 2.030.950 ) = 33.510.675 đồng

Bài viết tham khảo:

   

      Để được tư vấn vấn chi tiết về Cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.